Verslas

2014.01.21 11:38

Pernai šalies oro uostai sulaukė 3,5 mln. keleivių

ELTA 2014.01.21 11:38

2013 m. gruodžio mėnesį, palyginti su tuo pačiu 2012 m. laikotarpiu, į šalies oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 9,4 proc. daugiau keleivių, remdamasis išankstiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Lietuvos oro bendrovių lėktuvais keleivių skraidinta 16,3 proc. daugiau.

2013 m. gruodžio mėnesį, palyginti su tuo pačiu 2012 m. laikotarpiu, į šalies oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 9,4 proc. daugiau keleivių, remdamasis išankstiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Lietuvos oro bendrovių lėktuvais keleivių skraidinta 16,3 proc. daugiau.

2013 m. gruodžio mėn. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale krovinių perkrauta 10,3 proc. mažiau nei 2012 m. gruodžio mėn., o šalies oro uostuose – 30,3 proc. daugiau. Geležinkelių transportu 2013 m. gruodžio mėn. krovinių vežta 1,4 proc. mažiau nei 2012 m. gruodžio mėn., Lietuvos oro bendrovių lėktuvais – 21 procentu daugiau.

Per 2013 m. šalies oro uostai sulaukė 3,5 mln. keleivių, tai 10 proc. daugiau nei 2012 m.

2013 m. į oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 3,5 mln. keleivių – tai 10 procentų daugiau nei 2012 m. Daugiausia keleivių atvyko iš ir išvyko į Jungtinę Karalystę (731,8 tūkst., arba 21 proc. visų keleivių), Vokietiją (374 tūkst., arba 10,7 proc.), Norvegiją (275,9 tūkst., arba 7,9 proc.), Italiją (218,4 tūkst., arba 6,3 proc.), Latviją (214,9 tūkst., arba 6,2 proc.) ir Daniją (204,8 tūkst., arba 5,9 proc.).

Palyginti su 2012 m., daugiau keleivių atvyko iš ir išvyko į Norvegiją – 45,2 proc., Italiją – 27,5, Vokietiją – 7,4, Daniją – 6,6 ir Jungtinę Karalystę – 1,7 proc., bet nežymiai sumažėjo asmenų, keliaujančių iš ir į Latviją – 0,2 proc.. Dauguma keleivių – 91 procentas, arba 3,2 mln., – atvyko ir išvyko reguliariaisiais skrydžiais. Palyginti su 2012 m., jų srautas padidėjo 8,9 proc.. 2013 m. oro uostuose pakrauta ir iškrauta 15,9 tūkst. tonų krovinių ir pašto, arba 10,6 proc. daugiau nei 2012 m. Per 2013 m. Lietuvos ir užsienio oro bendrovių lėktuvai oro uostuose nusileido ir pakilo 42,8 tūkst. kartų, arba 3 proc. daugiau nei 2012 m.

2013 m. Lietuvos oro bendrovių lėktuvais skraidinta 426,1 tūkst. keleivių – tai 26 proc. mažiau nei 2012 m. Keleivių apyvarta sudarė 884,8 mln. keleivio kilometrų ir, palyginti su 2012 m., sumažėjo 17,3 proc.. Lietuvos oro bendrovių lėktuvais vežta 928 tonos krovinių ir pašto, arba 14,7 proc. mažiau nei 2012 m., o krovinių apyvarta padidėjo 7,3 proc. ir sudarė 700 tūkst. tonkilometrių.

2013 m. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale krovinių krova sudarė 42,4 mln. tonų ir sumažėjo 3,1 proc., palyginti su 2012 m. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste perkrauta 33,4 mln. tonų krovinių, arba 5,2 proc. mažiau nei 2012 m, o Būtingės terminale – 9,0 mln. tonų, arba 5,3 proc. daugiau. Skystieji kroviniai sudarė 41,9 proc. (17,7 mln. t), birieji – 33,1 proc. (14,0 mln. t), bendrieji – 25 procentus (10,6 mln. t) visų perkrautų krovinių. Sumažėjo skystųjų (5,4 proc.), biriųjų (0,2 proc.) ir bendrųjų (3,1 proc.) krovinių krova – per 2012 m. ji atitinkamai sudarė 18,7, 14,1 ir 11,0 mln. tonų. Per 2013 m. perkrauta 402,7 tūkst. konteinerių (TEU), 259,1 tūkst. kelių transporto priemonių ir 1,9 tūkst. prekinių vagonų. Palyginti su 2012 m., padidėjo konteinerių (5,6 proc.), bet sumažėjo kelių transporto priemonių (1 proc.) ir prekinių vagonų (32,4 proc.) krova.

Geležinkelių transportu 2013 m. vežta 48,0 mln. tonų krovinių, arba 2,7 proc. mažiau nei 2012 m., iš jų vidaus vežimais – 15,1 mln. tonų, arba 1,6 proc. daugiau nei 2012 m., o tarptautiniais – 32,9 mln. tonų, arba 4,6 proc. mažiau.