Verslas

2013.11.19 10:38

V. Jukna prašo palaikyti Lietuvos poziciją dėl paramos įsigyjant veislinius ūkinius gyvūnus

ELTA2013.11.19 10:38

Žemės ūkio ministras Vigilijus Jukna prašo visų mūsų šaliai atstovaujančių Europos Parlamento narių palaikyti Lietuvos iniciatyvą, kad naujai rengiamame Europos Komisijos reglamente dėl valstybės pagalbos atsirastų nuostata, jog formuojant grynaveislių ūkinių gyvūnų – galvijų, avių ir ožkų – bandas iki 50 proc. jų pirkimo kainos būtų kompensuojama valstybės biudžeto lėšomis.

Žemės ūkio ministras Vigilijus Jukna prašo visų mūsų šaliai atstovaujančių Europos Parlamento narių palaikyti Lietuvos iniciatyvą, kad naujai rengiamame Europos Komisijos reglamente dėl valstybės pagalbos atsirastų nuostata, jog formuojant grynaveislių ūkinių gyvūnų – galvijų, avių ir ožkų – bandas iki 50 proc. jų pirkimo kainos būtų kompensuojama valstybės biudžeto lėšomis.

„Vienas iš strateginių mūsų Vyriausybės 2012–2016 m. programos tikslų – išlaikyti ir skatinti ūkinių gyvūnų laikymą kaime, gerinti tarptautines konkurencingumo sąlygas. Be gerų ūkinių gyvūnų veislininkystės veiklos rezultatų to pasiekti negalima. Todėl visų ūkinių gyvūnų veislių selekcijos programose numatyta panaudoti Lietuvos ir kitų šalių geriausius genetinius išteklius. Didėjantis ūkinių gyvūnų vidutinis produktyvumas, stabilus bandų didėjimas rodo, kad iki 2007 m. skirta Lietuvos valstybės parama veisliniams ūkiniams gyvūnams įsigyti buvo efektyvi“, – sakė ministras V. Jukna.

2007-aisiais nutraukus valstybės paramą iškilo didelių sunkumų didinant veislinių ūkinių gyvūnų bandas. Ypač mėsinių veislių galvijų, kurie Lietuvoje auginami tik nuo 1995 m. Šių metų pradžioje buvo laikoma 683,9 tūkst. galvijų, iš jų tik apie 16,2 tūkst. (2,3 proc.) grynaveislių. Būtina įsivežti grynaveislių mėsinių galvijų iš kitų ES šalių. Tačiau šie galvijai yra brangūs ir veislinių galvijų augintojai, jei nebus kompensuojama iki 50 proc. veislinių mėsinių galvijų pirkimo kainos, nepajėgūs formuoti stambių bandų.

Lietuvoje vyrauja smulkusis ūkis. Vidutinis žemės valdos dydis – 9,61 ha. Daugiau kaip 86,7 tūkst. ūkių deklaruoja iki 10 ha žemės ūkio naudmenų. Iš viso Lietuvoje 2013 m. spalio 1 d. buvo šiek tiek daugiau nei 116 tūkst. registruotų ūkių. Vyraujantis ūkininkų amžius – 60 metų ir daugiau. Jeigu šie ūkininkai nutrauks veiklą, naujiems ūkininkams bus finansiškai sunku pradėti ūkininkauti, užsiimti gyvulininkyste.

Populiariausi