Verslas

2014.03.21 12:49

Lietuva kovai su afrikiniu kiaulių maru iš ES gaus 1,95 mln. eurų

ELTA 2014.03.21 12:49

Su afrikinio kiaulių maro užkratu kovojančiai Lietuvai Europos Sąjunga (ES) skirs beveik 1,95 mln. eurų, arba didžiausią visoje Europos Bendrijoje. ES parama kompensuojamoms išlaidoms sieks iki 50 proc. valstybės patirtų išlaidų.

Su afrikinio kiaulių maro užkratu kovojančiai Lietuvai Europos Sąjunga (ES) skirs beveik 1,95 mln. eurų, arba didžiausią visoje Europos Bendrijoje. ES parama kompensuojamoms išlaidoms sieks iki 50 proc. valstybės patirtų išlaidų.

Tokį sprendimą šią savaitę Briuselyje priėmė Europos Komisijos (EK) Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas.

Kaip detalizuojama Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) išplatintame pranešime, 2014 metais Lietuvai bus kompensuojamos išlaidos valymo ir dezinfekavimo priemonėms bei įrenginiams, kiaulių ir šernų mėginiams atrinkti, laboratoriniams tyrimams vykdyti, mobiliųjų deginimo įrenginių šernų gaišenoms utilizuoti įsigyti, laboratorinei įrangai, visuomenės informavimo priemonėms. Tuo tarpu išlaidoms, patirtoms dėl kiaulių laikytojų prievolės paskersti kiaules užkrėstoje teritorijoje ir nustatytose buferinėse zonose, ES skirs iki 30 proc. lėšų.

Diskusijų kilo svarstant antrąjį sprendimo projektą, kuriuo nustatomos ne tik afrikiniu kiaulių maru užkrėstos, bet ir padidintos rizikos teritorijos Lietuvoje ir Lenkijoje.

VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas Marius Masiulis teigia, kad derybų metu pavyko susitarti dėl reikšmingų nuolaidų ir išbraukti iš pirminio sprendimo projekto net kelis Lietuvos rajonus.

„Tokiai nedidelei šaliai kaip Lietuva net ir vienas rajonas – jau didelė teritorija. Todėl siekėme, kad vadinamoji padidintos rizikos zona būtų kaip įmanoma mažesnė, o numatyti veiklos suvaržymai paliestų kiek galima mažesnę mūsų šalies gyventojų, verslo dalį“, – sakė M. Masiulis.

EK sprendimu, valstybių, kuriose užregistruoti afrikinio kiaulių maro atvejai, teritorijos yra suskirstytos į 3 zonas.

Į 1-ąją zoną (padidintos rizikos) yra įtrauktos teritorijos, kuriose išlieka rizika, kad liga gali toliau plisti tarp šernų. Lietuvoje į šią zoną įtrauktos Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos, Prienų ir Trakų rajonų, bei Birštono ir Elektrėnų savivaldybės, o taip pat Vilniaus miesto savivaldybė ir dalis Vilniaus rajono savivaldybės (seniūnijos nuo Trakų rajono savivaldybės iki magistralinio kelio A2 ir seniūnijos, esančios piečiau 103 kelio).

M. Masiulis aiškina, kad šiuose pietų Lietuvos rajonuose kiaulės turės būti laikomos tik biologinės saugos reikalavimus atitinkančiuose ūkiuose, ūkiai mažiausiai du kartus per metus turės būti patikrinti VMVT specialistų, kiekvienai kiaulių siuntai turės būti atlikti laboratoriniai tyrimai dėl afrikinio kiaulių maro, kiaulės ūkiuose turės būti laikomos nuo gimimo arba ne mažiau kaip 40 dienų, prieš suformuojant siuntą, mažiausiai 30 dienų į ūkį neturės būti įvežamos kitos kiaulės, o sertifikuojant turės būti atliktos atitinkamos procedūros bei įrašai. Tačiau svarbu ir tai, kad apribojimai prekybai kiauliena ar jos produktais šioje zonoje nebus taikomi.

Griežtesni apribojimai įtvirtinti 2-ojoje zonoje – teritorijose, kuriose liga šernuose buvo nustatyta, ir su šiais rajonais besiribojančios vietovėse. Lietuvoje ši zona apima šešių savivaldybių (Lazdijų, Varėnos, Alytaus, Šalčininkų rajonų, bei Alytaus ir Druskininkų miestų savivaldybių) teritoriją.

Juose užaugintas kiaules, jų mėsą ar kiaulienos produktus, atitinkamai paženklinus, bus galima naudoti tik vidaus prekybai, tačiau griežtai draudžiama išvežti į ES ar trečiąsias šalis. Įgyvendinus tam tikras sąlygas, gyvas kiaules iš šios zonos bus galima perkelti auginti toliau už užkrėstos teritorijos ribų, bet jomis prekiauti bus leidžiama tik vidaus rinkoje. Susidariusius šalutinius gyvūninius produktus bus leidžiama išvežti į ES ir trečiąsias šalis, tačiau prieš tai jie privalės būti apdoroti pakankamu karščiu, užtikrinančiu viruso sunaikinimą, kiekvieną siuntą turės lydėti atitinkami dokumentai.

3-iosios zonos teritorijų, kuriose afrikinis kiaulių maras užregistruotas kiaulių ūkiuose ir tarp šernų, Lietuvoje nenustatyta.

Išvežti gyvus šernus, šernieną ir jos gaminius į kitas ES ar trečiąsias šalis bus draudžiama iš visų į sprendimą įtrauktų Lietuvos teritorijų (tiek 1-osios, tiek ir 2-osios zonos). Tuo tarpu vidaus rinkai iš vietovių, nurodytų 1-osios zonos sąraše, galės būti tiekiami sumedžioti, laboratorijoje dėl afrikinio kiaulių maro patikrinti ir neužsikrėtę šernai bei iš jų gauta produkcija.

Numatyta, kad šis sprendimas galios iki 2017 m. gruodžio 31 d., tačiau situacija bus nuolat stebima, o teritorijų sąrašai, esant galimybėms, koreguojami.