Verslas

2014.07.24 13:11

Visos Lietuvos traukinių eismo saugumas – viename centre

ELTA 2014.07.24 13:11

Naujajame bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ Eismo valdymo centre organizuojamas ir valdomas visos šalies traukinių eismas, automatiškai sudaromi ir koreguojami traukinių grafikai, derinamos eismo pertraukos geležinkelių infrastruktūros priežiūrai ir remonto darbams, operatyviai reaguojama į susidariusias eismo saugumui pavojingas situacijas.

Naujajame bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ Eismo valdymo centre organizuojamas ir valdomas visos šalies traukinių eismas, automatiškai sudaromi ir koreguojami traukinių grafikai, derinamos eismo pertraukos geležinkelių infrastruktūros priežiūrai ir remonto darbams, operatyviai reaguojama į susidariusias eismo saugumui pavojingas situacijas.

Eismo valdymo centras – vieta, kurioje visa geležinkelių eismo informacija yra valdoma vienoje būstinėje. Duomenys centralizuotai surenkami ir apdorojami iš geležinkelių objektų ir informacinių sistemų, į vieną tinklą sujungtos 94 geležinkelio stotys.

Anot „Lietuvos geležinkelių“, centras tenkina visus Europos Sąjungos geležinkeliams keliamus reikalavimus, užtikrina gerą techninę sąveiką tarp nacionalinių tinklų ir transeuropinio transporto tinklo.

Buvusios eismo valdymo sistemos buvo sukurtos ir pagamintos skirtingų gamintojų bei technologijų, todėl tai ribojo jų sąveikos, sujungimo ir vienos sistemos integravimo į kitą galimybes.

„Geležinkelių Eismo valdymo centre įrengti galingi automatinių funkcijų moduliai, kurie padeda išvengti galimų traukinių eismo konfliktų ir ekstremalių situacijų. Įrengta sistema analizuoja traukinių eismą ir informuoja prižiūrintį asmenį, kad, pavyzdžiui, traukinio maršrutas sudarytas neteisingai, bei pati pasiūlo optimaliausias alternatyvas. Taip pat yra fiksuojamas šalies geležinkelių užimtumas, eismo sutrikimai“, – sakė „Lietuvos geležinkelių“ Krovinių vežimo direkcijos direktoriaus pirmasis pavaduotojas Virginijus Juška.

Pasak V. Juškos, sistema nuolatos automatiškai tikrina pervažas, iešmus, šviesoforus ir kitus geležinkelių infrastruktūros įrenginius. Ji iš anksto perspėja apie galimus sutrikimus, kurie gali turėti įtakos traukinių eismui ar jo saugumui.

V. Juška taip pat pažymėjo, kad nors visos Lietuvos geležinkelio stočių sistemos yra sujungtos į vieną, valdomą Eismo valdymo centro, yra palikta ir alternatyvi galimybė, – prireikus, geležinkelių eismą galima valdyti iš kiekvienos stoties lokaliai.

Sutartis dėl tokio centro įrengimo tarp „Lietuvos geležinkelių“ ir konkursą laimėjusios „Indra Sistemas S.A“ (Ispanija) buvo pasirašyta 2010 metais. Jos vertė – 73,9 mln. litų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama sudarė 62,8 mln. litų.