Verslas

2015.02.14 17:09

Ieškos būdų sudominti jaunimą, kuris nieko nenori

ELTA 2015.02.14 17:09

Pirmadienį Briuselyje į Europos Sąjungos Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto tarybos posėdį rinksis ministrai, kurie ieškos būdų, kaip ir kuo sudominti ir ką pasiūlyti jaunimui, kuris niekur nedirba, nesimoko ir nedalyvauja mokymuose. Taip pat vyks ministrų politiniai debatai dėl būsimo ES darbo plano jaunimo politikos srityje.

Pirmadienį Briuselyje į Europos Sąjungos (ES) Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto tarybos posėdį rinksis ministrai, kurie ieškos būdų, kaip ir kuo sudominti ir ką pasiūlyti jaunimui, kuris niekur nedirba, nesimoko ir nedalyvauja mokymuose. Taip pat vyks ministrų politiniai debatai dėl būsimo ES darbo plano jaunimo politikos srityje.

„Tarybos išvadomis dėl geresnės niekur nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių jaunų žmonių socialinės įtraukties siekiama atkreipti dėmesį į sudėtingą šio jaunimo situaciją ir šios problemos sprendimui pateikti kelias politikos iniciatyvas, apimant prevenciją, švietimą, neformalųjį mokymąsi, užimtumą, ypatingą dėmesį skiriant perėjimui iš švietimo sistemos į darbo rinką“, – komentavo socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

Ministrė tikisi, kad šio tarybos posėdžio metu išvados bus priimtos ir jos padės valstybėms narėms imtis efektyviausių priemonių jaunimo nedarbo, socialinės įtraukties problemoms spręsti.

Posėdžio metu taip pat vyks už jaunimo klausimus atsakingų ministrų politiniai debatai dėl būsimo ES darbo plano jaunimo politikos srityje, kurių metu ministrai tarsis, kokios yra didžiausios jaunimui kylančios problemos ir kokių veiksmų būtų galima imtis ES lygiu, kad jos būtų nedelsiant sprendžiamos.

Anot ministrės A. Pabedinskienės, ši ministrų diskusija ir jos metu išreikštos valstybių narių nuomonės padės kitą pusmetį pirmininkausiančiai Graikijai parengti ES darbo plano jaunimo politikos srityje projektą, kurį ES Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto taryba galėtų priimti jau kitų metų gegužę.

Šiame darbo plane būtų numatyti konkretūs jaunimo politikos prioritetai bei priemonės jiems pasiekti per tam tikrą laikotarpį. Planas taip pat padėtų gerinti visų suinteresuotų, skirtingose veiklos srityse dirbančių subjektų bendradarbiavimą, sprendžiant šiuo metu aktualias problemas jaunimo politikos srityje.

ES Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto taryba yra kartą per pusmetį vykstantis jaunimo politikos klausimams atstovaujančių ministrų susitikimas, kurio metu ministrai diskutuoja svarbiausiais einamąjį pusmetį ES Tarybai pirmininkaujančios šalies iškeltais klausimais bei temomis.