Verslas

2014.07.29 16:39

Pusmečio valdžios sektoriaus deficitas – 0,8 proc. BVP

ELTA 2014.07.29 16:39

Šių metų pirmojo pusmečio centrinės valdžios sektoriaus deficitas buvo 998,6 mln. litų ir sudarė 0,8 proc. prognozuojamo šių metų BVP. Deficitas buvo 840,6 mln. litų, arba 0,7 proc. BVP mažesnis nei tą patį praėjusių metų laikotarpį, rodo Finansų ministerijos duomenys.

Šių metų pirmojo pusmečio centrinės valdžios sektoriaus deficitas buvo 998,6 mln. litų ir sudarė 0,8 proc. prognozuojamo šių metų BVP. Deficitas buvo 840,6 mln. litų, arba 0,7 proc. BVP mažesnis nei tą patį praėjusių metų laikotarpį, rodo Finansų ministerijos duomenys.

Šešių mėnesių centrinės valdžios pajamos buvo 16,942 mlrd. litų, išlaidos – 17,447 mlrd. litų. Sandoriai su nefinansiniu turtu per šių metų sausį–birželį sudarė 0,3493 mlrd. litų.

Per pirmuosius šešis mėnesius 50,3 proc. centrinės valdžios pajamų sudarė mokesčiai, 40,1 proc. – socialinės įmokos. Šiuo laikotarpiu didžiausią išlaidų dalį sudarė socialinės išmokos – 50,2 proc., dotacijos – 17,7 proc.

Centrinės valdžios perteklius birželio mėn. buvo 0,357 mlrd. litų, arba 0,28 proc. prognozuojamo 2014 metų BVP. Šio mėnesio centrinės valdžios sektoriaus pajamos sudarė 3,405 mlrd. litų, išlaidos – 2,926 mlrd. litų, o sandoriai su nefinansiniu turtu – 0,123 mlrd. litų.

Birželį pagrindinę valdžios sektoriaus pajamų dalį sudarė mokesčiai (56,1 proc.) ir socialinės įmokos (36,2 proc.). Daugiausiai išlaidų sudarė socialinės išmokos (48,6 proc.) bei dotacijos (18,6 proc.).

Centrinės valdžios sektorius apima valstybės biudžetą, socialinės apsaugos fondus („Sodrą", Privalomojo sveikatos draudimo ir Užimtumo), taip pat nebiudžetinius Privatizavimo, Garantinį, Rezervinį (Stabilizavimo), Ignalinos AE uždarymo fondus, taip pat Valstybės turto fondą ir Turto banką bei Žemės ūkio paskolų garantijų fondo lėšas, laikomas valstybės iždo sąskaitoje.

Prognozuojamas 2014 metų BVP – 125,930 mlrd. litų.