Verslas

2013.12.18 09:58

Sutarta dėl žvejybos galimybių ES ir kai kuriuose ES nepriklausančiuose vandenyse

ELTA 2013.12.18 09:58

Žemės ūkio ir žuvininkystės taryboje ministrai antradienį vieningai pasiekė politinį sutarimą dėl tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybių 2014 metams, taikomų ES vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose ES nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems ES laivams.

Žemės ūkio ir žuvininkystės taryboje ministrai antradienį vieningai pasiekė politinį sutarimą dėl tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybių 2014 metams, taikomų ES vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose ES nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems ES laivams.

Toks sutarimas pasiektas remiantis pirmininkaujančios Lietuvos pateiktu kompromisu, parengtu atsižvelgus į Europos Komisijos pasiūlymą ir į ES valstybių narių esmines pastabas.

Susitarimas nustato bendrus leidžiamus sužvejoti kiekius, kvotas žvejojančioms valstybėms ir žvejybos pastangas 2014 metams ES ir tarptautiniuose vandenyse.

„Po intensyvių dvi dienas trukusių ministrų diskusijų pasiekėme subalansuotą kompromisą, kurio dėka dar daugiau žuvų išteklių jau 2015 m. bus žvejojami laikantis didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio lygio, kas leis užtikrinti tvarų žuvų išteklių naudojimą ir žvejybos sektoriaus gyvybingumą“, – pranešime spaudai cituojamas Lietuvos žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna.

Skirtingai nei 2012 ir 2013 m., valstybių narių pageidavimu šiais metais parengtas vienas dokumentas, apimantis tiek žvejybos galimybes, dėl kurių sprendimą priima tik ES, tiek žvejybos galimybes, grindžiamas dvišalėse ar daugiašalėse derybose priimtais sprendimais. Reformuota Bendroji žuvininkystės politika pradės galioti nuo 2014 m. sausio 1 d. Tai bus svarbūs metai ES valstybėms narėms, ruošiantis įgyvendinti prievolę visas sugautas žuvis iškrauti į krantą, kurią įgyvendinus bus panaikinta praktika, kai žuvis išmetama atgal į jūrą ES vandenyse.

Tarybos metu taip pat priimtas pasiūlymas dėl tam tikrų ekonomiškai regione svarbiausių žuvų išteklių – atlantinių šprotų ir paprastojo oto – žvejybos galimybių Juodojoje jūroje 2014 metais. Šiuo pasiūlymu suinteresuotos dvi valstybės – Bulgarija ir Rumunija.

Europos Komisijos pateiktame pasiūlyme buvo numatyta otų bendrą leistiną sugauti kiekį mažinti 15 proc., iki 74 tonų, o šprotų – išlaikyt 2013 m. lygio (11,475 tonos). Pirmininkaujančiai šaliai Taryboje pristačius galimo Tarybos, Europos Komisijos ir suinteresuotų šalių pareiškimo tekstą, žuvininkystės ministrai sutarė abiejų išteklių ES kvotą palikti nepakeistą, tokią kaip ir 2013 metais.