Verslas

2012.09.11 14:35

Pernai žemiau skurdo rizikos ribos gyveno kas penktas lietuvis

LRT.lt 2012.09.11 14:35

Praėjusiais metais skurdo rizikos lygis šalyje siekė 20 proc. – žemiau skurdo rizikos ribos gyveno apie 660 tūkst. Lietuvos gyventojų, praneša statistikai. 

Praėjusiais metais skurdo rizikos lygis šalyje siekė 20 proc. – žemiau skurdo rizikos ribos gyveno apie 660 tūkst. Lietuvos gyventojų, praneša statistikai.

Anot Statistikos departamento, daugiau skurstančiųjų buvo kaime - pajamas, mažesnes už skurdo rizikos ribą, čia gavo 30,7 proc. gyventojų. Mieste tokių buvo 14,7 proc.

Skurdo rizikos riba pernai buvo 691 litas per mėnesį vienam gyvenančiam asmeniui ir 1452 litai šeimai, susidedančiai iš dviejų suaugusių asmenų ir dviejų vaikų iki 14 metų. Palyginti su 2010 metais, dėl gyventojų disponuojamųjų pajamų mažėjimo, skurdo rizikos riba sumažėjo 1,4 proc. Tai turėjo įtakos skurdo rizikos lygio sumažėjimui.

Skurdo rizikoje dažniausiai atsiduria vaikai iki 18 metų. Jų skurdo rizikos lygis pernai siekė 24,3 proc. ir, palyginti su 2010 metais, padidėjo 1 proc. punktu.

Nepaisant pajamų tyrimo laikotarpiu (2010 metais) augusio nedarbo ir sumažėjusio darbo užmokesčio 18–64 metų amžiaus asmenų skurdo rizikos lygis, palyginti su ankstesniais metais, sumažėjo 1,1 proc. punkto ir 2011-aisiais siekė 20,7 procento. Dėl sumažintų pensijų 65 metų ir vyresnio amžiaus asmenų skurdo rizikos lygis padidėjo ir sudarė 12,1 proc.(2010 m. – 10,2 proc.), tačiau išliko gerokai mažesnis už šalies vidurkį.

„Net ir mokant sumažintas pensijas, išmokėta vidutinė senatvės pensija 2010 m. gerokai viršijo skurdo rizikos ribą. Tai reiškia, kad senatvės pensininkai, gaunantys bent vidutinę ar netgi mažesnę už vidutinę senatvės pensiją, atsidūrė aukščiau skurdo rizikos ribos“, – pastebi statistikai.

Atsidurti skurde dažniausiai rizikuoja asmenys, gyvenantys šeimose, kurias sudaro vienas suaugęs asmuo ir išlaikomi vaikai (skurdo rizikos lygis – 42,4 proc.), taip pat du suaugę asmenys su trimis ar daugiau vaikų (33,1 proc.) ir vieni gyvenantys asmenys (26,9 proc.).

Asmenų, gyvenančių namų ūkiuose, susidedančiuose iš dviejų suaugusių asmenų su trimis ar daugiau vaikų, rizika atsidurti skurde, palyginti su 2010 m., padidėjo 9,7 procentinio punkto. Šiam pokyčiui įtakos turėjo 2010 m. pakeista išmokos vaikui skyrimo tvarka, sumažinta motinystės (tėvystės) pašalpa.

Žemiau skurdo rizikos ribos gyveno 10,1 proc. dirbančiųjų, 53,1 proc. bedarbių, 14,8 proc. pensininkų.

Statistika rodo, kad didelę įtaką skurdo rizikos mažinimui turi socialinės išmokos. Iš disponuojamųjų pajamų atėmus socialines išmokas (išskyrus senatvės ir našlių pensijas), skurdo rizikos lygis padidėtų iki 31,8 proc.

Skurdo rizikos gylis pernai siekė 28,7 proc. Tai reiškia, kad žemiau skurdo rizikos ribos esančių asmenų disponuojamosios pajamos buvo vidutiniškai 28,7 proc. mažesnės už skurdo rizikos ribą.

Latvijoje skurdo rizikoje 2011 metais gyveno 19,3 proc., Estijoje – 17,5 proc. gyventojų.

Duomenys apie gyventojų pajamas ir gyvenimo sąlygas surinkti 2011 metų kovo–liepos mėnesiai apklausus 5201 namų ūkį.