Verslas

2015.02.12 21:36

ES sudaro 7 proc. pasaulio gyventojų ir 23 proc. pasaulio BVP

ELTA 2015.02.12 21:36

Australijoje vykstant G20 grupės šalių narių ministrų susitikimui Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūra „Eurostat“ pateikia lyginamąją statistiką „Europos Sąjunga pasaulyje“. Atliktame tyrime sulygintos G20 grupės ES priklausančios šalys, visas regionas ir 15 kitų pasaulio valstybių.

Australijoje vykstant G20 grupės šalių narių ministrų susitikimui Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūra „Eurostat“ pateikia lyginamąją statistiką „Europos Sąjunga pasaulyje“. Atliktame tyrime sulygintos G20 grupės ES priklausančios šalys, visas regionas ir 15 kitų pasaulio valstybių.

G20 grupei priklauso didžiausios pasaulio išsivysčiusios ir besivystančios ekonomikos. Organizacijoje yra keturios ES šalys narės – Vokietija, Prancūzija, Italija ir Didžioji Britanija, – jai priklauso ir visas Europos Sąjungos regionas, taip pat dar 15 šalių: Argentina, Australija, Brazilija, Kanada, Kinija, Indija, Indonezija, Japonija, Meksikas, Rusija, Saudo Arabija, Pietų Afrika, Pietų Korėja, Turkija bei Jungtinės Valstijos. Visos kartu G20 valstybės užima daugiau kaip 60 proc. visos pasaulio sausumos, jose gyvena 65 proc. pasaulio gyventojų, o 2012 metais čia buvo sugeneruoti 86 proc. pasaulinio BVP.

Visame pasaulyje 2012 metais gyveno 7,0 mlrd. žmonių, taigi Europos Sąjungoje gyvenantys 505 mln. sudarė 7 proc. visos pasaulio populiacijos. Penkios tankiausiai apgyventos pasaulio valstybės taip pat priklauso G20 grupės šalims: tai Kinija (turinti 1,351 mlrd. gyventojų, arba 19 proc. visos pasaulio populiacijos), Indija (1,240 mlrd. arba 18 proc.), Jungtinės Valstijos (314 mln. arba 5 proc.), Indonezija (247 mln. arba 4 proc.) bei Brazilija (199 mln. arba 3 proc.).

2011 metais vidutinė gyvenimo trukmė ES siekė 80 metų. Tarp regionui nepriklausančių šalių didžiausia vidutinė gyvenimo trukmė užregistruota Japonijoje – čia rodiklis sudarė 83 metus, Australijoje ir Kanadoje po 82 metus, o Pietų Korėjoje 81 metus. Tuo tarpu mažiausia vidutinė gyvenimo trukmė tarp G20 šalių registruota Pietų Afrikoje (58 metai), Indijoje (65 metai), Indonezijoje bei Rusijoje (po 69 metus).

Sveikai gimusių vaikų skaičius vaisingiausiais moters metais ES 2011-aisiais sudarė 1,6, t.y. kiek mažiau nei būtina, kad populiacija regione išliktų nepakitusi – būtų kompensuotas mirtingumas (2,1). Tarp lyginamų G20 šalių, iš kurių visose gimsta daugiau kūdikių nei būtina mirtingumui kompensuoti, daugiausiai sveikai gimusių kūdikių užregistruota Saudo Arabijoje (2,8), Indijoje (2,5), Indonezijoje ir Pietų Afrikoje (po 2,4), tuo tarpu mažiausiai – Pietų Korėjoje (1,2), Japonijoje (1,4) ir Rusijoje (1,5).

Kūdikių mirtingumas tarp G20 šalių narių skiriasi labai stipriai: ES miršta 3,8 kūdikio 1 tūkst. gimdymų, t.y. čia mirtingumas 2012-aisiais buvo mažiausias. Taip pat žemi rodikliai buvo registruojami Japonijoje (2,2) bei Pietų Korėjoje (3,3). Didžiausias mirtingumas nurodomas Indijoje (43,8), Pietų Afrikoje (33,3) bei Indonezijoje (25,8).

Savo ruožtu pasaulio BVP 2012 metais siekė 56,6 trln. eurų. ES buvo pagaminti 23 proc. viso pasaulio BVP, taip pat daug prie rodiklio prisidėjo Jungtinės Valstijos (22 proc.), Kinija (12 proc.) ir Japonija (8 proc.).

