Verslas

2013.11.11 16:18

Dėl VMI vadovo ateities spręs po teismo sprendimo

ELTA 2013.11.11 16:18

Valstybės kontrolės atlikto 2012 metų finansinio audito Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (VMI) metu surinkta medžiaga perduota teismui. Po jo nutarties bus sprendžiama dėl galimybės Modestui Kaseliauskui toliau likti VMI vadovo pareigose.

Valstybės kontrolės atlikto 2012 metų finansinio audito Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (VMI) metu surinkta medžiaga perduota teismui. Po jo nutarties bus sprendžiama dėl galimybės Modestui Kaseliauskui toliau likti VMI vadovo pareigose.

„Valstybės kontrolės medžiaga, kuri buvo pateikta Finansų ministerijai, perduota į teismą, ir teismo sprendimas galutinai pasakys, kaip toliau vertinti Mokesčių inspekcijos vadovo darbą“, – sakė A. Butkevičius žurnalistams lankydamasis Ignalinoje.

Vyriausybės vadovas priminė, kad M. Kaseliauskui jau yra skirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas.

„Artimiausiu metu turės būti atliktas auditas informacinėse sistemose, kurios administruoja įplaukas į Mokesčių inspekciją. Turi būti nustatytos priežastys, kokie yra trūkumai ir kaip juos pašalinti. Tikimės, kad iki ateinančių metų kovo jie bus pašalinti“, – sakė A. Butkevičius

Kaip ELTA jau rašė, Valstybės kontrolės atliktas 2012 metų finansinis auditas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje atskleidė daugybę nusižengimų įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams. Paaiškėjo, kad VMI mokesčių mokėtojų lėšų apskaitą tvarko pažeisdama įstatymus. Valstybės kontrolė jau antri metai iš eilės atsisakė pareikšti nuomonę dėl VMI mokesčių fondo ataskaitų rinkinio, nes dėl aplaidžiai tvarkomos valstybės pajamų apskaitos negalėjo įsitikinti finansinių ataskaitų duomenų teisingumu.

Valstybės kontrolės teigimu, situacija dėl 2013 metų duomenų pateikimo taip pat kelia susirūpinimą, nes ankstesni pažeidimai iki šiol neištaisyti.

Valstybės kontrolės tyrimas parodė, kad teisės aktai taip pat buvo pažeisti ir VMI diegiant kompiuterinę Mokesčių apskaitos informacinę sistemą. VMI šią sistemą priėmė neįsitikinusi, kad ji atitinka projekte numatytus reikalavimus. Perdavimo – priėmimo aktą patvirtino M. Kaseliauskas. Keliolika milijonų litų kainavusi apskaitos sistema iki šiol veikia nestabiliai: praėjusį mėnesį buvo sutrikęs Mokesčių apskaitos informacinės sistemos darbas ir mokesčių mokėtojų aptarnavimas. Todėl artimiausiu metu Finansų ministerija inicijuos VMI diegtų informacinių sistemų papildomą technologinį bei lėšų joms įdiegti panaudojimo efektyvumo įvertinimą.

Valstybės kontrolės auditoriai taip pat atsisakė pareikšti nuomonę dėl mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos, nes VMI nesuformavo apskaitos registrų apie gautas įplaukas, mokesčių mokėtojams grąžintas ir biudžetams bei fondams pervestas lėšas. VMI 2012 metais ne tik neteisingai apskaitė, bet ir neteisingai paskirstė gyventojų pajamų mokesčio dalį tarp valstybės ir savivaldybių biudžetų.

Valstybės kontrolė, atlikusi VMI auditą, įpareigojo finansų ministrą pažeidimus padariusius asmenis nustatyta tvarka patraukti tarnybos ar drausminėn atsakomybėn.

Ministro sudaryta tarnybinio nusižengimo tyrimo komisija nustatė, kad už Valstybės kontrolės nustatytus reikšmingus pažeidimus VMI yra atsakingas įstaigos vadovas M. Kaseliauskas.

Pateikdama komentarą dėl finansų ministro sprendimo skirti nuobaudą, Valstybinė mokesčių inspekcija teigia, kad institucijos vadovas M. Kaseliauskas supranta finansų ministro sprendimą. Kartu institucijos vadovas pažymi, kad sprendimą priėmęs pareigūnas pagal galiojančius teisės aktus, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, sprendimą gali panaikinti.

„Finansų ministras turėjo priimti sprendimą, remdamasis Valstybės kontrolės išvadomis dėl mokesčių fondo. Dėl Valstybės kontrolės sprendimo, kuris yra nepagrįstas ir neteisėtas, VMI kreipėsi į teismą, kuris dar nėra išnagrinėjęs ginčo“, – sako M. Kaseliauskas, pažymėdamas, kad VMI savo veikloje griežtai vadovaujasi galiojančiais teisės aktais – tą patvirtina įdiegtas LST EN ISO 9001:2008 standartas bei reguliariai atliekamas kokybės vadybos auditas.