Verslas

2014.07.10 18:24

Leido jaunimui sudaryti savanoriškos praktikos sutartis

LRT.lt 2014.07.10 18:24

Seimas plenariniame posėdyje priėmė Užimtumo rėmimo ir lydimųjų įstatymų pataisas, pagal kurias jaunimas nuo 16 iki 29 metų galės sudaryti savanoriškos praktikos sutartis su darbdaviais. Asmuo iki 18 metų turės teisę sudaryti sutartį tik tada, jeigu tam neprieštaraus vaiko atstovas pagal įstatymą.

Seimas plenariniame posėdyje priėmė Užimtumo rėmimo ir lydimųjų įstatymų pataisas, pagal kurias jaunimas nuo 16 iki 29 metų galės sudaryti savanoriškos praktikos sutartis su darbdaviais. Asmuo iki 18 metų turės teisę sudaryti sutartį tik tada, jeigu tam neprieštaraus vaiko atstovas pagal įstatymą.

Už šiuos teisės akto pakeitimus balsavo 71 Seimo narys, prieš ir susilaikiusių nebuvo, skelbiama pranešime spaudai.

Siekiant užtikrinti, kad sudarant tokias sutartis būtų išvengta piktnaudžiavimo, įtvirtinta, kad savanoriškos praktikos sutarties terminas negalės būti ilgesnis kaip 2 mėnesiai per kalendorinius metus. Savanoriškos praktikos sutartį bus galima sudaryti ne daugiau kaip 3 kartus, o bendras jo sudarytų savanoriškos praktikos sutarčių terminas negalės būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai.

Savanoriškos praktikos sutartys negalės būti sudaromos su juridiniais asmenimis, kurie per paskutinius 12 mėnesių bus nutraukę darbo sutartis su daugiau nei dešimtadaliu darbuotojų. Pagal priimtas nuostatas neatlygintą savanorišką praktiką atliekantys asmenys bus draudžiami sveikatos bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis.

Seimas taip pat nusprendė įtvirtinti naują jaunimui skirtą įdarbinimo priemonę – darbo įgūdžių įgijimo sutartį. Įstatyme įtvirtinta, kad teritorinėje darbo biržoje registruotų asmenų nuo 16 iki 29 metų iniciatyva darbo įgūdžiai galės būti įgyjami pagal dvišalę darbo įgūdžių įgijimo sutartį. Darbo įgūdžių įgijimo sutartys negalės būti sudaromos su juridiniais asmenimis, kurie per paskutinius 12 mėnesių bus nutraukę darbo sutartis su daugiau nei dešimtadaliu darbuotojų.

Darbdaviams, įdarbinusiems teritorinės darbo biržos siųstus asmenis pagal šią įdarbinimo priemonę, bus mokama subsidija darbo užmokesčiui ir draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti, tačiau ši suma negalės viršyti dviejų Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių. Darbo įgūdžių įgijimo sutarties terminas negalės būti ilgesnis nei 4 mėnesiai per kalendorinius metus.

Įstatyme pažymima, kad darbo įgūdžių įgijimo sutartis galės būti laikoma galiojančia tik tuo atveju, kai asmuo, kuris įgyja darbo įgūdžių, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sutarties sudarymo apie tai informuos teritorinę darbo biržą.

Tikimasi, kad galimybė sudaryti dvišales praktinių darbo įgūdžių įgijimo ar savanoriškos praktikos sutartis leis jauniems asmenims lengviau integruotis į darbo rinką.