Verslas

2015.02.12 21:38

EK rekomenduoja liberalizuoti darbo rinką

Eglė Merkytė, LRT.lt 2015.02.12 21:38

Europos Komisija Lietuvai rekomenduoja liberalizuoti darbo rinką, sparčiau vykdyti pensijų reformą ir užtikrinti, kad biudžeto deficitas neaugtų.

Europos Komisija Lietuvai rekomenduoja liberalizuoti darbo rinką, sparčiau vykdyti pensijų reformą ir užtikrinti, kad biudžeto deficitas neaugtų.  

Šiuos reikalavimus EK išdėstė kasmet visoms 27 valstybių vyriausybėms teikiamame dokumente, kurio tikslas – skatinti ekonomikos augimą ir neleisti politikams išlaidauti.

 Europos Komisija Lietuvos vyriausybei, priimant kitų metų biudžetą, rekomenduoja laikytis užsibrėžto tikslo – šiais, ir kitais metais toliau mažinti biudžeto deficitą ir siekti, kad išlaidos neviršytų pajamų.

 Kaip praneša Lietuvos radijas, Briuselio patarimai valstybėms narėms skirti pakelti ekonomiką, kuri Lietuvoje nors ir auga, bet, anot Europos Komisijos, galėtų ir greičiau – tam trukdo nepakankamai geros sąlygos verslui, nelanksti darbo rinka ir pernelyg mažos investicijos į mokslinius tyrimus.

Ir nors Briuselis ragina politikų nemažinti finansavimo toms sritims, kurios galėtų prisidėti prie augimo, tačiau turėtų rimtai svarstyti galimybę įvesti papildomus mokesčius automobilių savininkams, apmokestinti nekilnojamąjį turtą ir pradėti rinkti aplinkosaugos mokesčius.

Europos Komisija taip pat įvertino eurozonos šalių pažangą.

Daugiausiai įspėjimų sulaukė Ispanija – dėl daugybės stringančių reformų ir bankų sektoriaus problemų Komisija paskelbė duodanti Ispanijai papildomus metus sumažinti biudžeto deficitą, kuris šiuo metu siekia rekordinį 9 proc. rodiklį.

 

EK rekomendacijos Lietuvai 2012–2013 m.

 

1. Padaryti planuotą pažangą siekiant laiku ištaisyti perviršinį deficitą. To siekiant, visiškai įvykdyti 2012 m. biudžetą ir užbaigti struktūrinį koregavimą, nurodytą Tarybos rekomendacijoje dėl perviršinio deficito procedūros. Po to nurodyti priemones, būtinas užtikrinti numatytos 2013 ir vėlesnių metų biudžeto strategijos įgyvendinimą, atliekant tinkamą struktūrinį koregavimą, kad būtų padaryta pakankama pažanga siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo, įskaitant išlaidų kriterijaus laikymąsi, iki minimumo ribojant augimo skatinimo išlaidų mažinimą. Šiuo požiūriu apsvarstyti galimybę padidinti mažiausiai ekonomikos augimui kenkiančius mokesčius, kaip antai būsto ir aplinkos mokesčius, įskaitant automobilių mokesčius, kartu gerinant mokestinių prievolių vykdymą. Stiprinti fiskalinę sistemą, visų pirma nustatant privalomas viršutines išlaidų ribas pagal vidutinės trukmės biudžeto sistemą ir užtikrinant, kad jų būtų laikomasi.

2. Priimti teisės aktus dėl visapusiškos pensijų sistemos reformos. Suderinti teisės aktais nustatytą pensinį amžių su vidutine tikėtina gyvenimo trukme, nustatyti aiškias pensijų indeksavimo taisykles ir pagerinti papildomo kaupimo sistemas. Pensijų reformą pagrįsti aktyvaus senėjimo priemonėmis.

3. Spręsti aukšto nedarbo, visų pirma jaunimo, žemos kvalifikacijos darbuotojų ir ilgalaikių bedarbių, problemą skiriant daugiau išteklių aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms ir kartu gerinant jų veiksmingumą. Padidinti gamybinės praktikos schemų veiksmingumą. Pakeisti darbo teisės aktus, kiek tai susiję su lanksčiomis sutarčių sąlygomis, atleidimo nuostatomis ir lanksčia darbo laiko tvarka.

4. Kad būtų sumažintas skurdas ir socialinė atskirtis, didinti paskatas dirbti ir socialinės paramos sistemos reformą geriau susieti su aktyvumo skatinimo priemonėmis, ypač kalbant apie pažeidžiamiausius asmenis.

5. Įgyvendinti visus valstybės valdomų įmonių reformų paketo aspektus ir visų pirma užtikrinti, kad būtų atskirtos nuosavybės ir reguliavimo funkcijos bei komercinė ir nekomercinė veikla. Įdiegti tinkamas stebėjimo priemones reformų veiksmingumui vertinti ir užtikrinti, kad visos valstybės valdomos įmonės laikytųsi reformos reikalavimų.

6. Imtis veiksmų, kad būtų pagerintas pastatų energinis efektyvumas, be kita ko, šalinant kliūtis ir sparčiai įgyvendinant kontroliuojančiojo fondo iniciatyvą. Skatinti energijos tinklų konkurenciją gerinant tiek elektros energijos, tiek dujų tinklų jungtis su ES šalimis.