Verslas

2014.01.17 17:05

„Vilniaus taupomoji kasa“ – nemoki, stabdoma jos licencija

LRT.lt 2014.01.17 17:05

Lietuvos banko valdyba pripažino kredito uniją „Vilniaus taupomoji kasa“ nemokia ir atšaukė jos veiklos licenciją.

Lietuvos banko valdyba pripažino kredito uniją „Vilniaus taupomoji kasa“ nemokia ir atšaukė jos veiklos licenciją.

Kaip aiškinama Lietuvos banko pranešime, tokių veiksmų imtasi, nes „Vilniaus taupomoji kasa“ nevykdo visų veiklos riziką ribojančių normatyvų, o jos veikla ir finansinė būklė kelia grėsmę indėlininkų, kitų kreditorių ir klientų bei visuomenės interesams.

Pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą poveikio priemonės dėl nemokumo pritaikymas yra draudžiamasis įvykis, todėl kredito unijos indėlininkams bus išmokamos indėlių draudimo išmokos.

Draudimo išmokos bus mokamos ir apskaičiuojamos vadovaujantis Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ patvirtinta tvarka. Pagal ją, įvykus draudžiamajam įvykiui, kompensuojama 100 proc. indėlio sumos, neviršijančios 100 tūkst. eurų (345 280 Lt). Išmoka klientui išmokama per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos – 2014 m. sausio 17 d.

„Indėlių ir investicijų draudimo“ taryba išmokų mokėjimo terminą gali pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

Atidaryta speciali nemokama telefono linija

Tuo metu Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU) praneša teiksianti „Vilniaus taupomosios kasos“ nariams ir klientams aktualią naujausią informaciją. Ši informacija specialia nemokama telefono linija 8 800 00030 darbo dienomis teikiama nuo 8 val. iki 19 val., sausio 18 d. ir sausio 19 d. – nuo 9 iki 18 valandos.

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus bus talpinami ir LCKU svetainėje www.lku.lt.

2013 m. gruodžio pabaigos duomenimis, „Vilniaus taupomosios kasoje“ laikomų indėlių suma siekia beveik 240 mln. Lt.

Kreditus teikė neatsakingai

Anot Lietuvos banko, „Vilniaus taupomoji kasa“ (VTK) pateiktose finansinėse ataskaitose pripažino, kad 2013 m. gruodžio 31 d. nevykdė visų kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų.

„Kapitalo pakankamumo ataskaitos duomenimis, VTK kapitalo pakankamumo rodiklis 2013 m. gruodžio 31 d. sudarė tik 1,46 proc., o normatyvas yra 20 proc. VTK kapitalo pakankamumo normatyvo nevykdo jau 6 mėnesius iš eilės, todėl pagal galiojančius teisės aktus tai yra pagrindas uniją pripažinti nemokia“, – rašoma Lietuvos banko pranešime.

Lietuvos bankas teigia, kad jo atliktų inspektavimų metu ne kartą buvo nustatyti šios kredito unijos padaryti teisės aktų pažeidimai.

„Neatsakingas kreditavimas nulėmė tai, kad kredito unijos prisiimtas kredito rizikos lygis yra labai aukštas, o kredito unija nesugebėjo imtis tinkamų veiksmų šiai rizikai užkardyti. Ankstesnių valdymo organų sprendimai buvo priimami nesivadovaujant saugios ir patikimos kredito įstaigų veiklos principais ir skirti su kredito unijos vadovais sietinų asmenų grupės interesams tenkinti. VTK taip pat nesilaikė rekomendacijų, kurias šiai unijai pateikė Lietuvos centrinė kredito unija atlikusi VTK finansinės padėties vertinimą“, – teigia Lietuvos bankas.

Lietuvos bankas, inspektavimų metu identifikavęs įtartinus sandorius, informaciją pateikė teisėsaugos institucijoms. Bankas buvo informuotas, kad šiuo metu Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) dėl galimai nusikalstamos veiklos, susijusios su VTK, vykdo ikiteisminį tyrimą.

FNTT: iš „Vilniaus taupomosios kasos“ išviliota 19 mln. Lt

Paaiškėjus, kad sustabdyta „Vilniaus taupomosios kasos“ licencija, FNTT išplatino pareiškimą, kuriame praneša, kad iš kredito unijos apgaule grupė asmenų gavo 10 paskolų, kurių bendra suma sudaro daugiau nei 19 mln. Lt. Įtarimai pareikšti 15 asmenų: nusikaltimo organizatoriams, vykdytojams bei turto vertintojams.

