Verslas

2015.09.08 13:45

Neformalusis ugdymas suteikia jaunimui darbdaviams reikalingų kompetencijų

ELTA 2015.09.08 13:45

Rytų partnerystės jaunimo forume buvo prieita išvadų apie neformaliojo ugdymo, savanorystės ir dalyvavimo tarptautinėse programose svarbą, galimybę taip įgyti darbdaviams aktualių praktinių žinių.

Rytų partnerystės jaunimo forume buvo prieita išvadų apie neformaliojo ugdymo, savanorystės ir dalyvavimo tarptautinėse programose svarbą, galimybę taip įgyti darbdaviams aktualių praktinių žinių.

Rytų partnerystės jaunimo forume dalyvavo apie 200 jaunimo lyderių, jaunimo organizacijose dirbančių darbuotojų, jaunimo politikos atstovų iš Europos Sąjungos (ES) programos „Veiklus jaunimas“ ir šešių Rytų partnerystės šalių – Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos. Buvo diskutuojama apie neformaliojo ugdymo svarbą darbo rinkai, dalijamasi sėkmingais projektų įgyvendinimo pavyzdžiais.

„Šiuo metu valstybė skiria daug lėšų formaliajam ugdymui, o neformalusis ugdymas lieka antrame plane. Klausimas, kurį reikėtų iškelti – kaip rasti pusiausvyrą tarp žinių, įgyjamų universitete, bei įgūdžių ir kompetencijų, kurių reikia darbdaviams“, – sakė švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis.

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius įvardijo ES ir Rytų partnerystės šalių jaunimo bendradarbiavimo svarbą ir išreiškė lūkesčius, kad Jaunimo forumas taptų reguliariu renginiu.

Europos Komisijos atstovai pristatė naują tarptautinių mainų programą „Erasmus+“, buvo akcentuojama tarptautinės patirties svarba darbo rinkoje.

ELTA primena, kad spalio 23–25 d. Kaune vyko Rytų partnerystės jaunimo forumas – svarbiausias jaunimui skirtas Lietuvos pirmininkavimo ES renginys.

Forume buvo svarstoma, kaip atrodys švietimo sistema Lietuvoje ir Europoje po 10 metų, kaip neformalusis ugdymas gali prisidėti prie demokratijos skatinimo, ar neformalus ugdymas pakankamai vertinamas ir pripažįstamas ES šalių darbo rinkoje ir kiti panašūs klausimai.

Išvados, kurių prieita forumo metu, bus pristatytos ES ir Rytų partnerystės valstybių atstovams lapkričio viduryje Briuselyje vyksiančiame susitikime.