Verslas

2013.12.03 11:54

Vandens tiekėjai: vien tik tinklų plėtra neturėtų būti prioritetas

ELTA2013.12.03 11:54

Pastaraisiais metais vandentvarkos sektoriui skirtos Europos Sąjungos paramos lėšos daugiausia buvo orientuotos į vandentiekos tinklų plėtrą. Vis dėlto vandentvarkos specialistai sako, kad prioritetas turėtų būti ne tik naujų vandentiekio tinklų ir vandenvalos įrenginių statyba, o ir jau veikiančių sistemų atnaujinimas. Tai leistų mažinti vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugų savikainą ir pamažu investuoti į plėtrą.

Pastaraisiais metais vandentvarkos sektoriui skirtos Europos Sąjungos paramos lėšos daugiausia buvo orientuotos į vandentiekos tinklų plėtrą. Vis dėlto vandentvarkos specialistai sako, kad prioritetas turėtų būti ne tik naujų vandentiekio tinklų ir vandenvalos įrenginių statyba, o ir jau veikiančių sistemų atnaujinimas. Tai leistų mažinti vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugų savikainą ir pamažu investuoti į plėtrą.

„Naujasis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas turėtų būti orientuotas į paslaugų savikainos mažinimą. Jau esančios infrastruktūros atnaujinimas leistų sumažinti veiklos kaštus, ekonomiškiau naudoti energiją, mažinti tinklų avaringumą“, – teigia Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos (LVTA) prezidentas Bronius Miežutavičius.

Šiuo metu, plečiant vandentiekio ir nuotekų tvarkymo tinklus į užmiesčio gyvenvietes, paslaugų kaina miesto gyventojams išauga. Pasak B. Miežutavičiaus, ES investicijos į savikainos mažinimą, o vėliau iš sutaupytų lėšų į palaipsnę plėtrą leistų plėsti tinklus nekeliant kainos dabartiniams vartotojams.

„Lietuvoje yra apie 1800 gyvenviečių , kuriose geriamojo vandens tiekimas organizuojamas centralizuotu būdu. 1396 gyvenvietėse geriamojo vandens tiekimu rūpinasi profesionalūs geriamojo vandens tiekėjai. Neslėpsiu, buvusių kolūkių pajininkai ar įmonės, kurios sovietmečiu tiekdavo vandenį, gyvenviečių vandentvarkos ūkį visiškai nugyveno ir prastos būklės perdavė eksploatuoti vandentiekininkams. Šios infrastruktūros atnaujinimui reikalingos investicijos“, – sako B. Miežutavičius.

LVTA prezidentas tikina, kad būtų socialiai neteisinga ir netgi neįmanoma reikiamas lėšas sukaupti vien didinant miestų ir rajonų centrų paslaugų kainas. Dėl to paramos lėšos šioje srityje padėtų mažinti savikainos augimą, skatintų bendroves plėsti aptarnavimo ribas.