Ši afera išaiškinta FNTT kartu su Generaline prokuratūra tęsiant ikiteisminį tyrimą dėl organizuotos grupės, kuri neteisėtai gaudavo paskolas iš keturių Lietuvoje veikiančių kredito unijų.

Anot FNTT pranešimo, atliekamame ikiteisminiame tyrime surinkta duomenų, kad grupė asmenų veiklos nevykdančių įmonių vardu įsigydavo mažos vertės nekilnojamąjį turtą. Nusikalstamoje veikloje dalyvavę turto vertintojai pateikdavo tikrovės neatitinkančias turto vertinimo ataskaitas, kuriose tas pats turtas buvo įvertinamas dešimtis kartų didesnėmis sumomis.

Vėliau šis „vertingas“ turtas būdavo perparduodamas tretiesiems juridiniams asmenims, kontroliuojamiems organizuotos grupės narių, tačiau jau už daug didesnę nei reali kaina. Šie nusikalstami sandoriai buvo finansuojami kredito unijų paskolomis, įkeičiant įsigyjamą turtą, tačiau nuslepiant, kad reali įkeičiamo turto vertė yra dešimteriopai mažesnė.

Šiuo metu FNTT ir Generalinės prokuratūros atliekamame didelės apimties ikiteisminiame tyrime dėl keturių kredito unijų („Nacionalinė kredito unija“ „Laikinosios sostinės kreditas“, „Vilniaus taupomoji kasa“ ir „Švyturio taupomoji kasa“) turto iššvaistymo ir kitų nusikaltimų įtarimai iš viso pareikšti 56 asmenims, 2 asmenų atžvilgiu paskelbta paieška.

Bendra nusikalstamu būdu gauta iš kredito unijų suma viršija 75 mln. Lt. Prokuroro nutarimu apribotos įtariamųjų ir nusikaltimo padaryme dalyvavusių juridinių asmenų nuosavybės teisės į turimą turtą.

V. Valvonis: „Vilniaus taupomoji kasa“ veikė kartu su kitomis žlugusiomis unijomis

Kredito unija Vilniaus taupomoji kasa, kurios veikla penktadienį sustabdyta, buvo glaudžiai susijusi su kitomis trimis jau žlugusiomis unijomis, teigia Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius.

„Šios unijos atveju buvo nustatyti daugkartiniai pažeidimai. Taip pat buvo pastebėta, kad ši unija buvo susijusi su kitomis trim unijomis, kurios jau bankrutavo. Matome tam tikrų sąsajų tarp skolininkų, tarp tų pačių asmenų, kurie turėjo įtakos unijai ir jos vadovams dalindami paskolas neatsakingai, įkeičiant bevertį turtą, kaip mažos vertės žemės sklypai, mažos fermos“, – penktadienį žurnalistams sakė Vytautas Valvonis.

Anot jo, unijoje buvo iššvaistyta nemažai turto.

„Anksčiau buvo nušalinti ir (kredito unijos – BNS) vadovai, apribotas kreditavimas, indėlių priėmimas, kad apsaugotume indėlininkų interesus, tačiau šios priemonės nepadėjo ir Lietuvos bankas buvo priverstas imtis kraštutinių priemonių – atšaukti šiai unijai licenciją“, – komentavo V. Valvonis.

Prašys iškelti bankroto bylą

Artimiausiu metu Vilniaus apygardos teismui bus teikiamas prašymas iškelti bankroto bylą šiai kredito įstaigai. Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ administratoriumi siūloma skirti UAB „Verslo konsultantai“.

Lietuvos banko valdyba taip pat laikinai, kol Vilniaus apygardos teismas priims nutartį iškelti bankroto bylą, apribojo VTK teisę naudotis kredito įstaigų sąskaitose esančiomis lėšomis ir vertybiniais popieriais.

Atšaukus kredito unijos licenciją, VTK neturi teisės teikti finansinių paslaugų.

2013 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų duomenimis, kredito unijos turtas sudarė 275,1 mln. Lt, įsipareigojimai – 272,7 mln. Lt, iš jų indėliai – 236,9 mln. Lt. Perskaičiuotas kapitalas − 2,4 mln. Lt, kredito unijos nuostoliai 2013 m. išaugo iki 32,4 mln. Lt.

Pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą poveikio priemonės dėl nemokumo pritaikymas yra draudžiamasis įvykis, todėl kredito unijos indėlininkams bus išmokamos indėlių draudimo išmokos.