Verslas

2015.09.08 13:45

Medicinos banko pelnas sumažėjo 7 kartus

LRT.lt 2015.09.08 13:45

Pirmąjį šių metų pusmetį UAB Medicinos bankas uždirbo 359 tūkst. litų neaudituoto  grynojo pelno – beveik 7 kartus mažiau nei per 2013 m. pirmąjį pusmetį, kai pelnas siekė 2,5 mln. litų.

Pirmąjį šių metų pusmetį UAB Medicinos bankas uždirbo 359 tūkst. litų neaudituoto  grynojo pelno – beveik 7 kartus mažiau nei per 2013 m. pirmąjį pusmetį, kai pelnas siekė 2,5 mln. litų.

Pranešime rašoma, kad Medicinos banko grupės pelnas per tą patį laikotarpį siekė 425 tūkst. litų. Banko turtas nuo metų pradžios sumažėjo 3,3 proc. ir š.m. birželio pabaigoje siekė 850,8 mln. litų.

Šių metų banko finansinius rezultatus veikia tebesitęsiantis turto ir paskolų portfelio vertinimo  procesas, kurį tikimąsi užbaigti iki rugsėjo 1 dienos.

„Šie metai yra visiškai netipiniai, todėl tarpiniu rezultatu esame patenkinti. Versle gana retai pasitaiko, kad augti neplanuojama, tačiau šiemet Medicinos banke yra būtent tokia situacija – mes iš esmės peržiūrime ir iš naujo vertiname savo turto ir paskolų portfelius, formuojame naujus atidėjinius galimoms rizikoms padengti ir peržiūrime tolesnės veiklos strategiją. Paprastai tariant – užsiimame turto inventorizacija ir jo pervertinimu, todėl tikėtis pelningų metų ir augimą rodančių rodiklių būtų neracionalu“, – sakė Medicinos banko valdybos pirmininkas Gintaras Treinys.

Per pirmus 6 šių metų mėnesius Medicinos bankas iš grynųjų paslaugų ir komisinių pajamų bei  operacijų užsienio valiuta uždirbo 17,98 mln. litų arba 26,62 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį (14,20 mln. litų). Grynųjų palūkanų pajamų per pusmetį gauta 9,09 mln. litų arba 34,65 proc. mažiau nei pernai per tą patį laikotarpį (13,91 mln. litų).

Neigiamas tendencijas, kurios pirmąjį šių metų ketvirtį vyravo suteiktų paskolų portfelyje (paskolų portfelis sumažėjo 14,76 mln. litų arba 3,15 proc.), antrąjį ketvirtį pavyko suvaldyti ir pasiekti augimą – balandžio–birželio mėn. paskolų portfelis padidėjo 6,7 mln. litų arba 1,48 proc. Nemažos įtakos antrojo ketvirčio rezultatams turėjo nuo šių metų pradžios padidėjęs lizingo portfelis, kuris per metus išaugo 22,04 mln. litų. 2014 m. birželio 30 d. indėlių portfelis sudarė 707,3 mln. litų, t.y. 1,64 proc. mažiau nei metų pradžioje (buvo 719,08 mln. litų).

Medicinos banko turtas šiuo metu vertinamas 850,8 mln. litų. Palyginti su šių metų pradžia, turtas sumažėjo 3,3 proc. arba 29 mln. litų. Didžiausios įtakos banko turto mažėjimui turėjo grąžinti 20 mln. litų tarpbankiniai kreditai bei sumažėjęs terminuotų indėlio portfelis, kurio didžioji dalis lieka klientų sąskaitose iki pareikalavimo.

Pirmo pusmečio pabaigoje Medicinos bankas turėjo daugiau kaip 59,3 tūkst. klientų, t.y. 13,7 proc. arba 7172 klientais daugiau nei tuo pačiu metu pernai.

Šiuo metu bankas atlieka turto pervertinimo procesą ir galimiems nuostoliams dengti, atsirasiantiems po išsamaus banko turto vertinimo, jau yra suformuotas 34,528 mln. litų rezervas.  

„Galutiniai atliekamų vertinimų rezultatai paaiškės š.m. rugsėjį, tačiau ta informacija, kurią turime dabar, leidžia manyti, kad ši rezervo suma bus pakankama amortizuoti galimų papildomų atidėjinių naštą net ir pagal patį nepalankiausią turto vertinimo scenarijų“, – pažymėjo G.Treinys.  

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba gegužės mėnesį pritarė Medicinos banko akcininkų sprendimui perkelti 34,528 mln. litų vertės pagrindinio banko akcininko Sauliaus Karoso suteiktą subordinuotą paskolą į specialios paskirties kapitalo rezervo fondą.