Verslas

2014.10.03 10:51

Lietuva – tarp pirmaujančių gerinant verslo sąlygas ES

LRT.lt 2014.10.03 10:51

Europos smulkiojo verslo akto ataskaitoje Lietuva viršija Europos Sąjungos (ES) vidurkį verslumo, administravimo, valstybės pagalbos ir viešųjų pirkimų, galimybės gauti finansavimą ir verslo aplinkos srityse, teigiama Ūkio ministerijos (ŪM) pranešime. Ataskaita penktadienį pristatyta Mažųjų ir vidutinių įmonių asamblėjoje Neapolyje.

Europos smulkiojo verslo akto ataskaitoje Lietuva viršija Europos Sąjungos (ES) vidurkį verslumo, administravimo, valstybės pagalbos ir viešųjų pirkimų, galimybės gauti finansavimą ir verslo aplinkos srityse, teigiama Ūkio ministerijos (ŪM) pranešime. Ataskaita penktadienį pristatyta Mažųjų ir vidutinių įmonių asamblėjoje Neapolyje.

„Pagal 2014 m. Europos smulkiojo verslo akto ataskaitą Lietuva labai sėkmingai gerina verslo aplinką – penkiose pagrindinėse srityse ji viršija ES vidurkį. Per pastaruosius metus Lietuvai pavyko pagerinti sąlygas beveik visose srityse, kurioms taikomas Europos smulkiojo verslo aktas. Vienas didžiausių pasiekimų – mažosioms ir vidutinėms įmonėms dabar lengviau gauti finansavimą“, – pranešime spaudai cituojamas ūkio ministras Evaldas Gustas.

Pasak jo ministro, didelė pažanga matoma verslo administravimo ir principo „visų pirma galvokime apie mažuosius“ taikymo srityse, t. y. siekiant sudaryti sąlygas, kad smulkieji verslininkai susidurtų su kuo mažesne teisinio reguliavimo našta.

Pranešime teigiama, jog Lietuvos rezultatai taip pat palaipsniui gerėjo dar trijose srityse – antros galimybės pradėti verslą sąžiningai bankrutavusiems verslininkams, mažųjų ir vidutinių įmonių veiklos ES bendrojoje rinkoje ir jų veiklos tarptautinimo srityse. Pagal ataskaitą Lietuva dar turėtų stiprinti sritis, skatinančias įmones ugdyti ir tobulinti verslo įgūdžius mokslinių technologijų srityje, aktyviau mokyti darbuotojus darbo vietoje.

Smulkiojo verslo aktu ES valstybės narės informuojamos apie verslo aplinkos gerinimo priemonių gaires. Kasmet šio dokumento įgyvendinimo ataskaitose pateikiama informacija apie priimtas konkrečias priemones, mažinančias verslui tenkančią administracinę naštą, lengvinančias verslo steigimą, didinančias prieigą prie finansinių išteklių ES valstybėse narėse.

ŪM teigimu, mažosios ir vidutinės įmonės, sudarydamos 99,8 proc. visų įmonių, Lietuvos ekonomikai yra svarbesnės nei daugelio kitų valstybių narių ekonomikai. Jose dirba apie tris ketvirtadalius visų darbuotojų, t. y. 10 proc. daugiau nei ES. Mažosios ir vidutinės įmonės sukuria beveik 70 proc. Lietuvoje sukuriamos pridėtinės vertės, o ES vidurkis yra mažiau kaip 60 proc.