Verslas

2014.10.03 13:07

„Lietuvos energija“ ieško partnerių kogeneracinių elektrinių projektams

ELTA 2014.10.03 13:07

Valstybės valdoma energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“ pradeda partnerių, suinteresuotų kartu plėtoti naujų kogeneracinių elektrinių projektus Vilniuje ir Kaune, atranką. Pirmajame konkurso etape paraiškas iki spalio 19 d. gali teikti visi juridiniai asmenys, atitinkantys viešai paskelbtus išankstinės atrankos kvalifikacinius kriterijus.

Valstybės valdoma energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“ pradeda partnerių, suinteresuotų kartu plėtoti naujų kogeneracinių elektrinių projektus Vilniuje ir Kaune, atranką. Pirmajame konkurso etape paraiškas iki spalio 19 d. gali teikti visi juridiniai asmenys, atitinkantys viešai paskelbtus išankstinės atrankos kvalifikacinius kriterijus.

Partnerių atrankos konkurse gali dalyvauti visi suinteresuoti investuotojai, nepriklausomai nuo to, ar jie dalyvavo birželį-liepą vykdytame rinkos tyrime- kvietimas yra viešas ir skelbiamas internetinėje svetainėje www.kogen.lt.

Pasak „Lietuvos energijos“ valdybos pirmininko ir generalinio direktoriaus Daliaus Misiūno, biokuru ir atliekomis kūrenamų kogeneracinių elektrinių projektų partnerių atranka vyks keliais etapais. Planuojama geriausius pasiūlymus pateikusius partnerius atsirinkti iki šių metų pabaigos.

Efektyviam kogeneracinių elektrinių projektų įgyvendinimui „Lietuvos energija“ sudarė preliminarias sutartis su konsultacijų bendrovėmis „Teisingi energetikos sprendimai“, „Cowi Lietuva“, VPC ir „Sweco Lietuva“. Bendrovių paslaugomis, pavyzdžiui, teritorijų planavimo, aplinkosauginio vertinimo, technologinio audito, galimybių studijos ir kt., bus naudojamasi pagal poreikį, skelbiant papildomą atnaujinto varžymosi tarp bendrovių procedūrą kiekvienai konkrečiai paslaugai, bendra paslaugų apimtis per trejus metus negalės viršyti 5,8 mln. Lt.

Vasarą vykdyto tyrimo metu susidomėjimą naujų Vilniaus ir Kauno kogeneracinių elektrinių, kūrenamu biokuru ir atliekomis, plėtojimu išreiškė 26 ūkio subjektai iš 12 skirtingų valstybių.

Vilniuje ir Kaune planuojama įrengti modernias atliekomis ir biokuru kūrenamas elektrines, kurios gamindamos šilumą ir elektrą užtikrins apie 30 proc. mažesnes šilumos gamybos kainas šių miestų vartotojams, lyginant su 2013 m., pagamins apie 60 proc. šių miestų šilumos poreikio ir Lietuvai užtikrins daugiau nei dešimtadalį reikalingos elektros energijos per metus (1,1 TWh).

Vyriausybė naujų jėgainių projektus yra pripažinusi valstybei svarbiais ekonominiais projektais. Projektų įgyvenimas prisidės prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos ir Nacionalinės šilumos ūkio plėtros programos tikslų bei uždavinių įgyvendinimo – šilumos ir elektros energijos gamybai naudojamos gamtinės dujos bus pakeistos į vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius, tokiu būdu didinant Lietuvos energetinę nepriklausomybę nuo iškastinio kuro, t.y. gamtinių dujų importo.

Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje numatyta, kad preliminari investicijų į projektus suma galėtų siekti apie 138,4 mln. EUR Kaune ir apie 328,4 mln. EUR Vilniuje. Tiek techniniai elektrinių parametrai, tiek ir investicijų dydis gali kisti, kuomet kartu su partneriais bus galutinai pasirinkti optimalūs sprendimai. Potencialių partnerių kapitalo dalis būsimose specialiosios paskirties bendrovėse gali sudaryti iki 49 proc.