Verslas

2015.09.08 13:45

Ekonominių vertinimų rodiklis balandį pakilo

ELTA 2015.09.08 13:45

Ekonominių vertinimų rodiklis 2014 m. balandį buvo 4 ir, palyginti su kovu, padidėjo 1 proc. punktu, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Prekybos pasitikėjimo rodiklis padidėjo 8, statybos – 6, paslaugų sektoriaus – 3 procentiniais punktais. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 1, pramonės – 2 procentiniais punktais.

Ekonominių vertinimų rodiklis 2014 m. balandį buvo 4 ir, palyginti su kovu, padidėjo 1 proc. punktu, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Prekybos pasitikėjimo rodiklis padidėjo 8, statybos – 6, paslaugų sektoriaus – 3 procentiniais punktais. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 1, pramonės – 2 procentiniais punktais.

Palyginti su 2013 m. balandžiu, ekonominių vertinimų rodiklis nepasikeitė. Statybos pasitikėjimo rodiklis padidėjo 3, prekybos – 4 proc. punktais. Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 3, vartotojų – 1 procentiniu punktu. Pramonės pasitikėjimo rodiklis nepasikeitė.

Pramonės įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad balandį, palyginti su kovu, verslo tendencijos pramonėje šiek tiek suprastėjo. Tam įtakos turėjo truputį pablogėjusi produkcijos gamybos prognozė ir produkcijos paklausos vertinimas.

Per artimiausius mėnesius produkcijos gamybą žada didinti 42 proc. (prieš mėnesį buvo 40 proc.) apklaustų įmonių vadovų, bet nuo 10 iki 17 proc. padidėjo įmonių vadovų, žadančių mažinti gamybą. Produkcijos gamybos mažėjimas numatomas chemijos produktų, spausdinimo bei odos dirbinių įmonėse, o likusių veiklų įmonėse prognozuojamas gamybos augimas. Taip pat suprastėjo ir gaminių eksporto prognozė: 29 proc. įmonių vadovų prognozuoja eksporto augimą, 13 proc. – mažėjimą (prieš mėnesį – atitinkamai 29 ir 7 proc.).

Tačiau pramonės produkcijos gamyba balandį, palyginti su praėjusiu mėnesiu, padidėjo: 28 proc. apklaustųjų nurodė gamybą padidėjus, 12 proc. – sumažėjus (prieš mėnesį – atitinkamai 24 ir 19 proc.).

Dauguma (76 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 19 proc. – žadėjo didinti (prieš mėnesį – atitinkamai 77 ir 18 proc.).

Statybos sektoriaus įmonių vadovų apklausos duomenimis, statybos pasitikėjimo rodiklis balandį pagerėjo tiek, palyginti su kovu, tiek, palyginti su 2013 m. balandžiu. Tai lėmė optimistiškesnė nei praėjusiais metais statybos darbų užsakymų bei darbuotojų skaičiaus prognozė.

Artimiausiais mėnesiais statybos darbų užsakymų didėjimą numatė 47 proc. apklaustų įmonių vadovų, 7 proc. respondentų prognozavo, kad užsakymų mažės (prieš metus – atitinkamai 39 ir 12 proc.).

Didinti darbuotojų skaičių žadėjo 41 proc. apklaustų įmonių vadovų, mažinti – 9 proc. (prieš metus – atitinkamai 43 ir 13 proc.).

Statybos darbų kainų didėjimą artimiausiu metu prognozavo 38 proc. apklaustų respondentų, bet daugiau negu pusė (58 proc.) jų keisti neketino.

Šių metų balandį, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu mėnesiu, sumažėjo įmonių vadovų, blogai vertinančių statybos darbų paklausą, dalis (2014 m. balandį sudarė 43 proc., prieš metus – 49 proc.). Balandį padaugėjo statybos darbų : padaugėjimą nurodė 22 proc. įmonių vadovų, mažėjimą – 23 proc. (prieš metus – atitinkamai 10 ir 34 proc.).

Mažmeninės prekybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad prekių apyvarta padidėjo – taip teigė 22 proc. balandį apklaustų įmonių vadovų, o 19 proc. nurodė, kad apyvarta sumažėjo (kovą – atitinkamai 14 ir 41 proc.). Be to, balandį pagerėjo ir įmonių ekonominė būklė: pagerėjimą nurodė 12 proc. (prieš mėnesį – 10 proc.), pablogėjimą – 9 proc. (prieš mėnesį – 19 proc.) apklaustųjų.

Geresnė ir prekybos įmonių ekonominės būklės prognozė artimiausiems mėnesiams – balandį 30 proc. prekybos įmonių vadovų manė, kad jų įmonės ekonominė būklė gerės, 3 proc. – kad blogės (kovą – atitinkamai 19 ir 3 proc.). Be to, trečdalis (33 proc.) apklaustų įmonių vadovų planavo įsigyti daugiau prekių, skirtų parduoti, o 7 proc. – mažiau. Dalis didžiųjų prekybos tinklų ketino priimti naujų darbuotojų, bet dauguma (84 proc.) įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neplanavo. Kainų didėjimą mažmeninėje prekyboje prognozavo 20 proc. apklaustų įmonių vadovų, bet 77 proc. manė, kad jos nesikeis.

Paslaugų sektoriaus įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad balandį pasitikėjimo rodiklis padidėjo 3 proc. punktais. Tam įtakos turėjo padidėjusi teikiamų paslaugų paklausa: balandį 23 proc. respondentų nurodė, kad paklausa padidėjo, 20 proc. – kad sumažėjo (kovą – atitinkamai 17 ir 23 proc.). Per pastaruosius mėnesius šiek tiek pagerėjo ir įmonių ekonominė būklė: balandį 10 proc. įmonių vadovų teigė, kad jų įmonės ekonominė būklė pagerėjo, 9 proc. – kad pablogėjo, o 81 proc. nurodė, kad ji nepasikeitė (kovą – atitinkamai 8, 11 ir 81 proc.).

Daugiau nei du trečdaliai apklaustų įmonių vadovų manė, kad teikiamų paslaugų paklausa artimiausiu metu nepasikeis, 20 proc. – prognozavo jos didėjimą, 13 proc. – mažėjimą. Artimiausiais mėnesiais 23 proc. apklaustų paslaugų sektoriaus įmonių vadovų numatė priimti naujų darbuotojų, bet dauguma (70 proc.) darbuotojų skaičiaus keisti neketino.

Ekonominių vertinimų rodiklis yra penkių sudėtinių dalių – vartotojų, pramonės, statybos, prekybos ir paslaugų sektorių pasitikėjimo rodiklių – aritmetinis svertinis vidurkis (svoriai sudaro atitinkamai 20, 40, 5, 5, 30 proc.).