Verslas

2014.02.17 12:13

Labiausiai skurstantiems gyventojams išdalins 264 mln. litų paramos

LRT.lt 2014.02.17 12:13

Lietuvos gyventojams parama maisto produktais bus skiriama iš naujai įsteigto Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) paskirta vadovaujančia institucija, atsakinga už paramos administravimą, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Lietuvos gyventojams parama maisto produktais bus skiriama iš naujai įsteigto Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) paskirta vadovaujančia institucija, atsakinga už paramos administravimą, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija vasario pradžioje  parengė nacionalines taisykles  ir skiria finansavimą iš valstybės biudžeto lėšų, kad būtų pradėtos vykdyti viešųjų pirkimų procedūros maisto produktams įsigyti.

Už maisto produktų įsigijimą 2014 m. yra atsakinga valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra.

Lietuvoje parama maistu pasieks gyventojus, kurių vidutinės mėnesinės pajamos siekia iki 1,5 dydžio valstybės remiamų pajamų (525 Lt) su galimomis išimtimis.

Lietuvai šio fondo įgyvendinimui 2014-2020 m. programavimo laikotarpiu yra skiriama  264 mln. litų.

Naujojo Europos pagalbos labiausiai skurstantiems fondo tikslas – skatinti socialinę sanglaudą ES, padedant siekti strategijos „Europa 2020“ tikslo sumažinti žmonių, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis, skaičių bent 20 mln., remiant nacionalines sistemas, pagal kurias, pasitelkus partnerių organizacijas, teikiama nefinansinė pagalba labiausiai skurstantiems asmenims.