Verslas

2013.11.19 14:24

EP pritarė lėšų skyrimui Ignalinos AE uždarymui

ELTA 2013.11.19 14:24

Antradienį Europos Parlamentas (EP) pritarė atskirai Europos Sąjungos (ES) programai, kurios lėšomis 2014–2020 m. bus remiamas atominių elektrinių (AE) Lietuvoje, Bulgarijoje ir Slovakijoje uždarymas.

Antradienį Europos Parlamentas (EP) pritarė atskirai Europos Sąjungos (ES) programai, kurios lėšomis 2014–2020 m. bus remiamas atominių elektrinių (AE) Lietuvoje, Bulgarijoje ir Slovakijoje uždarymas.

Šiuo laikotarpiu Ignalinos AE uždarymui bus skirta 450 mln. eurų, Bulgarijos Kozlodujaus AE – 293 mln. eurų, o Slovakijos Bohunicės AE – 225 mln. eurų dabartinėmis kainomis.

Naujosios AE uždarymo finansavimo taisyklės leis pratęsti ES paramą Lietuvai, Bulgarijai ir Slovakijai, kurios įsipareigojusios nutraukti minėtų elektrinių eksploatavimą. Joms reikia ne tik sustabdyti AE veiklą, bet ir pašalinti panaudotus kuro elementus bei radioaktyviąsias medžiagas, deaktyvuoti ir išmontuoti branduolinius įrenginius, taip pat atkurti užterštų vietovių aplinką. Visa tai nemažai kainuoja, ir pačios šalys nepajėgios visko apmokėti.

EP nariai pripažįsta, kad Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimas yra ilgalaikis procesas ir yra išskirtinė, šalies dydžio ir ekonominio pajėgumo neatitinkanti finansinė našta Lietuvai.

Jie rekomenduoja šios AE uždarymo finansavimo teisiniu pagrindu laikyti ne Euratomo sutartį (pastarąją siūloma taikyti Bulgarijai ir Slovakijai), o Lietuvos stojimo į ES sutarties 4 protokolą, kuris leidžia, prireikus, pratęsti ES paramą ir po 2020 metų.

Finansavimą siūloma teikti su sąlyga, kad Lietuva, Bulgarija ir Slovakija perkels į savo teisę ES Tarybos direktyvas dėl branduolinės saugos bei dėl panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, taip pat parengs branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo finansavimo planus ir juose aiškiai nurodys finansavimo šaltinius.

EP nariai taip pat siūlo numatyti, kad iki 2017 m. pabaigos Europos Komisija turi įvertinti minėtų AE uždarymo pažangą. Komisijai nusprendus persvarstyti teikiamos ES paramos dydį, tai neturėtų būti daroma AE saugumo sąskaita, pažymi europarlamentarai.

Pagal konsultavimosi procedūrą Europos Parlamento nuomonė šiuo klausimu yra patariamoji ES Tarybai.

Iki 2013 m. Europos Komisija Ignalinos AE uždarymui jau bus skyrusi 870 mln. eurų.