Verslas

2014.06.11 17:23

Seimo komitetas siūlo už mieste turėtą žemę kompensuoti mišku

ELTA 2014.06.11 17:23

Seimo Kaimo reikalų komitetas trečiadienio posėdyje pritarė Vyriausybės parengtam ir komiteto patobulintam Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimo įstatymo projektui, kuriuo siūloma leisti piliečiams už mieste turėtą žemę, priskirtą valstybės išperkamai, pasirinkti papildomą kompensavimo būdą – lygiavertį miško sklypą kaimo vietovėje iš restitucijai rezervuotų miško plotų.

Seimo Kaimo reikalų komitetas trečiadienio posėdyje pritarė Vyriausybės parengtam ir komiteto patobulintam Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimo įstatymo projektui, kuriuo siūloma leisti piliečiams už mieste turėtą žemę, priskirtą valstybės išperkamai, pasirinkti papildomą kompensavimo būdą – lygiavertį miško sklypą kaimo vietovėje iš restitucijai rezervuotų miško plotų.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pateiktais duomenimis, šiuo metu nuosavybės teisės į mieste turėtą žemę vis dar neatkurtos beveik 10 tūkst. piliečių, iš jų – 3 tūkst. 972 – Vilniuje, 1 tūkst. 934 – Kaune ir 901 – Panevėžyje.

Atkuriant nuosavybės teises piliečių prašyme nurodytu būdu miestuose pritrūktų apie 6,3 tūkst. hektarų žemės. Laisvos valstybinės žemės fonde turėtų likti apie 50 tūkst. hektarų nuosavybės teisių atkūrimui rezervuotų valstybinių miškų, kuriuos kaip kompensaciją turėtų teisę iki 2014 metų pabaigos pasirinkti nuosavybės teisių atkūrimo tebelaukiantys piliečiai.

Tikimasi, kad priėmus šį įstatymą, paspartės restitucija didžiuosiuose miestuose, bus išvengta teisminių ginčų dėl prievarta priimamų sprendimų išmokėti piliečiams kompensaciją pinigais.

Komiteto nuomone, abejotina, ar priėmus Vyriausybės pateiktą įstatymo projektą bus tinkamai įgyvendintas Konstitucinio Teismo 2013 metų spalio 10 dienos nutarimas, kuriuo pripažinta, kad minėto įstatymo 7 straipsnio 4 dalis tiek, kiek joje nėra nustatytas galutinis piniginių kompensacijų už valstybės išperkamą žemę, priskirtą miestų teritorijoms iki 1995 metų birželio 1 dienos, išmokėjimo terminas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai bei konstituciniam teisinės valstybės principui.