Verslas

2014.04.18 00:27

Priimtas Euro įvedimo Lietuvoje įstatymas

LRT.lt 2014.04.18 00:27

Ketvirtadienį Seimas priėmė Euro įvedimo Lietuvoje įstatymą. Juo nustatoma pasirengimo įvesti eurą, litų keitimo į eurus, litų išėmimo iš apyvartos tvarka.

Ketvirtadienį Seimas priėmė Euro įvedimo Lietuvoje įstatymą. Juo nustatoma pasirengimo įvesti eurą, litų keitimo į eurus, litų išėmimo iš apyvartos tvarka.

Už teisės aktą balsavo 87 Seimo nariai, prieš – 7, susilaikė 13 parlamentarų.

„Galima sakyti, tai paskutinis žingsnis, kuris lems litų keitimo į eurus tvarką“, – sako Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius.

Pasak premjero, šiuo įstatymu nustatoma pasirengimo įvesti eurą, litų keitimo į eurus, litų išėmimo iš apyvartos tvarka. Ja remsis komerciniai bankai ir verslas, skelbiama pranešime spaudai.

Visuomenė turi būti informuota, kad šiuo įstatymu komerciniai bankai litus į eurus keis šešis mėnesius nuo euro įvedimo dienos neatlygintinai ir neribodami sumos. Šiam terminui pasibaigus, litų banknotai į eurus neatlygintinai ir neribojant sumos keičiami dar šešis mėnesius bankų padaliniuose, kurių sąrašą nustato Lietuvos bankas.

Kadangi Lietuvos pašto teikiamomis paslaugomis plačiai naudojasi Lietuvos gyventojai, ypač gyvenantys ne didžiuosiuose miestuose, numatoma ir Lietuvos pašto pareiga litus į eurus keisti 2 mėnesius po euro įvedimo dienos neatlygintinai, tačiau jam numatoma galimybė nustatyti maksimalią vienu kartu keistiną litų į eurus sumą. Ši pareiga įtvirtinta ir kredito unijoms.

Numatyta bankų teisė nustatyti reikalavimą, kad norintis pasikeisti į eurus 15 tūkst. litų sumą (Lietuvos paštas galėtų nustatyti kitą, pvz., mažesnę sumą) klientas turi apie tai iš anksto informuoti banką. Litų keitimui į eurus taikomi visi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme  nustatyti reikalavimai.

„Įstatymu taip pat nustatyta bendra matematinė apvalinimo taisyklė, kai apvalinama į mažesnę pusę, jei po kablelio skaitmuo mažesnis už penkis, ir į didesnę – kai skaitmuo penkis arba didesnis“, – sako premjeras.

Perskaičiuojant litais nustatytą darbo užmokesčio dydį į eurus – jei po perskaičiavimo trečias skaitmuo po kablelio būtų didesnis už nulį, prie perskaičiuojamo darbo užmokesčio dydžio eurais būtų pridedamas vienas euro centas. Toks pats apvalinimo principas gavėjo naudai taikytinas ir perskaičiuojant pensijas ir kitas socialinės apsaugos išmokas.

Kainos litais ir eurais skelbiamos praėjus 30 kalendorinių dienų po ES Tarybos neatšaukiamai nustatyto euro ir lito perskaičiavimo kurso nustatymo dienos ir 6 mėnesius po euro įvedimo dienos. Tą griežtai turi vykdyti mūsų verslas. „Remiantis kitų valstybių praktika, tikimasi, kad kainų skelbimas dviem valiutomis leis sumažinti nepagrįsto kainų didinimo riziką. Taip pat pirkėjai galės greičiau priprasti prie būsimo atsiskaitymo eurais, jei dar iki euro įvedimo turės galimybę žinoti prekių (paslaugų) kainas šia valiuta, o nurodytos kainos ir litais po euro įvedimo dienos sudarys galimybę pirkėjams palyginti, ar yra skirtumas tarp kainos už tą pačią prekę (paslaugą), buvusios iki euro įvedimo ir esančios po euro įvedimo dienos“, – teigiama aiškinamajame rašte.

Už šio įstatymo pažeidimą fiziniams asmenims galės būti skiriamas įspėjimas, juridinių asmenų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims – įspėjimas arba bauda iki vieno tūkstančio litų. Už pakartotinį šio įstatymo pažeidimą fiziniams asmenims bus skiriama bauda iki 5 tūkst. litų, juridinių asmenų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims – bauda nuo 1 iki 10 tūkst. litų.

Taip pat atsižvelgiant į euro zonos valstybių praktiką ir Europos Komisijos rekomendacijas, numatyta kad litas, kaip teisėta mokėjimo priemonė, naudojama 15 kalendorinių dienų po euro įvedimo dienos.