Verslas

2013.11.26 18:14

Socialines pašalpas savivaldybės teiks savarankiškai

ELTA 2013.11.26 18:14

Seimui antradienį priėmus Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisas, socialinės pašalpos teikimas nuo 2014 m. perduodamas savivaldybėms.

Seimui antradienį priėmus Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisas, socialinės pašalpos teikimas nuo 2014 m. perduodamas savivaldybėms.

Anot socialinės apsaugos ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskienės, patirtis rodo, kad vietos bendruomenės nariai vieni kitus geriau pažįsta ir žino, kam iš tikrųjų reikia padėti, o kas tik naudojasi įstatymų spragomis.

Be to, ir pačios savivaldybės bus labiau suinteresuotos, kad parama pasiektų tik tuos, kam ji išties yra reikalinga, nes socialinės pašalpos teikimui skirtų nepanaudotų lėšų savivaldybės neturės grąžinti į valstybės biudžetą, kaip buvo iki šiol, todėl nepanaudotas lėšas galės panaudoti viešiesiems poreikiams, pavyzdžiui, padėti visuomenės nariams, kuriems pagalba išties reikalinga.

Penkios savivaldybės už 2012 metais nepanaudotas socialinei paramai skirtas lėšas įgyvendino įvairias iniciatyvas – nuo socialinių būstų tvarkymo, vaikų darželių įsteigimo, priklausomybės ligomis sergančių asmenų gydymo programų finansavimo iki mokyklos aplinkos pritaikymo neįgaliam vaikui.

2012 metais piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams skyrimą kaip savarankišką funkciją buvo nuspręsta perleisti 5 savivaldybėms. Rezultatai pateisino lūkesčius – jose socialinės pašalpos gavėjų skaičius 2012-aisiais, palyginti su 2011 metais, sumažėjo 13,6 proc., o išlaidos socialinei pašalpai mokėti – net 20,1 proc.

2013 m. sausio–rugsėjo mėnesiais, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2012 metais, socialinės pašalpos gavėjų skaičius bandomosiose savivaldybėse sumažėjo 18,2 proc., o išlaidos socialinei pašalpai mokėti sumažėjo 26,2 proc.

Nuo 2014 m. teikti socialinę pašalpą savivaldybės galės savivaldybės tarybos nustatyta tvarka tiek, kiek to nereglamentuos įstatymai.

Penkiose bandomosiose – Akmenės, Panevėžio, Radviliškio, Raseinių ir Šilalės rajonų – savivaldybėse 2014 metais, kaip ir dabar, iš savivaldybės biudžeto bus mokamos taip pat ir kompensacijos už šildymą ir vandenį.