Verslas

2014.03.04 11:13

Teisingumo ministerija: vartotojai geriau išmano savo teises

ELTA 2014.03.04 11:13

Vartotojų sąmoningumas ginant savo teises nuosekliai auga. Apie tai byloja faktas, kad Teisingumo ministerijai pavaldi Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) kasmet išnagrinėja vis daugiau vartotojų skundų neteismine tvarka. Pernai tokių skundų buvo 1405 – 11 proc. daugiau negu 2012 metais, teigiama Teisingumo ministerijos pranešime spaudai.

Vartotojų sąmoningumas ginant savo teises nuosekliai auga. Apie tai byloja faktas, kad Teisingumo ministerijai pavaldi Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) kasmet išnagrinėja vis daugiau vartotojų skundų neteismine tvarka. Pernai tokių skundų buvo 1405 – 11 proc. daugiau negu 2012 metais, teigiama Teisingumo ministerijos pranešime spaudai.

Tarpininkaujant VVTAT, 468 ginčus tarp vartotojų ir pardavėjų bei paslaugų tiekėjų pavyko išspręsti taikiai, tai sudarė 35 proc. visų išnagrinėtų ginčų.

Nepavykus abiem pusėms susitaikyti, VVTAT priėmė 657 nutarimus, kuriais vartotojų pretenzijas pripažino pagrįstomis arba iš dalies pagrįstomis.

126 atvejais vartotojų nusiskundimai pripažinti nepagrįstais, o 83 ginčų nagrinėjimas buvo nutrauktas, nes vartotojai nepateikė visų reikiamų dokumentų, atsisakė savo pretenzijų arba kreipėsi į teismą.

Kadangi VVTAT priimti nutarimai dėl pagrįstų ar dalinai pagristų vartotojų pretenzijų yra tik rekomenduojamojo pobūdžio, įmonės įvykdė 252 tarnybos priimtus nutarimus. Įmonių sąrašas, kurios nevykdė VVTAT nutarimų, skelbiamas šios tarnybos internetinėje svetainėje. Dėl neįvykdytų tarnybos nutarimų vartotojams buvo pasiūlyta kreiptis į teismą.

Pernai VVTAT daugiausia ginčų išnagrinėjo dėl vartojimo prekių – tokių skundų būta 493. Maždaug pusę dėl vartojimo prekių gautų nusiskundimų sudarė vartotojų skundai dėl elektroninės prekybos.

Bene dažniausias vartotojų nusiskundimas dėl elektroninės prekybos – nesilaikoma prekių pristatymo terminų arba prekės visiškai nepristatomos.

Vartotojai prašymuose nurodo, jog norėdami grąžinti nepatikusias internetu įsigytas prekes, nežino, kur kreiptis, kadangi pardavėjai internetiniuose tinklapiuose nenurodo konkrečių kontaktinių duomenų, kuriais vartotojai galėtų kreiptis į juos raštu, teigiama pranešime.