Verslas

2014.09.18 16:54

„Maxima“ įtariama 10 metų pažeidinėjusi Konkurencijos įstatymą

LRT.lt, ELTA 2014.09.18 16:54

Konkurencijos taryba baigė tyrimą dėl galimai draudžiamų ūkio subjektų, užsiimančių maisto gaminių gamyba ir pardavimu, susitarimų, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Konkurencijos taryba baigė tyrimą dėl galimai draudžiamų ūkio subjektų, užsiimančių maisto gaminių gamyba ir pardavimu, susitarimų, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Konkurencijos taryba šį tyrimą pradėjo savo iniciatyva 2010 m. rugsėjo 21 d. įtarusi, kad ūkio subjektai, užsiimantys maisto gaminių gamyba ir pardavimu, galėjo tarpusavyje derinti šių gaminių kainas.

Konkurencijos tarybos tyrėjų vertinimu, „Maxima“ ir „Mantinga“ tiekimo sutarčių nuostatos, šių įmonių darbuotojų tarpusavio susirašinėjimas bei kitos nustatytos faktinės aplinkybės leidžia įtarti perpardavimo kainų susitarimą, pažeidžiantį Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir SESV 101 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Konkurencijos tarybos ekspertai, įvertinę tyrimo metu surinktus duomenis,  nustatė, kad įtariamas „Maxima“ ir „Mantinga“ pažeidimas truko 10 metų.

Tyrimo metu Konkurencijos tarybos ekspertai taip pat nagrinėjo ir kitų maisto gaminių pardavimu užsiimančių ūkio subjektų veiksmų atitikimą konkurencijos teisei. Konkurencijos tarybos tyrėjai surinko duomenis, kad „Maxima“ ir „Mantinga“ buvo suinteresuotos kitų mažmeninės prekybos tinklų prisijungimu prie susitarimo, tačiau tyrimo eigoje surinktų įrodymų nepakako nustatyti „Prisma LT“, „Palink“, „Norfos Mažmena“ ir „RIMI Lietuva“ dalyvavimą draudžiamuose susitarimuose. Įvertinę visas aplinkybes, Konkurencijos tarybos tyrėjai pasiūlė „Prisma LT“, „Palink“, „Norfos Mažmena“ ir „RIMI Lietuva“ atžvilgiu tyrimą nutraukti.

Konkurencijos taryba pažymi, kad Konkurencijos įstatymo 5 straipsnis draudžia ūkio subjektams sudaryti konkurenciją ribojančius susitarimus, toks pat draudimas įtvirtintas ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnyje.

Išsiųsdami pranešimą, Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai informuoja įstatymo pažeidimu įtariamus asmenis apie tyrimo išvadas, tačiau tyrimo išvadų išsiuntimas nereiškia, kad įstatymo pažeidimas jau yra nustatytas. Pranešimas apie tyrimo išvadas yra dokumentas, kurį, baigę tyrimą, parengia Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai ir siunčia tyrimu suinteresuotiems asmenims. Šis dokumentas nėra viešai skelbiamas. Gavę pranešimą, pažeidimu įtariami ūkio subjektai įgyja galimybę susipažinti su tyrimo medžiaga bei raštu pateikti savo paaiškinimus. Paaiškinimai taip pat gali būti teikiami žodžiu per Konkurencijos tarybos posėdį, kuriame išklausomos visos bylos šalys.

Už draudžiamus susitarimus ūkio subjektams skiriama piniginė bauda iki 10 proc. bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais (LR Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 1d.).

Ūkio subjekto vadovui už prisidėjimą prie ūkio subjekto sudaryto draudžiamo konkurentų susitarimo gali būti apribojama teisė nuo trejų iki penkerių metų eiti viešojo ir (arba) privataus juridinio asmens vadovo pareigas, būti viešojo ir (arba) privataus juridinio asmens kolegialaus priežiūros ir (arba) valdymo organo nariu. Ūkio subjekto vadovui už prisidėjimą prie ūkio subjekto sudaryto draudžiamo konkurentų be šioje dalyje nustatyto teisės apribojimo, papildomai gali būti skiriama bauda iki penkiasdešimt tūkstančių litų. (LR Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 1d.).

„Maxima“ laukia galutinio sprendimo

„Maxima“, gavusi Konkurencijos tarybos tyrimo išvadas dėl galimo Konkurencijos įstatymo reikalavimų pažeidimo, tikisi, kad priimdama galutinį sprendimą Konkurencijos taryba objektyviai ir profesionaliai įvertins visas su tyrimu susijusias aplinkybes. Viso tyrimo metu bendrovė visapusiškai bendradarbiavo su pareigūnais, pateikė visą jų prašytą informaciją bei paaiškinimus.

Bendrovė pabrėžia, kad įstatymo pažeidimas konstatuojamas atskiru Konkurencijos tarybos nutarimu, ir toks nutarimas šiuo metu dar nėra priimtas.