Verslas

2015.09.08 13:45

Mažeikiečiai priešinasi biodujų jėgainei

Mažeikių gyventojai priešinasi biodujų jėgainės statybai šalia miesto. Vokietijos verslininkai ramina, esą jėgainė bus nepavojinga, nes joje gamins dujas iš gyvulininkystės atliekų. Tačiau poveikio aplinkai studija dar tik rengiama, ir galutinį sprendimą rajono valdžia dėl statybų priims tik sulaukusi ekspertų išvadų ir gyventojų pritarimo.

Mažeikių gyventojai priešinasi biodujų jėgainės statybai šalia miesto. Vokietijos verslininkai ramina, esą jėgainė bus nepavojinga, nes joje gamins dujas iš gyvulininkystės atliekų. Tačiau poveikio aplinkai studija dar tik rengiama, ir galutinį sprendimą rajono valdžia dėl statybų priims tik sulaukusi ekspertų išvadų ir gyventojų pritarimo.

Biodujų jėgainę numatyta statyti Kalnėnų kaime, prasidedančiame vos pasibaigus Mažeikų miesto ribai. Tai išgirdę žmonės reiškė nerimą dėl būsimų statybų.

„Tai yra labai arti gyvenamųjų namų, tankiai apgyvendintoje teritorijoje, arti mūsų saugomų teritorijų“, – sako gyventojų iniciatyvinės grupės vadovė Diana Dūdienė.

„Bus įvairių kvapų, kenks gamtai, mūsų sklypų, namų vertės kris, kenks mūsų sveikatai. Užtenka, kad turime naftos įmonę, kurios kvapai, papūtus šiaurės vakarų vėjui, pasiekia mus. Valymo įrengimai šalia pastatyti, ir dar turėsime uostyti tos biojėgainės kvapus“, – piktinasi mažeikietė Milda Sutkevičienė.

„Mes ne prieš, bet tegul stato toliau nuo miesto“, – sako mažeikietis Kazimieras Dūda.

Verslininkai tikina, kad planuojama statyti biodujų jėgainė bus nepavojinga, nes dujos bus gaminamos iš gyvulininkystės atliekų. Tokios jėgainės esą veikia daugelyje šalių. Jėgainės statybai Vokietijos verslininkai įsigijo 3 ha sklypą. Planuojama pagaminti 3,2 megavatų galios elektros energijos ir 12 megavatų – šilumos, per metus perdirbti apie 60 tūkst. tonų biomasės.

„Bus laikomasi visų procedūrų, galime tai užtikrinti. Jei paaiškės, kad bus kenksminga, bus atsisakyta tų dalykų“, – tikina UAB „Raimelita“ direktorius Stasys Bružas.

Poveikio aplinkai studija dar tik rengiama. Galutinį sprendimą rajono valdžia dėl statybų priims tik sulaukusi ekspertų išvadų ir gyventojų pritarimo.

„Mes kartais prašome, kad investicijos ateitų, bet kai ateina, stengiamės jas greit išvaryti lauk. Reikia bendro sutarimo. Jei abi šalys susitars, sprendimas bus priimtas geras“, – teigia Mažeikių r. savivaldybės meras Antanas Tenys.

Lietuvoje veikia daugiau nei 10 biojėgainių, perdirbančių bioskaidžias atliekas. Dažniausiai prie vandenvalos įmonių, gyvulininkystės kompleksų.