Verslas

2015.09.08 13:45

Mažėja manančių, kad ekonominė Lietuvos padėtis blogėja

ELTA 2015.09.08 13:45

Liepos mėnesį šeštadalis –17 proc. – apklaustų gyventojų teigė, kad per pastaruosius 2 mėnesius ekonominė padėtis Lietuvoje pagerėjo, daugiau nei pusė – 56 proc. – atsakė, kad ji nepasikeitė ir kas ketvirtas – 23 proc. – respondentas nurodė, kad ekonominė šalies padėtis, jų nuomone, per pastaruosius kelis mėnesius pablogėjo. 4 proc. respondentų neturėjo nuomonės šiuo klausimu.

Liepos mėnesį šeštadalis –17 proc. – apklaustų gyventojų teigė, kad per pastaruosius 2 mėnesius ekonominė padėtis Lietuvoje pagerėjo, daugiau nei pusė – 56 proc. – atsakė, kad ji nepasikeitė ir kas ketvirtas – 23 proc. – respondentas nurodė, kad ekonominė šalies padėtis, jų nuomone, per pastaruosius kelis mėnesius pablogėjo. 4 proc. respondentų neturėjo nuomonės šiuo klausimu.

Liepos 15–30 dienomis naujienų agentūros ELTA užsakymu rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų „Baltijos tyrimai“ apklausos duomenimis, lyginant su prieš mėnesį vykusia apklausa, 6 procentiniais punktais sumažėjo gyventojų, kurie ekonominę situaciją šalyje įvertino kaip blogėjančią. Kaip parodė ši apklausa, tiek šių metų vasaros viduryje, tiek ir prieš metus gyventojų vertinimai apie ekonominę Lietuvos padėtį buvo tokie patys.

Ekonominę padėtį Lietuvoje geriau už kitus vertina vyrai, jaunesni nei 50 metų žmonės, respondentai su aukštuoju išsilavinimu bei su didžiausiomis šeimos pajamomis per mėnesį (daugiau kaip 2500 litų), vadovai, specialistai, tarnautojai ir besimokantis jaunimas.

Kaip ir anksčiau, situacija ekonomikoje daugiau nepatenkinti vyresni nei 50 metų žmonės, gyvenantys kaime, bedarbiai, lenkų tautybės gyventojai.

Tos pačios „Baltijos tyrimų“ apklausos duomenimis, liepos mėnesį 12 proc. suaugusių šalies gyventojų savo šeimos finansinę padėtį įvertino kaip pagerėjusią, kiek daugiau nei penktadalis (22 proc.) nurodė, kad jų šeimos finansinė padėtis pablogėjo, o du iš trijų (65 proc.) apklaustųjų atsakė, kad jų šeimos finansinė padėtis per pastaruosius 2 mėnesius nepasikeitė. 1 proc. respondentų neatsakė į šį klausimą.

Liepos mėnesį 8 procentiniais punktais sumažėjo teigiančių, kad jų šeimos finansinė padėtis blogėja. Kaip parodė pastaroji apklausa, prieš metus (2013 m. liepą) šeimos finansinės padėties vertinimas buvo toks pat.

Savo šeimos finansine padėtimi dažniau yra nepatenkinti vyresni nei 30 metų žmonės, gyvenantys kaime ir mažesniuose miestuose, bedarbiai, nelietuvių tautybės gyventojai, respondentai su mažiausiomis šeimos pajamomis per mėnesį (iki 1500 litų) bei su nebaigtu viduriniu išsilavinimu.