Verslas

2014.02.05 13:55

Šilumos ūkis ir atliekų tvarkymas atsidūrė po padidinamuoju Konkurencijos tarybos stiklu

LRT.lt 2014.02.05 13:55

Antradienį Konkurencijos taryba nutarė pradėti tyrimus dėl Šiaulių miesto ir Šalčininkų rajono savivaldybių priimtų sprendimų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymui, o taip pat pratęsti tyrimus dėl Klaipėdos ir Vilniaus miestų savivaldybių sprendimų.

Antradienį Konkurencijos taryba nutarė pradėti tyrimus dėl Šiaulių miesto ir Šalčininkų rajono savivaldybių priimtų sprendimų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymui, o taip pat pratęsti tyrimus dėl Klaipėdos ir Vilniaus miestų savivaldybių sprendimų, rašoma pranešime spaudai.

Konkurencijos taryba vertins, ar Šiaulių miesto savivaldybės sprendimas galėjo įmonei „Šiaulių energija“ suteikti privilegijas, o kitoms  įmonėms sudaryti skirtingas konkurencijos sąlygas ar net užkirsti kelią patekti į rinką.

Konkurencijos taryba taip pat vertins, ar Šalčininkų rajono savivaldybės sprendimas, kuriuo be konkurso ar kitos konkurenciją užtikrinančios procedūros įmonėms „Tvarkyba“ ir „Eišiškių komunalinis ūkis“ pavesta teikti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, privilegijuoja šias įmones kitų atliekų tvarkymu užsiimančių įmonių atžvilgiu.

Konkurencijos taryba taip pat vertins, ar Šalčininkų rajono savivaldybės sprendimas nesudaro skirtingų konkurencijos sąlygų įmonėms, dalyvaujančioms komunalinių atliekų rinkoje.

„Lietuvos gyventojams ir ūkio subjektams savivaldybių administracijų bei miestų ar rajonų tarybų priimami sprendimai dėl transporto, atliekų surinkimo ir šilumos ūkio yra ypač aktualūs. Konkurencijos taryba siekia, kad visos valstybės ir savivaldybių institucijos sudarytų nediskriminacines konkurencijos sąlygas ir veiktų viena kryptimi – savo veiksmais skatintų veiksmingą konkurenciją“ – sako Šarūnas Keserauskas, Konkurencijos tarybos pirmininkas.

Konkurencijos taryba, įvertinusi savo patirtį tiriant įvairių Lietuvos savivaldybių sprendimus dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų, nutarė pradėti rinkos tyrimą dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo.

2013 m. net keturi Konkurencijos tarybos sprendimai buvo susiję su konkurencijos teisės pažeidimais komunalinių atliekų tvarkymo sektoriuje. Konkurencijos tarybos inicijuoto tyrimo tikslas – išanalizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sektorių ir pateikti pasiūlymus, kaip tobulinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Lietuvoje.

Šį rinkos tyrimą kartu su Konkurencijos tarybos ekspertais atliks ir Jaunųjų profesionalų programos „Kurk Lietuvai“ dalyviai.

Konkurencijos taryba taip pat nutarė dar trims mėnesiams pratęsti tyrimus  dėl Klaipėdos miesto savivaldybės sprendimų, susijusių su keleivių vežimu maršrutiniais taksi ir dėl Vilniaus miesto savivaldybės sprendimų, susijusių su taksi paslaugų teikimu Vilniaus mieste.

Konkurencijos tarybos ekspertai 2012 m. parengė Viešojo administravimo subjektų sprendimų poveikio konkurencijai vertinimo gaires, kurios išsamiai paaiškina, kaip rengti teisės aktus, kad šie neiškraipytų konkurencijos ir užtikrintų vienodas rinkos dalyvių veikimo sąlygas įvairiose ekonomikos srityse. Gairių  pagrindu parengtas ir trumpas 15 klausimų klausimyną, kuris padės greitai įvertinti priimamus sprendimus konkurencijos ir vartotojų gerovės požiūriu.