Verslas

2012.11.06 12:35

Buvę savininkai ir jų įpėdiniai galės atstatyti sodybas miško žemėje

ELTA 2012.11.06 12:35

Buvę sodybų savininkai ir jų įpėdiniai galės atstatyti savo buvusias sodybas miško žemėje. Tai nutarė Seimas, antradienį priėmęs Miškų įstatymo pataisas.

Buvę sodybų savininkai ir jų įpėdiniai galės atstatyti savo buvusias sodybas miško žemėje. Tai nutarė Seimas, antradienį priėmęs Miškų įstatymo pataisas.

Priimtu dokumentu nutarta leisti miško žemę paversti kitomis naudmenomis ir buvusioms sodyboms privačioje miško žemėje atstatyti Vyriausybės nustatyta tvarka. Tačiau pagal naujas nuostatas teisę atstatyti neišlikusią sodybą, kurios buvimo faktas nustatomas pagal archyvinius dokumentus, o jeigu jie neišlikę – nustatant juridinį faktą, turės tik šios sodybos buvę savininkai ir (ar) jų pirmos, antros ir trečios eilės įpėdiniai, paveldintys pagal įstatymą.

Už Miškų įstatymo pakeitimus, kuriais nutarta patikslinti išimtis dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir privačios miško valdos skaidymo į dalis, balsavo 60 Seimo narių, prieš – 3, susilaikė 9 parlamentarai.

Šiuo metu miško žemė gali būti paverčiama kitomis naudmenomis tik šiame įstatyme nustatytais išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, valstybinės svarbos objektams įrengti, visuomeninės paskirties ir bendrojo viešojo naudojimo teritorijoms formuoti ir kt.

Taip pat priimtais pakeitimais leista skaidyti privačią miško valdą į dalis, kai atidalijama privati miško valda buvusiai sodybai atstatyti. Dabar galiojantis įstatymas nustato, kad išskyrus išimtinius atvejus privati miško valda arba privačiame ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esanti miško žemė neskaidomos į dalis, jeigu miško žemės plotas yra arba tampa mažesnis kaip 5 hektarai.

Šis įstatymas įsigalios 2013 m. sausio 1 d. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki šių metų pabaigos turės priimti teisės akto įgyvendinamuosius teisės aktus.

Miškų įstatymo pataisas parengė Seimo Peticijų komisijos pirmininkė Danutė Bekintienė.