Verslas

2015.02.14 17:09

A. Pabedinskienė: nelegalaus ir nedeklaruoto darbo sąvokų kol kas neatskirsime

ELTA 2015.02.14 17:09

Vilniuje vykusioje konferencijoje Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) vadovė Algimanta Pabedinskienė ir aukšto rango svečiai aptarė įvairias su nedeklaruojamu darbu susijusias problemas, tarp jų ir nedeklaruojamo bei nelegalaus darbo sąvokų skirtį, kurios Lietuvos teisinėje sistemoje kol kas nėra.

Vilniuje vykusioje konferencijoje Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) vadovė Algimanta Pabedinskienė ir aukšto rango svečiai aptarė įvairias su nedeklaruojamu darbu susijusias problemas, tarp jų ir nedeklaruojamo bei nelegalaus darbo sąvokų skirtį, kurios Lietuvos teisinėje sistemoje kol kas nėra.

S. Pabedinskienė, Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) vadovas Guy Ryderis, „Business Europe“ pramoninių santykių komiteto atstovas Nilsas Christianas Trampe, Europos prekybos profesinių sąjungų konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas Jozefas Niemecas ir kiti pareigūnai dvi dienas keitėsi informacija bei gerąja praktika, taip pat aptarė galimus kovos su neapmokestinamu darbu būdus.

Viena iš diskusijų temų buvo teisinė skirtis tarp neteisėto ir nedeklaruojamo darbo. Daugelyje ES šalių nedeklaruojamu darbu vadinama iš esmės legali veikla, už kurią nuo valstybės yra slepiami mokesčiai, o neteisėtu darbu laikomos teisės aktais uždraustos veiklos, už kurias gaunamos šešėlinės pajamos (nusikalstama veikla). Lietuvoje šios skirties nėra, todėl mokesčių mokėjimo prasme mokesčių nemokantis statybininkas atsiduria toje pačioje kategorijoje kaip ir prekeivis narkotikais. A. Pabedinskienės teigimu, ši problema bus keliama, tačiau sąvokos artimiausiu metu nebus atskirtos.

„Puikiai suprantate, kad nedeklaruojamas darbas yra kur kas platesnis kontekstas. Manau, ateityje peržiūrėsime ir priimsime sprendimus, kurie mūsų valstybei leistų spręsti nedeklaruoto darbo problemą. Sąvoka, manau, nepakeis esmės, reikia žiūrėti į turinį“, – teigė A. Pabedinskienė.

Šešėlinis darbas Lietuvoje yra kur kas labiau paplitęs nei kitose Europos Sąjungos šalyje. Ministrės įsitikinimu, tam įtakos turėjo ne tik ekonominė krizė ar gaunamos mažesnės pajamos.

„Manau, pats svarbiausias dalykas, kad mes neturėjome socialinio dialogo tarp visų suinteresuotų grupių. Dialogo tarp darbdavių ir darbuotojų. Darbuotojas aiškiai turi suvokti, ką jis praranda“, – aiškino ministrė.

S. Pabedinskienė džiaugėsi, kad nedeklaruojamo darbo apimtys Lietuvoje mažėja. Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, 2011 m. buvo išaiškinti 1823 tokie atvejai, o 2013 m. – 1428. Konferencijos dalyviai sutiko, kad kovojant su šešėliniu darbu reikia ne tik griežtinti darbuotojų ir darbdavių atskaitomybę, bet ir šviesti visuomenę, o bedarbiams ir jauniems žmonės siūlyti patrauklias legalaus darbo alternatyvas.

„Reikia keisti švietimo sistemas, kad baigę mokyklas jaunuoliai iškart susitiktų su legaliais darbdaviais ir iškart pradėtų dirbti teisėtai“, – teigė N. C. Trampe.

„Neturėtume kalbėti tik apie baudas, kaip apie geresnę priemonę nedeklaruojamam darbui mažinti, reikia derinti visas priemones, – antrino G. Ryderis. – Iš savo patirties žinau, kad šešėlyje dirbantys asmenys sunkiai kovoja dėl išgyvenimo ir nemato neapmokestinamo darbo daromos žalos valstybei. Jiems tai būdas užsidirbti pinigų. Turime dirbi kartu auklėdami visuomenę. Turime parodyti, kad alternatyva yra“.

„Eurobarometro“ duomenimis, 11 proc. europiečių pripažįsta pirkę nedeklaruotų prekių, už kurias nėra mokami mokesčiai, 4 proc. teigė patys gauną nedeklaruojamą darbo užmokestį. SADM kovai su šia problema Lietuvoje 2011 m. įsteigė 5 mobilias nelegalaus darbo kontrolės grupes, kurių veiklos efektyvumą liudija teismuose sumažėjęs nutrauktų bylų skaičius dėl šešėlinio darbo – 2011 m. tokių bylų buvo 32 proc., 2013 m. rodiklis sumažėjo iki 6 proc. Ateityje numatoma griežtinti atsakomybę už pajamų slėpimą, tokius darbdavius įpareigojant darbuotojams sumokėti visą iš anksto sutartą sumą. Nelegaliai dirbantys bedarbiai privalėtų grąžinti gautas socialines išmokas.