Verslas

2014.07.22 16:39

Kainos litais ir eurais privalomos jau po mėnesio

ELTA 2014.07.22 16:39

Vyriausybė antradienį nusprendė, kad nuo rugpjūčio 22 dienos prekių pardavėjai ir paslaugų teikėjai turės skelbti kainas ir litais, ir eurais.

Vyriausybė antradienį nusprendė, kad nuo rugpjūčio 22 dienos prekių pardavėjai ir paslaugų teikėjai turės skelbti kainas ir litais, ir eurais.

Pasak ūkio viceministrės Rasos Noreikienės, dokumente nustatyti privalomieji prekių ir paslaugų kainų nurodymo dviem valiutomis, jų perskaičiavimo ir apvalinimo reikalavimai. Pagal šį aprašą kainos dviem valiutomis turi būti nurodomos visose prekių paslaugų įsigijimo vietose, jų reklamos vietose, interneto parduotuvėse ir tinklapiuose.

Vadovaujantis aprašu, prekybos ir paslaugų teikimo automatais vietose (išskyrus internetines parduotuves), taip pat elektroniniuose prietaisuose (kasos aparatuose, svarstyklėse ir kt.), nežyminčiuose kainų dviem valiutomis, kainos gali būti rodomos viena valiuta, t. y. iki euro įvedimo dienos – litais, po euro įvedimo dienos – eurais.

Smulkieji prekybininkai, prekiaujantys turgaviečių vietose, kur nereikalaujama naudoti kasos aparato, informaciją apie prekių kainas turės nurodyti žodžiu, tačiau raštu privalės pateikti lito į eurą perskaičiavimo kursą.

Nustatyta, kad pardavėjai ir paslaugų teikėjai, siekdami, kad eurais mokėtinos sumos labiau priartėtų prie litais mokėtų sumų ir nebūtų pažeistas sutarčių ir finansinių priemonių tęstinumas, kainas gali perskaičiuoti ir apvalinti iki trijų ar keturių skaitmenų po kablelio, o iki dviejų skaitmenų po kablelio apvalinti tik apskaičiavę galutinę mokėtiną arba apskaitinę pinigų sumą.

Vyriausybės patvirtintame apraše – taip pat kainų nurodymo dviem valiutomis priežiūros tvarka, pagal kurią priežiūros institucijos vieno patikrinimo metu turėtų patikrinti ne mažiau kaip 20 pavadinimų prekių ir paslaugų kainų. Ši tvarka apibrėžia, kad pažeidimas turi būti pašalintas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

Privalomas kainų dviem valiutomis – litais ir eurais – nurodymo laikotarpis prasidės šių metų rugpjūčio 22 d., praėjus 30 dienų po to, kai Europos Sąjungos Taryba paskelbs neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą.