Verslas

2013.12.12 13:43

Patvirtintas 2014 m. biudžetas, didės kultūrininkų algos

ELTA 2013.12.12 13:43

Seimas patvirtino 2014 m. valstybės nacionalinį biudžetą, kuriame numatomas 1,9 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) deficitas.

Seimas patvirtino 2014 m. valstybės nacionalinį biudžetą, kuriame numatomas 1,9 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) deficitas.

Už tai ketvirtadienį pasisakė 81, prieš buvo 32, susilaikė 14 parlamentarų.

Įskaitant Europos Sąjungos paramą, 2014 m. valstybės biudžete numatoma 25,9 mlrd. litų pajamų ir 26,8 mlrd. litų išlaidų, deficitas sieks 1,9 proc. nuo BVP.

Kitąmet daugiau nei planuota – per 118 mln. litų – ketinama surinkti pelno mokesčio.

Palyginti su ankstesniu projekto variantu, asignavimai didėja daugiau nei 100 mln. litų. Tiek pat didėja ir pajamų dalis, todėl valstybės biudžeto deficitas išlieka nepakitęs ir siekia 965 mln. litų, arba 0,77 proc. nuo BVP, planuojamas visų viešojo sektoriaus finansų deficitas – 1,9 proc. nuo BVP.

Gera žinia kultūros ir meno darbuotojams – nuo kitų metų liepos planuojama padidinti jų atlyginimus – tam numatyta papildomai 25 mln. litų.

Dar 9 mln. litų pridėta prie policijos asignavimų, siekiant užtikrinti vidutiniškai ne mažiau kaip dviejų patrulių ekipažų darbą visą parą kiekvienos savivaldybės teritorijoje.

Biudžetas, anot Vyriausybės, skirtas ir sustiprinti savivaldybes bei suteikti juntamą impulsą regionų plėtrai. Jau ankstesniajame projekte pajamos savivaldybėms buvo 362 mln. litų didesnės nei šiemet, o patobulintame projekte savivaldybėms numatoma dar beveik 29 mln. litų. Iš jų 2,4 mln. litų didėja speciali tikslinė dotacija investicijoms.

Didėja ir žemės ūkiui numatyta dalis – siūloma 11 mln. litų papildomoms nacionalinėms tiesioginėms išmokoms ir 8 mln. litų specialiajai tikslinei dotacijai savivaldybėms – melioracijai.

Švietimo ir mokslo ministerijai specialiai tikslinei dotacijai mokinio krepšeliui finansuoti papildomai skiriama 4 mln. litų.

Biudžeto rodikliai parengti remiantis ūkio raidos scenarijumi, kad 2014 m. BVP augs 3,4 proc., vidutinė metinė infliacija sieks 1,6 proc., darbo užmokestis augs vidutiniškai 5,2 proc., nedarbo lygis sumažės iki 10,5 proc.

Lapkričio 21-ąją Seimas 2014 m. metų biudžeto projektą grąžino Vyriausybei tobulinti, gruodžio 5-ąją, po antrojo svarstymo, jam pritarė.

Pernai biudžetas buvo patvirtintas šiek tiek vėliau – gruodžio 20-ąją.

Pagal Konstituciją, jeigu valstybės biudžetas laiku nepatvirtinamas, jo išlaidos biudžetinių metų pradžioje kiekvieną mėnesį negali viršyti praėjusių metų valstybės biudžeto 1/12 išlaidų.

Biudžetiniais metais Seimas gali pakeisti biudžetą. Jis keičiamas pagal tą pačią tvarką, pagal kurią sudaromas, priimamas ir patvirtinamas.