Verslas

2013.12.13 10:27

Tiems, kurie nieko neveikia – nauji pasiūlymai

ELTA 2013.12.13 10:27

Nuo kitų metų šalyje bus įgyvendinama nauja iniciatyva – „Jaunimo garantijos“–, pagal kurią 2014–2020 metais jaunimo užimtumo didinimui numatyta skirti 6 mlrd. eurų ir kuri padės efektyviai spręsti jaunimo nedarbo problemą.

Nuo kitų metų šalyje bus įgyvendinama nauja iniciatyva – „Jaunimo garantijos“, pagal kurią 2014–2020 metais jaunimo užimtumo didinimui numatyta skirti 6 mlrd. eurų ir kuri padės efektyviai spręsti jaunimo nedarbo problemą.

„Svarbiausias „Jaunimo garantijų“ tikslas – užtikrinti, kad visi jaunuoliai iki 29 metų per keturis mėnesius nuo darbo netekimo arba formaliojo mokymosi užbaigimo gautų gerą pasiūlymą dirbti, toliau mokytis, įskaitant pameistrystę, atlikti praktiką arba stažuotę“, – interviu naujienų agentūrai ELTA sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

– Ministre, pastaruoju metu tiek daug kalbama apie jaunimo nedarbą, kad dažnai jau ir nebegirdima, kad tai – opi problema. Kas naujo „šiame fronte“ dabar?

– Problema yra išties aktuali ir reikalaujanti ypatingo dėmesio tiek Europos, tiek nacionaliniu mastu.  Daugiausia susirūpinimo kelianti grupė yra nedirbantis, nesimokantis, jokio užimtumo neturintis jaunimas. Be to, daugėja universitetų absolventų, negalinčių rasti pirmojo darbo.

Šios tendencijos, kurios klostėsi nuo 2008-ųjų pavasario, gali turėti rimtų padarinių. Jei jaunas žmogus ilgai neras darbo, nesimokys, nedalyvaus mokymuose, jis gali tapti skurdo, socialinės atskirties ir kitų socialinių problemų priežastimi. O to mes visi nenorime.

Kalbant apie situaciją Lietuvoje, jaunimo nedarbo lygis išlieka aukštas, tačiau pastaruoju metu labai sumažėjo. „Eurostat" duomenimis, pernai spalį, pašalinus sezono įtaką, jaunimo (iki 25 m.) nedarbo lygis Lietuvoje siekė 25,2 proc. (ES vidurkis – 23,1 proc.), o šiemet – jau 22,2 proc. (ES vidurkis – 23,7 proc.). To pasiekti padėjo daugybė priemonių, finansuojamų tiek nacionalinėmis, tiek ir Europos socialinio fondo lėšomis.

– Kuo bus ypatinga nuo kitų metų pradedama įgyvendinti „Jaunimo garantijų“ iniciatyva?

– Į šį planą įtraukiame tik priemones, orientuotas į jaunuolių tikslines grupes, – nesimokančius, nedirbančius, nedalyvaujančius užimtumo programose, neturinčius darbo patirties. Tai leis spręsti nedarbo problemą ir padės sugrįžti šiems jaunuoliams į mokymosi sistemą ar darbo rinką.

– Kaip veikia šios iniciatyvos variklis?

– Svarbiausia neleisti įsisenėti problemai, todėl ir „Jaunimo garantijų“ tikslas - užtikrinti, kad visi jaunuoliai iki 29 metų per keturis mėnesius nuo darbo netekimo arba formaliojo mokymosi užbaigimo gautų gerą pasiūlymą dirbti, toliau mokytis, įskaitant pameistrystę, atlikti praktiką arba stažuotę, kad netaptų visuomenei našta, o taptų lygiaverte, pridėtinę vertę kuriančia jos dalimi.

– Kas numatoma „Jaunimo garantijų" iniciatyvos įgyvendinimo Lietuvoje plane?

– Mes pirmiausia planuojame atlikti išsamią analizę apie verslo poreikius – kokių profesijų reikia šiais metais, kokių reikės artimiausiu metu ir būtent į tų profesijų mokymąsi nukreipsime niekur nesimokančius, nedirbančius jaunuolius.

Taip pat kartu su Švietimo ir mokslo ministerija, verslo partneriais peržiūrėsim rengiamų specialistų programas, bus taikomos naujos Lietuvai, tačiau pasitvirtinusios kitose ES šalyse programos, stažuočių, pameistrystės profesijos mokymo būdai.

Toliau tęsime jau pasitvirtinusias perkvalifikavimo, kvalifikacijos kėlimo mokymo programas, taip pat tikslines subsidijas, kurios paskatintų darbdavius sudaryti jaunimui galimybes atlikti gamybinę praktiką, stažuotę ar gauti darbą, ypatingą dėmesį skiriant labiausiai nuo darbo rinkos nutolusiam jaunimui.

Numatoma įgyvendinti nacionalinę savanoriškos veiklos programą, kuri leis prie formalaus švietimo sistemos nepritampančiam ar savirealizacijos ieškančiam jaunimui dalyvauti įvairiose neformaliose užimtumo priemonėse, o vėliau – įsitraukti į darbo rinką ir kitas priemones.

– Apie kokias investicijas eina kalba?

– Finansavimą numatyta skirti toms valstybėms narėms, kuriose jaunimo nedarbo lygis, 2012 metų duomenimis, viršijo 25 proc. Lietuvoje „Jaunimo garantijų" iniciatyvai įgyvendinti iš Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšų 2014–2015 metais skirta 109 mln. litų, iš Europos socialinio fondo lėšų 2014–2020 m. numatoma skirti 120 milijonų litų.