Verslas

2014.01.03 14:31

Valstybės valdomų įmonių grynasis pelnas augo ketvirtadaliu

ELTA2014.01.03 14:31

Preliminariais, neaudituotais duomenimis, valstybės valdomų įmonių (VVĮ) portfelio normalizuotas grynasis pelnas per devynis 2013 metų mėnesius, palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, išaugo net 25,1 proc. – iki 451,4 mln. litų, o portfelio nuosavo kapitalo grąža, 2012 metų pabaigoje siekusi 2,4 proc., rugsėjo pabaigoje jau siekė 2,8 proc. Tokie duomenys pateikiami Valdymo koordinavimo centro parengtoje tarpinėje (devynių mėnesių) VVĮ ataskaitoje.

Preliminariais, neaudituotais duomenimis, valstybės valdomų įmonių (VVĮ) portfelio normalizuotas grynasis pelnas per devynis 2013 metų mėnesius, palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, išaugo net 25,1 proc. – iki 451,4 mln. litų, o portfelio nuosavo kapitalo grąža, 2012 metų pabaigoje siekusi 2,4 proc., rugsėjo pabaigoje jau siekė 2,8 proc. Tokie duomenys pateikiami Valdymo koordinavimo centro parengtoje tarpinėje (devynių mėnesių) VVĮ ataskaitoje.

„Tokiam sparčiam portfelio normalizuoto grynojo pelno augimui didžiausios įtakos turėjo energetikos sektorius. Dėl gerokai išaugusių didelį kapitalą valdančių energetikos įmonių pardavimo pajamų beveik tris kartus išaugo energetikos sektoriaus grynasis pelnas, o šio sektoriaus nuosavo kapitalo grąžos rodiklis išaugo beveik dvigubai – nuo 1,6 proc. iki 3 proc.“ – penktadienį išplatintame pranešime teigia laikinasis Valdymo koordinavimo centro vadovas Marius Barys.

VVĮ portfelio veiklos pelnas, tenkantis vienam VVĮ darbuotojui, per 2013 metų tris ketvirčius padidėjo 21,5 proc. – nuo 10,3 iki 12,5 tūkst. litų. Rodiklio pagerėjimą lėmė 236 proc. padidėjusios energetikos sektoriaus ir 23 proc. paaugusios miškininkystės sektoriaus pajamos vienam darbuotojui. Susisiekimo sektoriuje veiklos pelno darbuotojui rodiklis sumažėjo 28,8 proc. ir siekė 8,3 tūkst. litų, daugiausiai dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ sumažėjusio veiklos pelno ir AB Lietuvos jūrų laivininkystės padidėjusių veiklos nuostolių.

Augant įmonių pelningumui ir efektyvumui, augo ir VVĮ portfelio rinkos vertė. Valstybei priklausančių VVĮ akcijų vertė 2013 metų devynių mėnesių pabaigoje siekė 15,1 mlrd. litų ir buvo 9,1 proc. didesnė nei 2012 metų pabaigoje. Tam daugiausia įtakos turėjo AB „Lietuvos geležinkeliai“, kurios akcijų vertė padidėjo 713 mln. litų (dėl 649 mln. litų dotacijų perkėlimo į įstatinį kapitalą) bei AB LESTO ir AB „Litgrid“, kurių akcijų vertės per šį laikotarpį padidėjo atitinkamai 242,3 ir 110,4 mln. litų.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės grynasis pelnas 2013 metų trijų ketvirčių pabaigoje sumenko 29,5 proc., iki 97,2 mln. litų, palyginti su atitinkamu 2012 metų laikotarpiu. Mažesnį grynąjį pelną lėmė tarptautinių krovinių vežimo apimčių sumažėjimas bei išaugusios veiklos sąnaudos. AB „Lietuvos geležinkeliai“ per pirmus devynis 2013 metų mėnesius pervežė 3,3 proc. mažiau krovinių nei per tą patį laikotarpį 2012 metais.

