Verslas

2014.08.18 19:22

Lietuva paruošė planą dėl Rusijos importo draudimo

LRT.lt 2014.08.18 19:22

Pirmadienį Vyriausybė pasitarime patvirtino Ūkio ministerijos parengtą 2014–2015 metų veiksmų planą, kuriuo siekiama įvairinti Lietuvos eksportą ir sumažinti Lietuvos įmonių nuostolius dėl Rusijos paskelbtų sankcijų, rašoma pranešime spaudai.

Pirmadienį Vyriausybė pasitarime patvirtino Ūkio ministerijos parengtą 2014–2015 metų veiksmų planą, kuriuo siekiama įvairinti Lietuvos eksportą ir sumažinti Lietuvos įmonių nuostolius dėl Rusijos paskelbtų sankcijų, rašoma pranešime spaudai.

Veiksmų plane numatytomis priemonėmis siekiama trijų pagrindinių tikslų: padėti verslo atstovams ieškoti naujų verslo rinkų ir verslo partnerių, pagerinti priėjimą prie finansavimo šaltinių ir stiprinti ekonominį atstovavimą užsienyje.

Veiksmų plane numatyta, kad Ūkio ministerija (ŪM) organizuos įmonių dalyvavimą parodose, verslo misijose, teiks konsultacijas ir rinkos tyrimų paslaugas, norintiems persiorientuoti į kitas eksporto rinkas. Taip pat planuojama apmokėti dalį komerciniais pagrindais samdomų konsultantų, mokančių tam tikros šalies kalbą, išmanančių šalies specifiką ir padedančių Lietuvos verslininkams patekti į tos šalies rinką, paslaugų. Žemės ūkio produkcijos, maisto prekių ir logistikos sektoriaus įmonėms ketinama nemokamai teikti potencialių verslo partnerių paieškos paslaugą.

Ūkio ministerija taip pat padidino priemonės „Naujos galimybės“ finansuojamų projektų skaičių. Verslo atstovai buvo kviečiami papildomai teikti paraiškas, šiuo papildomu kvietimu bus paskirstyta 21,5 mln. litų ES struktūrinių fondų lėšų – šiam tikslui pavyko numatyti papildomą 7 mln. litų finansavimą. Pagal priemonę „Naujos galimybės“ bus finansuojamas įmonių dalyvavimas užsienio šalių tarptautinėse parodose ir mugėse. Siekdama padidinti mažųjų ir vidutinių įmonių tarptautiškumą, 2014–2020 m. laikotarpiu Ūkio ministerija įgyvendins tokias ilgalaikes priemones kaip „Expo konsultantas LT“, „Expo sertifikatas LT“.

Be to, Ūkio ministerija gerins smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV)  subjektų kreditavimo sąlygas – ketinama pratęsti Pasidalintos rizikos paskolų priemonės tinkamumo laikotarpį ir Atviro kreditų fondo priemonės sutarčių su SVV subjektais pasirašymo terminą. Ūkio ministerija kartu su VšĮ „Versli Lietuva“ nuo šių metų rugsėjo mėnesio planuoja organizuoti projektą, kuris padės Lietuvos verslininkams įvesti lietuviškus gaminius į užsienio prekybos tinklus padedant užsienio prekybos agentams.

ŪM kartu su Užsienio reikalų ministerija (URM), siekiant aktyviau plėtoti ir stiprinti ekonominį bendradarbiavimą su užsienio valstybėmis, išnaudos visus įmanomus dvišalius ryšius – bus rengiamos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo komisijos bei verslo forumai.

Veiksmų plane taip pat numatyta, kad Žemės ūkio ministerija derėsis dėl leidimo pradėti intervencinius žemės ūkio produkcijos pirkimus su Europos Komisija, inicijuos Informavimo ir pardavimų skatinimo programų tikslinių rinkų keitimą. Taip pat numatoma pasinaudoti UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ teikiamomis garantijomis ir vėl atkurti palūkanų subsidijavimo priemonę žemės ūkio produkcijos gamintojams. Bus siekiama paspartinti Gyvūnų gerovės įstatymo pakeitimą dėl ritualinio skerdimo.

Pasitarime taip pat pritarta siūlymui, jog Žemės ūkio ir Ūkio ministerijos inicijuos Valstybės rezervo įstatymo pakeitimą dėl galimybės supirkti į rezervą greit negendančius mėsos ir pieno produktus, numatant jų realizavimo galimybes, nevykdant viešųjų pirkimų.

Finansų, Susisiekimo ir Ūkio ministerijos rengs konsultacijas su bankais ir kitomis kredito įstaigomis dėl galimybės transporto įmonėms, nukentėjusioms nuo sankcijų, taikyti lizingo įmokų bei palūkanų už įsigytas transporto priemones lengvatas ar atidėjimus, panaudojant įvairių verslo skatinimo programų lėšas ar Vyriausybės garantijas.

Planuojama, jog Finansų, Susisiekimo, Žemės ūkio bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos derėsis su atitinkamais Europos komisarais dėl nuostolių kompensavimo iš ES biudžeto, kartu pateikiant nuostolių pagrindimą. Taip pat bus rengiama paraišką dėl finansinės paramos iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos (EGF) fondo gavimo nuo sankcijų nukentėjusių įmonių darbuotojams remti.

Plane numatyta, kad Muitinės departamentas kas mėnesį teiks Ūkio, Užsienio reikalų, Susisiekimo ir Žemės ūkio ministerijoms preliminarius duomenis apie dvišalę prekybą su Rusija, Kazachstanu, Baltarusija ir kitomis Muitų sąjungos valstybėmis, taip pat duomenis apie į Rusijos Federaciją uždraustų importuoti prekių prekybos pokyčius su kitomis šalimis.

Ūkio ministerija koordinuos plano įgyvendinimą ir kas mėnesį teiks Vyriausybei informaciją apie plano įgyvendinimo eigą.