Per pastaruosius dešimt metų skirtingose G20 grupės ekonomikose matoma įvairių dėsningumų. Didžiausias 2002-2012-aisiais metinis vidutinis BVP augimas užfiksuotas Kinijoje (10 proc.) bei Indijoje (8 proc.). Kita vertus, nė 2 proc. nesiekė BVP augimas tokiose šalyse kaip Japonija, ES regionas, Jungtinės Valstijos bei Kanada.

Kalbant apie viešojo sektoriaus finansus, dauguma G20 grupės narių 2012 metais registravo deficitą: didžiausias jis buvo Japonijoje (-10,1 proc. BVP), Jungtinėse Valstijose (-8.3 proc.) ir Indijoje (-8.0 proc.). ES registruotas viešojo sektoriaus deficitas 2012 metais sudarė 3,9 proc. BVP. Kita vertus, trys G20 šalys narės registravo sektoriaus finansuose perteklius: Saudo Arabija (15,0 proc.), Pietų Korėja (1,9 proc.) ir Rusija (0,4 proc.). Europos Sąjungoje vyriausybės skola 2012 metais sudarė 85,2 proc. BVP. Didžiausias rodiklis tarp ES nepriklausančių G20 grupės šalių narių buvo nurodomas Japonijoje (238,0 proc. BVP), Jungtinėse Valstijose (102,7 proc.) ir Kanadoje (85,3 proc.), tuo tarpu žemiausias – Saudo Arabijoje (3,7 proc.), Rusijoje (12,5 proc.) ir Indonezijoje (24,5 proc.).

Tokiose srityse kaip žemės ūkis, žuvininkystė, aplinkosauga ir transportas taip pat tarp visų G20 grupės narių matyti dideli skirtumai. Lyginant pagautų žuvų kiekius ir žemės ūkio produkcijos apimtis, ES 2011 metais vienam gyventojui teko 10 kg šios produkcijos. ES nepriklausančiose šalyse šie rodikliai kiek didesni: Pietų Korėjoje 66 kg vienam gyventojui, Indonezijoje 56 kg, o Kinijoje 49 kg, tiesa, mažiausiai vienam gyventojui tokios produkcijos teko Saudo Arabijoje (3 kg), Brazilijoje bei Indijoje (po 7 kg).

Pieno produkcijos 2011 metais ES vienam gyventojui teko 275 kg, o didžiausi rodikliai buvo registruoti Australijoje (408 kg) bei Jungtinėse Valstijose (286 kg). Mažiausiai pieno produkcijos teko Indonezijos (6 kg), Kinijos (31 kg) ir Pietų Korėjos (38 kg) gyventojams.

Atskirai palyginus aplinkosaugos politiką ir paskaičiavus anglies dvideginio emisijas, buvo nustatyta, kad ES 2010 metais vienam gyventojui teko 7,3 tonos anglies dvideginio sklaidos. Mažiausi kiekiai tarp kitų G20 grupės valstybių buvo registruojami Indijoje (1,7 tonos), Indonezijoje (1,8 tonos) ir Brazilijoje (2,2 tonos), tuo tarpu didžiausias rodiklis registruotas Jungtinėse Valstijose (17,6 tonos), Saudo Arabijoje (17,0 tonos) ir Australijoje (16,9 tonos).

Daugiausiai iš lyginamų šalių traukiniais 2011 metais naudojosi Japonijos gyventojai (vidutiniškai vienas gyventojas nuvažiuodavo 1,914 tūkst. km). ES rodiklis siekė 814 km, Rusijoje – 978 km. Mažiausi rodikliai, lyginant su kitomis G20 grupės narėmis, nurodomi Meksikoje (4 km), Saudo Arabijoje (11 km) ir Jungtinėse Valstijose (31 km).

Visai kitokie oro transporto pasiskirstymo duomenys: 2012 metais ES 1 tūkst. gyventojų tekdavo 1,647 tūkst. lėktuvų keleivių. Didžiausias rodiklis užfiksuotas Australijoje (2,872 tūkst.), Jungtinėse Valstijose (2,347 tūkst.) ir Kanadoje (2,109 tūkst.). Mažiausi duomenys nurodomi Indijoje (vos 57 keleiviai 1 tūkst. gyventojų), Argentinoje (233 keleiviai) ir Kinijoje (236 keleiviai).