Verslas

2013.11.07 23:57

VMI vadovui skirtas griežtas papeikimas

ELTA, LRT.lt2013.11.07 23:57

Atsižvelgdamas į Valstybės kontrolės sprendimą ir įvertinęs Finansų ministerijoje sudarytos tarnybinio nusižengimo tyrimo komisijos išvadas, finansų ministras Rimantas Šadžius už šiurkštų tarnybinį nusižengimą Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) viršininkui Modestui Kaseliauskui skyrė tarnybinę nuobaudą – griežtą papeikimą.

Atsižvelgdamas į Valstybės kontrolės sprendimą ir įvertinęs Finansų ministerijoje sudarytos tarnybinio nusižengimo tyrimo komisijos išvadas, finansų ministras Rimantas Šadžius už šiurkštų tarnybinį nusižengimą Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) viršininkui Modestui Kaseliauskui skyrė tarnybinę nuobaudą – griežtą papeikimą.

Valstybės kontrolės atliktas 2012 metų finansinis auditas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje atskleidė daugybę nusižengimų įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams. Paaiškėjo, kad VMI mokesčių mokėtojų lėšų apskaitą tvarko pažeisdama įstatymus. Valstybės kontrolė jau antri metai iš eilės atsisakė pareikšti nuomonę dėl VMI mokesčių fondo ataskaitų rinkinio, nes dėl aplaidžiai tvarkomos valstybės pajamų apskaitos negalėjo įsitikinti finansinių ataskaitų duomenų teisingumu.

Valstybės kontrolės teigimu, situacija dėl 2013 metų duomenų pateikimo taip pat kelia susirūpinimą, nes ankstesni pažeidimai iki šiol neištaisyti.

Valstybės kontrolės tyrimas parodė, kad teisės aktai taip pat buvo pažeisti ir VMI diegiant kompiuterinę Mokesčių apskaitos informacinę sistemą. VMI šią sistemą priėmė neįsitikinusi, kad ji atitinka projekte numatytus reikalavimus. Perdavimo – priėmimo aktą patvirtino M. Kaseliauskas.

Keliolika milijonų litų kainavusi apskaitos sistema iki šiol veikia nestabiliai: praėjusį mėnesį buvo sutrikęs Mokesčių apskaitos informacinės sistemos darbas ir mokesčių mokėtojų aptarnavimas. Todėl artimiausiu metu Finansų ministerija inicijuos VMI diegtų informacinių sistemų papildomą technologinį bei lėšų joms įdiegti panaudojimo efektyvumo įvertinimą.

Valstybės kontrolės auditoriai taip pat atsisakė pareikšti nuomonę dėl mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos, nes VMI nesuformavo apskaitos registrų apie gautas įplaukas, mokesčių mokėtojams grąžintas ir biudžetams bei fondams pervestas lėšas.

VMI 2012 metais ne tik neteisingai apskaitė, bet ir neteisingai paskirstė gyventojų pajamų mokesčio dalį tarp valstybės ir savivaldybių biudžetų.

Valstybės kontrolė, atlikusi VMI auditą, įpareigojo finansų ministrą pažeidimus padariusius asmenis nustatyta tvarka patraukti tarnybos ar drausminėn atsakomybėn.

Ministro sudaryta tarnybinio nusižengimo tyrimo komisija nustatė, kad už Valstybės kontrolės nustatytus reikšmingus pažeidimus VMI yra atsakingas įstaigos vadovas M. Kaseliauskas.

„Už institucijos veiklą atsakingas vadovas, kuris privalo užtikrinti, kad įstaiga dirbtų skaidriai, efektyviai ir teisiškai nepriekaištingai. Atskleisti faktai rodo, kad VMI vadovas dirbo aplaidžiai, todėl viliuosi, kad M. Kaseliauskas padarys atitinkamas išvadas ir sugebės už susidariusią situaciją prisiimti asmeninę atsakomybę. Netoleruotina, kai įstaiga, kuri kasdien iš mokesčių mokėtojų griežtai reikalauja įstatymų laikymosi, pati juos pažeidžia“, – teigia griežtą papeikimą įstaigos vadovui skyręs finansų ministras.

VMI pranešimu spaudai informuoja, kad institucijos vadovas M. Kaseliauskas supranta Finansų ministro sprendimą dėl nuobaudos skyrimo. Tuo pačiu institucijos vadovas pažymi, kad sprendimą priėmęs pareigūnas pagal galiojančius teisės aktus, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, sprendimą gali panaikinti.

„Finansų ministras turėjo priimti sprendimą, remdamasis Valstybės kontrolės išvadomis dėl mokesčių fondo. Dėl Valstybės kontrolės sprendimo, kuris yra nepagrįstas ir neteisėtas, VMI kreipėsi į teismą, kuris dar nėra išnagrinėjęs ginčo“, – sako M. Kaseliauskas.

Pranešime spaudai teigiama, kad informacinės sistemos sutrikimai buvo susiję su sisteminiais IT gedimais ir didelės įtakos aptarnavimui neturėjo.

Anot VMI pranešimo, 2012 m. analogiškas išvadas Valstybės kontrolė buvo pateikusi FM ministrei I. Šimonytei, kuri, išnagrinėjusi medžiagą, nenustatė tarnybinio pažeidimo požymių.