Verslas

2013.12.06 18:58

Pirmininkaujanti Lietuva pasiekė susitarimą dėl Europos sąskaitos blokavimo įstatymo

ELTA 2013.12.06 18:58

Penktadienį Briuselyje Europos Sąjungos (ES) teisingumo ministrai pasiekė susitarimą dėl reglamento, sukuriančio Europos sąskaitos blokavimo įsakymą, siekiant palengvinti tarpvalstybinį skolų išieškojimą civilinėse ir komercinėse bylose, bei dėl Briuselis I reglamento.

Penktadienį Briuselyje Europos Sąjungos (ES) teisingumo ministrai pasiekė susitarimą dėl reglamento, sukuriančio Europos sąskaitos blokavimo įsakymą, siekiant palengvinti tarpvalstybinį skolų išieškojimą civilinėse ir komercinėse bylose, bei dėl Briuselis I reglamento.

Teisingumo ir vidaus reikalų taryboje sutarta dėl reglamento, sukuriančio Europos sąskaitos blokavimo įsakymą. Bus sukurta nauja, greita ir nebrangi europinė procedūra, kuria naudodamasis kreditorius galės kreiptis į teismą ir prašyti išduoti įsakymą, leidžiantį užblokuoti skolininko lėšas, laikomas kitoje ES valstybėje esančio banko sąskaitoje. Įgyvendinus įsakymą, bus užtikrinta galimybė ateityje įvykdyti teismo sprendimą, kuris tenkina kreditoriaus reikalavimą skolininko atžvilgiu.

„Pirmininkaujanti Lietuva šiam pasiūlymui teikė aukštą prioritetą, todėl labai džiaugiamės pasiektu rezultatu. Tikimės, kad bendrasis požiūris, kuris ką tik buvo patvirtintas kaip kompromisinis sprendimas po dvejus metus trukusių diskusijų Tarybos darbo grupėje, mūsų trio partnerei Graikijai bus geras pagrindas siekiant susitarimo dėl šio pasiūlymo triloguose su Europos Parlamentu ir Europos Komisija“, – pažymi Tarybos pirmininkas, Lietuvos teisingumo ministras Juozas Bernatonis.

Posėdyje pasiektas susitarimas ir dėl pasiūlymo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo („Briuselis I“ reglamentas). Pakeitimai, kuriems ministrai pritarė, užtikrins Bendro patentų teismo susitarimo ir „Briuselis I“ reglamento suderinamumą. Tokiu būdu bus prisidėta prie bendros patentinės apsaugos ES taisyklių ir bylinėjimosi dėl šių patentų sistemos sukūrimo.

Ministrai pateikė valstybių narių nuomones dėl vieno kertinių pasiūlymų dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementų – vadinamojo „vieno langelio principo“. Pagal Europos Komisijos (EK) pasiūlymą šis principas nustatytų, kad, jei įmonė savo veiklą vykdo daugiau nei vienoje ES valstybėje narėje, pareiga bendradarbiauti tektų tik su tos šalies nacionaline duomenų apsaugos priežiūros institucija, kurioje yra įmonės pagrindinė buveinė.

„Duomenų apsaugos reforma buvo svarbiausias Lietuvos pirmininkavimo prioritetas teisingumo srityje, todėl jam buvo skirta ypatingai daug pastangų, siekiant didžiausios įmanomos pažangos. Šis klausimas buvo diskutuojamas visuose ministrų susitikimuose ir 20 darbo grupių posėdžių. Valstybės narės pripažino, kad pasiekėme didžiulę pažangą. Mums svarbus kokybiškas, o ne skubotas susitarimas, todėl mes turime ir toliau dirbti, kad užtikrintume pusiausvyrą tarp verslo interesų ir pagrindinių piliečių teisių“, – sako ministras J. Bernatonis.

Svarstydami pasiūlymą dėl Nemokumo reglamento pakeitimo, ministrai aptarė klausimus dėl nemokumo bylų jurisdikcijos, nemokumo registrų veikimo ir juose kaupiamų duomenų apsaugos priemonių, taip pat teismų ir nemokumo procedūrų specialistų bendradarbiavimo pagrindinėje ir šalutinėse nemokumo bylose. Taryba sutarė dėl politinių gairių tolesnėms diskusijoms dėl pasiūlymo nagrinėjimo ekspertų lygiu

„Pasiūlymas suteiktų daug naudos ne tik skolininkams ir kreditoriams visoje Europos Sąjungoje, bet ir palengvintų verslo išsaugojimo galimybes. Esminiai principai, kuriems pritarė ministrai politiniu lygiu, palengvins tolesnes diskusijas dėl labai svarbių šio pasiūlymo aspektų“, – pabrėžia J. Bernatonis.

Taryba susipažino su ES ir JAV teisingumo ir vidaus reikalų ministrų susitikimo rezultatais bei pritarė dokumentui dėl ES ir jos valstybių narių indėlio į JAV vykstančias diskusijas dėl sekimo programų reformos. Taryba taip pat susipažino su Europos Sąjungos ir JAV ad hoc darbo grupės dėl duomenų apsaugos, veiklos ataskaita, kurią parengė ES pusės pirmininkai.

Ministrai aktyviai tęsė diskusijas dėl teisingumo ir vidaus reikalų srities ateities, kurias pradėjo jau liepos mėnesį Vilniuje vykusio neformalaus ministrų susitikimo metu. Posėdžio metu buvo išklausytas EK parengtas pranešimas apie 2014 m. Europos Semestrą. Jame buvo akcentuojama, kaip teisingumo klausimai galėtų prisidėti prie sėkmingo Europos Semestro įgyvendinimo ir kaip šalys narės galėtų bendradarbiauti su EK šiai rengiant teisingumo suvestines. Ministrų susitikimo metu buvo priimtos išvados dėl ES pagrindinių teisių agentūros įvertinimo ir dėl EK parengtos 2013 m. ES pilietybės ataskaitos. Taip pat priimtos išvados dėl kovos su neapykantos nusikaltimais ir pritarta Europos e–teisingumo strategijai 2014–2018 m.