Verslas

2013.12.18 10:28

Siūlo būdą pigesniems vaistams patekti į rinką

ELTA2013.12.18 10:28

Konkurencijos taryba siūlo panaikinti Vyriausybės nutarimą, kuris trukdo pigesniems vaistams patekti į rinką. Tokiu atveju, anot Tarybos, Lietuvos gyventojai galės daugumą kompensuojamųjų vaistų įsigyti pigiau.

Konkurencijos taryba siūlo panaikinti Vyriausybės nutarimą, kuris trukdo pigesniems vaistams patekti į rinką. Tokiu atveju, anot Tarybos, Lietuvos gyventojai galės daugumą kompensuojamųjų vaistų įsigyti pigiau.

Tiesa, teigiamas rinkos liberalizavimo efektas gali pasijausti ne iš karto, o po tam tikro laikotarpio, nes reikėtų laiko naujų vaistų registravimui, sutarčių sudarymui, tiekimo organizavimui.

Atlikusi lygiagretaus vaistų importo rinkos tyrimą, Konkurencijos taryba padarė išvadą, kad 2005 metų rugsėjo 13 dienos Vyriausybės nutarimu patvirtinto Aprašo 19 punkto reikalavimas nepagrįstai stabdo farmacinių įmonių tarpusavio konkurenciją, nes pagal šį reikalavimą kompensuojamųjų vaistų lygiagretaus importo deklaruojamos kainos turi būti mažiausiai 4–10 proc. mažesnės už rinkodaros teisių turėtojų vaistų kainas.

Lygiagretaus importo tiekėjai negali tiekti į rinką tų kompensuojamųjų vaistų, kurie, nors ir yra pigesni už rinkos teisių turėtojų vaistus, vis dėlto nėra pigesni reikalaujamais 4–10 proc. Dėl to šie vaistai lygiagrečiai neimportuojami, o vartotojai neturi galimybės rinktis pigesnių vaistų.

Įvertinusi tyrimo rezultatus, Taryba pateikė Vyriausybei pasiūlymą minėtą Aprašo 19 punktą panaikinti.

Konkurencijos tarybos duomenimis, lygiagretaus importo didmeniniu būdu parduodama vaistų dalis Lietuvoje sudaro tik 0,61 proc. rinkos, tuo tarpu lygiagretaus importo vaistų dalis Danijoje sudaro apie 20 proc., Vokietijoje – apie 10 proc., Jungtinėje Karalystėje – apie 14 proc., Latvijoje – apie 4 proc.

Populiariausi