Verslas

2013.11.11 14:22

Seimo Pirmininkė ragino pasvarstyti, kodėl toks didelis nedarbas

ELTA 2013.11.11 14:22

Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė pabrėžia, kad nedarbo problemą iš esmės galėsime išspręsti tik užtikrindami Europos įmonių, verslo dinamiškumą ir ekonomikos plėtrą.

Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė pabrėžia, kad nedarbo problemą iš esmės galėsime išspręsti tik užtikrindami Europos įmonių, verslo dinamiškumą ir ekonomikos plėtrą.

„Nedarbas mažiausias būtent tose šalyse, kuriose darbo santykiai yra reglamentuojami lanksčiai“, – pirmadienį sveikindama Socialinių reikalų ir darbo komitetų pirmininkų susitikimo „Užimtumo skatinimo veiksniai įgyvendinant strategiją „Europa 2020“ dalyvius pažymėjo parlamento vadovė.

L. Graužinienės teigimu, šis komitetų pirmininkų susitikimas yra labai svarbus dėl besitęsiančios ne tik ekonominės, bet ir socialinės krizės Europoje. Nors prognozės rodo, kad ekonomika daugelyje Europos šalių atsigauna ir kitais metais prognozuojamas ekonomikos augimas beveik visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, tačiau nedarbas vis dar išlieka nepriimtinai didelis.

Visoje Europos Sąjungoje darbo neturi net 26 mln. žmonių, tarp jų 5,5 mln. jaunuolių, tai yra kas ketvirtas jaunas europietis, yra bedarbis. Šalyse, labiausiai nukentėjusiose nuo ekonomikos ir finansų krizės, tokiose kaip Graikija ar Ispanija, jaunimo nedarbas siekia beveik 60 proc.. Vis didesnė dalis jaunų europiečių ne tik neranda darbo, bet ir nesimoko arba nedalyvauja profesiniame mokyme. Todėl atsiranda pavojus, kad ir ateityje didelei daliai jaunų žmonių bus sunku integruotis į darbo rinką.

„Labai svarbu remti tas iniciatyvas, kurių per pastarąjį laikotarpį ėmėsi Europos Sąjungos institucijos ir valstybės narės. Turiu galvoje pernai Europos Komisijos priimtą užimtumo srities dokumentų rinkinį, taip pat šiais metais Tarybos pasiūlytą Jaunimo garantijų iniciatyvą bei Europos Vadovų Tarybos patvirtintą Jaunimo užimtumo iniciatyvą, kuri numato 2014–2020 metais skirti 6 milijardus eurų jaunimo užimtumui didinti. Tai teisingi žingsniai siekiant sumažinti nedarbą. Dar pridursiu, kad labai svarbu, kad šie 6 mlrd. eurų būtų tikslingai nukreipti sprendžiant jauno žmogaus įsidarbinimo problemas, nes europinius pinigus ne tik reikia įsisavinti, bet juos reikia efektyviai įsisavinti. Visą laiką turime gauti papildomą ekonominę grąžą ir ekonominę pridėtinę vertę. Labai svarbu, kad tos darbo vietos, kurios bus sukurtos, būtų ilgalaikės darbo vietos“, – sakė Seimo Pirmininkė.

Ji atkreipė dėmesį ir į tai, kad Europos Sąjungoje yra apie 4 milijonai laisvų darbo vietų, tačiau nedarbas vis tiek didelis, nes gyventojų įgūdžiai ne visiškai atitinka darbo rinkos poreikius. Tai rodo, kad galbūt jaunimo orientavimas į profesinį mokymą, būtent į įgūdžių įgijimą, nėra labai tikslinis, nes 4 mln. laisvų darbo vietų yra daug. Kyla natūralus klausimas – kodėl jos neužimtos? – retoriškai klausė Seimo Pirmininkė, linkėdama apie tai padiskutuoti ir susitikimo dalyviams.

Socialinių reikalų ir darbo komitetų pirmininkų susitikimą „Užimtumo skatinimo veiksniai įgyvendinant strategiją „Europa 2020“ organizuoja Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas, tai vienas iš Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai renginių.