Verslas

2014.03.13 13:15

Darbdavio reikalavimas: ieškoma vikri moteriškė su vaikais

DELFI.lt 2014.03.13 13:15

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje pradėtas tyrimas dėl galimos diskriminacijos darbo skelbime, kuriame buvo nurodyta, kad bus priimama moteris su paaugusiais vaikais.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje pradėtas tyrimas dėl galimos diskriminacijos darbo skelbime, kuriame buvo nurodyta, kad bus priimama moteris su paaugusiais vaikais.

Pasak pranešimo spaudai, darbdavys ieškojo naudotų drabužių miksuotojos. Šis darbas siūlytas jaunai, energingai, komunikabiliai moteriškei, jos privalumas būtų „stabilumas šeimyninėje padėtyje (santuoka, užaugę vaikučiai)“.

Taip pat darbo skelbime kandidatei nurodomi ir reikalavimai: vikrumas, atidumas, kruopštumas, pastovumas, amžius, šeimyninė padėtis.

Pasak kontrolieriaus pranešimo, Lygių galimybių įstatymas nurodo, kad skelbimuose priimti į darbą, valstybės tarnybą arba mokytis draudžiama nurodyti reikalavimus, suteikiančius pirmenybę lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu.

„Diskriminacija darbo skelbimuose Lietuvoje yra labai paplitusi. Ypač nuo to nukenčia vyresnio amžiaus žmonės“, – pranešime cituojama Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, einanti lygių galimybių kontrolieriaus pareigas Edita Žiobienė.

Pasak pranešimo, tam tikrais atvejais darbo skelbime nurodoma pageidaujama kandidato lytis nebus diskriminacija, nes Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas numato tam tikras išimtis, kas nelaikoma diskriminacija: pavyzdžiui, kai atliekamas tam tikras darbas, kurį atlikti gali tik konkrečios lyties asmuo, kai dėl konkrečių profesinės veiklos rūšių pobūdžio arba dėl jų vykdymo sąlygų lytis yra būtinas ir lemiantis profesinis reikalavimas, šis traktavimas yra teisėtas ir reikalavimas yra tinkamas.

Tokia pateisinama situacija galėtų būti tada, kai, pavyzdžiui, skelbimuose ieškoma asmens patikrą atliekančių pareigūnų ar tam tikros lyties asmenų konkretiems spektaklio vaidmenims. Tačiau tai dar reikėtų pagrįsti.

Dažniausiai darbo skelbimuose pateikiami diskriminuojantys amžiaus bei lyties reikalavimai. Pavyzdžiui, darbas skelbime siūlomas personalo vadovui (vyrui), sekretorei – administratorei, skalbėjai – valytojai iki 35 m. amžiaus ar vadybininkui nuo 25 iki 45 m.

Daug rečiau teikiami prioritetai tam tikrai kandidato tautybei ar kalbai. Prieš kelerius metus tarnyboje tirtas skundas, kai Vilniaus rajono savivaldybė darbui šiame regione ieškojo asmens, „mokančio vietinę lenkų kalbą“.