Verslas

2014.06.05 12:15

Akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų galės įsigyti daugiau žemdirbių

ELTA 2014.06.05 12:15

Seimas ypatingos skubos tvarka priėmė Akcizų įstatymo pataisas, kuriomis siekiama užtikrinti vienodas sąlygas visiems žemės ūkio veiklos subjektams įsigyjant akcizais neapmokestinamus gazolius.

Seimas ypatingos skubos tvarka priėmė Akcizų įstatymo pataisas, kuriomis siekiama užtikrinti vienodas sąlygas visiems žemės ūkio veiklos subjektams įsigyjant akcizais neapmokestinamus gazolius.

Priimtame įstatyme reglamentuojama, kad akcizais neapmokestinami gazoliai, skirti naudoti Vyriausybės nustatyta tvarka registruotiems žemės ūkio veiklos subjektams, gaminantiems žemės ūkio produktus, taip pat akvakultūros ir verslinę žvejybą vidaus vandenyse vykdančioms įmonėms, žemės ūkio mokslo, studijų ir mokymo įstaigoms, turinčioms mokomuosius (bandymų) ūkius, per vienus metus neviršijant Vyriausybės nustatytų akcizais neapmokestinamų gazolių kiekių.

Šie pakeitimai įsigalios nuo 2015 m. sausio 1 d. Iki naujų pataisų įsigaliojimo Vyriausybė turės patikslinti nustatytus leidžiamus įsigyti atleisto nuo akcizų dyzelinių degalų kiekius ir juos suderinti su Europos Komisija.

Už teisės akto pakeitimus balsavo 90 Seimo narių, prieš – 1, susilaikė 3 parlamentarai.

Šiuo metu galiojančiame Akcizų įstatyme įtvirtinta, kad leistinas įsigyti dyzelinių degalų kiekis nustatomas pagal deklaruotą augalų plotą, o pagal priimtas naujas nuostatas bus atsižvelgiama ir į turimą gyvulių skaičių. Tokiu būdu akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų galės įsigyti kiaulių, paukščių, bičių bei grybų augintojai, kurie kuria didelę pridėtinę vertę žemės ūkyje.