Verslas

2014.03.13 11:37

Šeštokų gyventojai virto geležinkelio įkaitais

lzinios.lt 2014.03.13 11:37

Europinės vėžės padalytų Šeštokų gyventojams Lazdijų rajono vadovų ir Susisiekimo ministerijos duotas pažadas, kad virš rekonstruojamo geležinkelio „Rail Baltica“ bus įrengta pėsčiųjų perėja, buvo tik tušti žodžiai. Šeštokiškiams iš vienos miestelio dalies į kitą tenka kulniuoti aplinkiniais keliais.

Europinės vėžės padalytų Šeštokų gyventojams Lazdijų rajono vadovų ir Susisiekimo ministerijos duotas pažadas, kad virš rekonstruojamo geležinkelio „Rail Baltica“ bus įrengta pėsčiųjų perėja, buvo tik tušti žodžiai. Šeštokiškiams iš vienos miestelio dalies į kitą tenka kulniuoti aplinkiniais keliais.

Daugiau kaip 700 gyventojų turintį Šeštokų miestelį plieniniai bėgiai į dvi dalis yra padaliję nuo pat geležinkelio į Suvalkus nutiesimo cariniais laikais – prieš beveik šimtmetį. Didesnė dalis, kur įsikūrusi bažnyčia, kapinės, mokykla, parduotuvė, seniūnija, ambulatorija, kultūros namai, yra rytinėje pusėje, o vakarinėje, kur gyvena apie trečdalį miestelio gyventojų, – pati šimtametė geležinkelio stotis, autobusų stotelė, turgavietė.

Vietoj 100 metrų – 3 kilometrai

Iki praėjusio rudens, kai imta rekonstruoti geležinkelio „Rail Baltica“ ruožą tarp Šeštokų ir Marijampolės, abi miestelio dalis jungė per bėgius įrengta pėsčiųjų perėja. Ja naudojosi ne tik keleiviai, persėdantys iš rusiška vėže riedančio traukinio į lenkiškąjį, bet ir miestelio gyventojai. Prasidėjus rekonstrukcijai perėja buvo išardyta. Pereiti geležinkelį palikta miestelio pakraščiuose dviejose vietose esančiomis pervažomis – šiaurinėje ir pietinėje dalyse, jas skiria beveik 4-5 kilometrų atstumas. Tad daliai žmonių, ypač sulaukusių pensinio amžiaus ir sunkiai vaikštančių, iš vakarinės miestelio dalies patekti į rytinę tapo itin sunku.

Kaip LŽ pasakojo viena Šeštokų gyventoja, net tam, kad nukaktų į kitapus geležinkelio bėgių esančią bažnyčią, ji priversta prašyti vaikų, jog šie atvažiuotų automobiliu ir ją nuvežtų. Ne tik į maldos namus, bet ir į kapines, kur ilsisi neseniai miręs moters vyras.

„Anksčiau pati nueidavau iki miestelio centro, nes jis, einant skersai geležinkelio, yra už keleto šimtų metrų. Bet dabar nebegaliu – perėją išardė, pripylė skaldos, išrausė griovius. Todėl vaikščioti beveik neįmanoma“, – tvirtino ji.

Nesulaukia atsakymų

Pradėta „Rail Balticos“ geležinkelio rekonstrukcija sukėlė problemų ne tik garbaus amžiaus šeštokiškiams, bet ir vakarinėje miestelio dalyje gyvenantiems ir rytinėje dalyje esančią Šeštokų vidurinę mokyklą lankantiems vaikams. Rytais ir po pamokų tuos kelis kilometrus aplink miestelį į mokyklą juos veža mokyklinis autobusiukas, o jeigu vaikai nori ugdymo įstaigą pasiekti kitu metu, eina pėsčiomis per rekonstruojamą geležinkelį.

Tačiau po pertvarkos jie taip elgtis nebegalės, nes geležinkelį nuo miestelio skirs apsauginės sienelės. Joms atsiradus miestelio gyventojams kils ir kitokių susisiekimo problemų – vakarinėje miestelio dalyje yra stotelė, į kurią atvažiuoja autobusai, vežantys keleivius Kalvarijos, Krosnos kryptimis, o rytinėje dalyje šalia mokyklos – stotelė, į kurią atvažiuoja autobusai iš Lazdijų.

