Verslas

2014.09.23 19:55

Prezidentė Niujorke: energetinis saugumas aktualus visam pasauliui

LRT.lt 2014.09.23 19:55

Dalia Grybauskaitė Niujorke vykusiame aukšto lygio susitikime dėl klimato kaitos pasaulio lyderiams sakė, kad, norint pasiekti pozityvių pokyčių klimato kaitos klausimu, būtina ne tik mažinti taršą, bet ir atkreipti didesnį pasaulio dėmesį į energetinį saugumą ir efektyvumą.

Dalia Grybauskaitė Niujorke vykusiame aukšto lygio susitikime dėl klimato kaitos pasaulio lyderiams sakė, kad, norint pasiekti pozityvių pokyčių klimato kaitos klausimu, būtina ne tik mažinti taršą, bet ir atkreipti didesnį pasaulio dėmesį į energetinį saugumą ir efektyvumą.
 
Pranešime spaudai rašoma, kad šiame JT Generalinio Sekretoriaus kvietimu vykusiame susitikime dėl klimato kaitos aptartas naujas visuotinis teisiškai įpareigojantis klimato kaitos susitarimas, kurį planuojama pasirašyti 2015 metais. 130-ies šalių vadovai diskutavo apie konkrečias priemones, skirtas aplinkos taršai mažinti.
 
Pasak Prezidentės, klimato kaitos tikslų įgyvendinimas yra neatsiejamas nuo energetinio saugumo ir efektyvumo užtikrinimo. Šį klausimą verčia kelti netolygus energijos išteklių pasiskirstymas pasaulyje ir tai, kad kai kurios energijos tiekimo monopolijos energetiką naudoja kaip politinio spaudimo priemonę. Ši problema ypač opi Europoje. Todėl turime mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro ir daugiau investuoti į efektyvų energijos vartojimą, siekti jį mažinti.
 
Prezidentė pabrėžė, kad Lietuva sėkmingai didina energetinį savarankiškumą ir investuoja į patikimus vietinius energijos tiekimo šaltinius. ES 2005 m. yra iškėlusi tikslą iki 2020 m. padidinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą iki 23 proc. viso energijos sunaudojimo. Lietuva šį tikslą jau beveik pasiekė – šiuo metu atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas Lietuvoje jau pasiekė 22 proc.
 
Savo kalboje Prezidentė taip pat atkreipė dėmesį, kad globalus teisiškai įpareigojantis susitarimas dėl klimato kaitos yra būtinas. Visos valstybės prie visuotinio taršos mažinimo turi prisidėti proporcingai. Nepaisant to, kad Lietuva yra atsakinga už labai nedidelį metinį išmetamųjų dujų kiekį pasaulyje, mūsų šalis prisiėmė rimtus teisinius įsipareigojimus mažinti klimato taršą ir jų laikosi. Nuo nepriklausomybės atkūrimo Lietuva sumažino išmetamųjų dujų kiekį net 56 proc.

Susitiko su H. Clinton

R. Dačkaus (president.lt) nuotr.

D. Grybauskaitė Niujorke susitiko su buvusia JAV valstybės sekretore Hillary Clinton. Susitikime aptarti Europos ir viso pasaulio saugumui kylantys nauji iššūkiai, transatlantinių ryšių stiprinimas, Lietuvos ir JAV dvišalis bendradarbiavimas.
 
Pasak Prezidentės, situacija Ukrainoje kelia grėsmę viso pasaulio saugumui, todėl transatlantinis bendradarbiavimas šiandien yra ypač svarbus ir reikalingas.

„Lietuva vertina JAV lyderystę siekiant sustiprinti Baltijos regiono saugumą. Prasidėjus Rusijos karinei agresijai Ukrainoje, JAV pirmosios sustiprino Baltijos šalių oro policijos misiją, taip pat į bendras karines pratybas atsiuntė savo karius“, – rašoma Prezidentūros išplatintame pranešime.
 
Susitikime taip pat aptarti rugsėjo pradžioje Velse vykusio NATO vadovų susitikimo sprendimai ir jų įgyvendinimas. Šiame susitikime sutarta dėl papildomų saugumo priemonių Baltijos regione, nuspręsta reguliariai atnaujinti gynybos planus, sukurti greitojo reagavimo NATO pajėgas ir didinti jų parengtį reaguojant į kylančius iššūkius, taip pat nutarta Baltijos šalyse kurti NATO vadavietes.
 
Lietuvos vadovė su H. Clinton aptarė Lietuvos ir JAV bendradarbiavimo stiprinimą. Pasak Prezidentės, JAV yra patikima mūsų šalies partnerė, kuri visada palaikė Lietuvos siekį sukurti nepriklausomą, demokratišką valstybę ir įsitvirtinti tarptautinėje bendruomenėje: „Stiprėjantys abiejų valstybių ryšiai vis dažniau virsta konkrečiais projektais ir iniciatyvomis įvairiose srityse.“
 
Prezidentė taip pat padėkojo H. Clinton už asmeninį indėlį stiprinant Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą. Būdama JAV valstybės sekretore, ji nuolat reiškė tvirtą paramą Lietuvos energetinio saugumo siekiams ir aktyviai palaikė Lietuvos tikslus užtikrinti Baltijos regiono saugumą bei NATO oro policijos misijos Baltijos šalyse pratęsimą neribotam laikui.
 
H. Clinton buvo 67-oji JAV valstybės sekretorė, pareigas ėjusi 2009–2013 metais. Ji yra viena iš svarbiausių JAV Demokratų partijos lyderių.