AB Lietuvos paštas per devynis 2013 metų mėnesius suteikė 2,3 proc. daugiau paslaugų nei per 2012 metų tą patį laikotarpį (135,3 mln.), dėl ko įmonės pardavimo pajamos padidėjo nuo 136,2 iki 139,2 mln. litų. Tačiau dėl išaugusių veiklos sąnaudų AB Lietuvos paštas patyrė 9,7 mln. litų grynųjų nuostolių.

Dėl 3 proc. mažesnio krovinių masto per tris 2013 metų ketvirčius VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pardavimo pajamos smuktelėjo 2,4 proc., iki 119 mln. litų, tačiau geresni finansinės veiklos rezultatai leido įmonei uždirbti 62,6 mln. litų normalizuoto grynojo pelno – 0,6 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.

UAB „Lietuvos energijos“ įmonių grupės pajamos per ataskaitinį laikotarpį, palyginti su atitinkamu 2012 metų laikotarpiu, padidėjo 5,5 proc. ir sudarė 2,14 mlrd. litų. Priešingai nei pajamos, įmonių grupės pardavimo savikaina sumažėjo 3,6 proc., dėl to per pirmus devynis 2013 metų mėnesius „Lietuvos energija“ uždirbo 125,2 mln. litų grynojo pelno, kai per tą patį laikotarpį pernai buvo patirta 20,3 mln. grynųjų nuostolių. Dėl mažesnių gamybos apimčių antrinės UAB „Lietuvos energijos“ įmonės AB „Lietuvos energijos gamyba“ pardavimo pajamos sumenko 13,6 proc., iki 931,9 mln. litų, tačiau penktadaliu sumažėjusios veiklos sąnaudos leido įmonei uždirbti net 2,4 karto daugiau grynojo pelno (87,9 mln. litų) nei tuo pačiu laikotarpiu 2012 metais. Kita antrinė AB „Lietuvos energijos“ įmonė AB LESTO per ataskaitinį laikotarpį uždirbo 42,3 mln. litų grynojo pelno, kai pernai tuo pačiu laikotarpiu patyrė 24,9 mln. litų grynųjų nuostolių. Geresnius rezultatus lėmė 6,7 proc. išaugusios pajamos (1,79 mlrd. litų) dėl išaugusių VIAP, elektros energijos perdavimo paslaugų ir įsigijimo kainų.

Per devynis 2013 metų mėnesius AB „Litgrid“ uždirbo 79,6 proc. daugiau grynojo pelno (29,2 mln. litų) nei atitinkamu 2012 metų laikotarpiu. Tai daugiausiai lėmė nuo 0,6 mln. litų pernai iki 21,3 mln. litų 2013 metais išaugęs grynasis pelnas iš sisteminių paslaugų teikimo. Kadangi AB „Litgrid“ pelnas iš balansavimo ir reguliavimo bei sisteminių paslaugų teikimo veiklų viršijo VKEKK nustatytą normą, 2015 metų AB „Litgrid“ pajamos gali būti sumažintos šių veiklų pelnu.

AB „Klaipėdos nafta“ per ataskaitinį laikotarpį perkrovė 5,2 proc. mažiau naftos produktų nei tuo pačiu laikotarpiu 2012 metais, dėl to 7 proc., iki 27,6 mln. litų, sumažėjo įmonės grynasis pelnas.

Miškų urėdijų pardavimo pajamos per tris 2013 metų ketvirčius išaugo nuo 370,9 iki 402,5 mln. litų. Tai lėmė 7,2 proc. išaugusios apvaliosios medienos pardavimo apimtys bei 2,7 proc. išaugusi jos kaina, palyginti su atitinkamu laikotarpiu 2012 metais. Nepaisant išaugusios pardavimo savikainos bei padidėjusių veiklos sąnaudų, grynasis miškų urėdijų pelnas, eliminavus netipinius mokesčius valstybei, padidėjo beveik penktadaliu ir siekė 80,8 mln. litų.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.