Dėl tokių esamų ir būsimų nepatogumų per du šimtus Šeštokų miestelio gyventojų dar pernai kreipėsi į Susisiekimo ministeriją, Lazdijų rajono meriją. Kaip LŽ pasakojo Šeštokų gyventoja Irena Barčiauskienė, gruodžio mėnesį miestelyje apsilankęs susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius, dalyvaujant premjerui Algirdui Butkevičiui, užsiminė, kad Šeštokuose tikrai bus įrengta pėsčiųjų perėja per geležinkelį.

„Tačiau jau sklando kalbos, kad tos perėjos nebus. Kreipėmės į Lazdijų rajono savivaldybės administraciją, bet iš ten – jokio atsakymo. O laikas eina. Jau liepos mėnesį žadama baigti geležinkelio rekonstrukciją Šeštokuose, bet apie perėjos statybą net nekalbama“, – teigė I. Barčiauskienė. Ji pridūrė, kad kol kas geležinkelis nėra aklinai aptvertas, gyventojai dar vargais negalais perlipa per sankasas ir bėgius. Tačiau baigus rekonstrukciją to padaryti nebebus galima.

Merijos rūpestis

Susisiekimo ministro R.Sinkevičiaus patarėjas Ričardas Slapšys neslėpė, kad su Šeštokų gyventojais apie perėjos būtinybę iš tiesų kalbėta. Tačiau jis LŽ aiškino, kad pėsčiųjų perėja virš geležinkelio „Rail Baltica“ Šeštokuose – savivaldybės rūpestis. Esą būtent vietos valdžia turėtų parengti galimybių studiją, išsiaiškinti, ar tikrai tikslinga tokią perėją įrengti, ar tam yra techninių galimybių, kiek darbai kainuotų. Norint statyti viaduko tipo perėją, savivaldybei reikėtų keisti ir savo pačios patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, nes juose apie jokią geležinkelio perėją miestelio centre net neužsimenama.

„Projektuojant geležinkelio „Rail Baltica“ ruožą Šeštokuose buvo atsižvelgiama į Lazdijų rajono tarybos patvirtintą bendrąjį planą ir specialiuosius architektūros reikalavimus, kurie buvo išduoti rengiant techninį projektą. Juos įvykdžius Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vyriausioji architektė Laura Urbanskaitė ir išdavė statybos leidimą“, – aiškino susisiekimo ministro patarėjas.

Dar tik mąsto

LŽ kalbintas Lazdijų rajono meras Artūras Margelis tikino, kad ne savivaldybės reikalas buvo patikrinti parengto projekto kokybę – yra numatyta perėja gyventojams per geležinkelį ar ne. „Į „Rail Baltica“ investuojama per milijardą litų. Rekonstrukcijos projektą rengę specialistai turėjo apsižiūrėti, kur ir ko reikia. Negalėjome jų priversti suprojektuoti perėjos, kuri būtų patogi gyventojams“, – stebėjosi merijai metamais kaltinimais A. Margelis.

Anot jo, absurdiška aiškinti, kad įgyvendinant tokius didžiulius projektus savivaldybės turėtų pasirūpinti saugaus eismo priemonėmis. „Ne savivaldybių galioms yra įrengti perėjas, nes tam jos neturi pinigų. Iš kur dabar imtume 2-3 mln. litų? Tokių pinigų Lazdijų savivaldybės biudžete nėra“, – pabrėžė A. Margelis.

Jo teigimu, su bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ vadovais merija yra sutarusi Šeštokų miestelio gyventojų problemą spręsti kartu – bus teikiama viaduko statybos paraiška 2014-2020 metų Europos Sąjungos finansiniam laikotarpiui.

Kaip sakė A. Margelis, iki liepos mėnesio, kai šioje vietoje turėtų būti baigta geležinkelio „Rail Baltica“ rekonstrukcija, perėjos tikrai dar nebus. Mat net finansavimo paraiška dar nepateikta, nes nėra paskelbta, kada tokios paraiškos bus priimamos. Tačiau Lazdijų rajono meras teigė turįs vilčių, kad iki 2015 metų pabaigos, kai bus baigtas geležinkelio „Rail Baltica“ atkarpos iki Kauno pertvarkymas, pėsčiųjų viadukas Šeštokuose atsiras.