Verslas

2014.02.28 17:10

„Lietuvos dujų“ pajamos pernai sumažėjo dešimtadaliu

ELTA 2014.02.28 17:10

Įgyvendinant Europos Sąjungos (ES) trečiojo Energetikos paketo nuostatas bei vadovaujantis atskyrimo sąlygomis, „Lietuvos dujos“ 2013 m. liepos 31 d. perdavė „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo veiklą. Todėl 2013 m. finansinėse ataskaitose atskleisti ir nutrauktos gamtinių dujų perdavimo veiklos duomenys.

Įgyvendinant Europos Sąjungos (ES) trečiojo Energetikos paketo nuostatas bei vadovaujantis atskyrimo sąlygomis, „Lietuvos dujos“ 2013 m. liepos 31 d. perdavė „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo veiklą. Todėl 2013 m. finansinėse ataskaitose atskleisti ir nutrauktos gamtinių dujų perdavimo veiklos duomenys.

„Lietuvos dujų“ tęsiamos veiklos neaudituotos pardavimo pajamos 2013 m., palyginti su 2012 m., sumažėjo 10 proc. ir sudarė 1 532,6 mln. litų (2012 m. – 1 703,1 mln. litų). Pajamų sumažėjimą nulėmė mažesni parduotų ir paskirstytų dujų kiekiai bei mažesnė dujų pardavimo kaina nebuitiniams vartotojams.

Bendrovės tęsiamos veiklos neaudituotas ikimokestinis pelnas sudarė 57,1 mln. litų (2012 m. – 50,5 mln. litų). Pelno padidėjimą lėmė geresni tiekimo veiklos rezultatai. 2012 m. minėtos veiklos rezultatą reikšmingai neigiamai paveikė prognozuotos dujų kainos, įtrauktos į kainodarą buitiniams vartotojams, ir faktinės dujų importo kainos skirtumas. 2013 m. buvo gauta kompensacija už šioje veikloje 2012 m. patirtą nuostolį.

Atitinkamai 8,8 mln. litų (10 proc.) padidėjo tęsiamos veiklos pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) ir sudarė 97,2 mln. litų, 2012 m. jis buvo 88,4 mln. litų.

2013 m. neaudituotas grynasis pelnas iš viso sudarė 63,3 mln. litų (pernai – 76 mln. litų), iš jo tęsiamos veiklos – 53,3 mln. litų (pernai – 47 litų). 2013 m. grynajame pelne atsispindėtas ir nutrauktos perdavimo veiklos 7 mėnesių pelnas – 10 mln. litų (2012 m. nutrauktos veiklos grynasis pelnas – 29 mln. litų).

2013 m. į naujų dujų skirstymo sistemų statybą investuota 26,7 mln. litų (2012 m. – 21,3 mln. litų), ir pastatyta 88,5 kilometrų skirstomųjų dujotiekių. Iš jų 11,8 mln. litų ir 15,9 kilometrų dujotiekio – dujų tiekimo patikimumo užtikrinimui, sujungiant dujotiekius į žiedines sistemas. Taip užtikrinamas nepertraukiamas ir patikimas gamtinių dujų tiekimas, maksimaliai sumažinama dujų nutraukimo tikimybė vartotojams avarijų bei remonto atvejais.

Investicijos naujiems vartotojams prijungti 2013 m. sudarė 14,9 mln. litų (2012 m. – 12,1 mln. litų). Iš viso 2013 m. buvo prijungta 3 tūkst. naujų vartotojų, t. y. 36 proc. daugiau negu 2012 m., kai buvo prijungta 2,2 tūkst. vartotojų. Vartotojų augimą sąlygojo šalies ekonominis atsigavimas bei prijungimo įkainių mažėjimas.

2013 m. investicijos į skirstymo sistemos rekonstravimą ir modernizavimą sudarė 22,2 mln. litų, 2012 m. – investuota 24,9 mln. litų. Daugiausia 2013 m. investuota į vamzdynų rekonstravimą.

Bendrovė skirstomaisiais dujotiekiais transportavo 856,3 mln. kubinių metrų gamtinių dujų – 12,8 proc. mažiau negu 2012 m. (982,1 mln. kubinių metrų).

2013 m. „Lietuvos dujos“ gamtines dujas pirko iš bendrovės „Gazprom“ pagal ilgalaikę gamtinių dujų tiekimo sutartį, gamtinių dujų biržoje „GET Baltic“. Nedidelis kiekis pirktas iš „Amber Grid“ perdavimo sistemos techniniam subalansavimui.

Bendrovės rinkos dalis bendroje Lietuvos gamtinių dujų rinkoje 2013 m. sudarė 37 procentus.

2013 m. „Lietuvos dujos“ patiekė vartotojams 1, 035,3 mln. kubinių metrų gamtinių dujų, arba 8 proc. mažiau nei 2012 m., kai patiekta 1, 125,6 mln. kubinių metrų gamtinių dujų. Nebuitiniams vartotojams patiekta 881,4 mln., buitiniams vartotojams – 153,9 mln. kubinių metrų gamtinių dujų.

Bendrovės eksploatuojamų skirstomųjų dujotiekių ilgis – 8,3 tūkst. kilometrų. Per praėjusius metus Bendrovės klientų padaugėjo iki 559 tūkstančių. Tai – energetikos, pramonės ir kitos įmonės, organizacijos bei gyventojai.