Verslas

2014.11.10 16:00

Per visą Nacionalinės mokėjimo agentūros veiklos laiką išmokėta apie 21 mlrd. Lt

LRT.lt 2014.11.10 16:00

Šią savaitę paramą Lietuvos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administruojanti Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) mini 15 metų veiklos sukaktį. Nuo 1999 m., kuomet įstaiga pradėjo savo veiklą, išmokėta apie 21 mlrd. Lt ES ir nacionalinio biudžeto paramos.

Šią savaitę paramą Lietuvos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administruojanti Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) mini 15 metų veiklos sukaktį. Nuo 1999 m., kuomet įstaiga pradėjo savo veiklą, išmokėta apie 21 mlrd. Lt ES ir nacionalinio biudžeto paramos.

NMA įsteigta 1999 m. lapkričio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, pavedant jai administruoti valstybės paramos ir Europos Sąjungos stojimo paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai programos (SAPARD) lėšas. 2001 m., baigus pasirengimo darbus, Europos Komisija agentūrai suteikė teisę savarankiškai administruoti šią paramą, nemažai daliai Lietuvos ūkininkų tapusia pirmąja galimybe modernizuoti savo ūkius. Visa skirta parama – apie 577 mln. Lt – buvo sėkmingai įsisavinta.

Naujas NMA veiklos etapas prasidėjo 2004 m., Lietuvai įstojus į ES. Pradėtos mokėti tiesioginės išmokos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, taip pat pradėtos įgyvendinti dvi didelės paramos programos – Kaimo plėtros 2004–2006 m. planas (išmokėta 2,3 mlrd. Lt) bei struktūrinė parama (660 mln. Lt) pagal Bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioritetą.

2007 m. NMA pradėjo administruoti 7,9 mlrd. Lt paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą, pagal kurios priemones paskutiniai paraiškų rinkimai skelbiami ir 2014 m. pabaigoje. Nemažą agentūros veiklos dalį sudaro paramos tiesioginėmis išmokomis administravimas – vien pernai išmokėta apie 1,5 mlrd. Lt šios paramos.

NMA taip pat rūpinasi ir kitų programų, kuriomis remiami mūsų šalies žuvininkystės, bitininkystės sektoriai, skiriama parama vaisių ir daržovių augintojams, dalinamos pieno ir kitos kvotos, įgyvendinimu, administruojamas užsienio prekybos žemės ūkio produktais mechanizmas.

Per 15 veiklos metų ne kartą buvo tobulinama įstaigos veikla, siekiant įsiklausyti į šalies žemdirbių ir kitų NMA klientų lūkesčius.

Įdėtos pastangos susilaukė atsako  – agentūra yra pelniusi Nacionalinį kokybės prizą stambių įmonių kategorijoje (2012 m.), Europos žinių prizą (2013 m.), jai buvo skirtas Vyriausybės apdovanojimas už darbuotojų ir visuomenės šviečiamąją antikorupcinę veiklą (2013 m.). Dar 2010 m. NMA, vienoje iš pirmųjų valstybinių įstaigų, buvo įdiegta Kokybės vadybos sistema, užtikrinanti kokybiškų paslaugų agentūros klientams teikimą.

„Kurkime klestintį kraštą kartu!“ – šiuo savo šūkiu kviečiame visus, kuriems yra svarbi žemės ūkio ir kaimo plėtra. Skaidriai teikti kokybiškas paslaugas, atitinkančias Jūsų lūkesčius, yra ir bus vienas iš svarbiausių mūsų veiklos tikslų,“ – teigia NMA direktorius Erikas Bėrontas.