Verslas

2014.02.05 23:45

Ribojamas žemės ūkio paskirties žemės savininkų apetitas: ne daugiau nei 500 ha

ELTA 2014.02.05 23:45

Vyriausybė patvirtino naujas taisykles dėl atlyginimo asmenims už valstybės nuosavybėn paimtą žemės ūkio paskirties žemę.

Vyriausybė patvirtino naujas taisykles dėl atlyginimo asmenims už valstybės nuosavybėn paimtą žemės ūkio paskirties žemę.

Pasak Žemės ūkio ministerijos, tai dar vienas papildomas saugiklis siekiant išvengti spekuliacijų žemės ūkio paskirties žeme, nes šis Vyriausybės nutarimas suteikia valstybei teisę paimti savo nuosavybėn žemės ūkio paskirties žemę, jeigu įstatymų nepaisantis žmogus jos įsigijo daugiau nei leidžiama, t. y. daugiau nei 500 hektarų.

Tai, kad asmuo ar su juo susiję asmenys negali įsigyti daugiau kaip 500 ha žemės ūkio paskirties žemės, numatyta šiemet įsigaliojusiose Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo nuostatose. Jeigu asmuo įsigyja daugiau žemės ūkio paskirties žemės, nei leidžia įstatymas, viešąjį interesą ginantis prokuroras kreipiasi į teismą dėl viršijančio žemės ploto paėmimo ir perdavimo valstybės nuosavybėn. Trečiadienis priimtas Vyriausybės nutarimas nustato tvarką, kaip tokiu atveju yra asmeniui atlyginama už valstybės nuosavybėn paimtą žemę.

Asmuo, kurio atžvilgiu yra priimtas teismo sprendimas paimti žemės sklypą valstybės nuosavybėn, kreipiasi į Nacionalinę žemės tarnybą (NŽT), pateikdamas duomenis, reikalingus nustatyti atlyginimo dydį. NŽT apskaičiuoja atlygintiną sumą už valstybės nuosavybėn paimtą žemės sklypą, asmeniui atlygina paimto žemės ploto žemės įsigijimo kainą arba vidutinę rinkos vertę, kurios dydis nustatomas pagal Žemės verčių zonų žemėlapius, jeigu vidutinė rinkos vertė yra mažesnė. Atlygintina suma išmokama iki kitų kalendorinių metų liepos 1 d.