Verslas

2015.09.08 13:45

Premjeras: PPO yra kraštutinė priemonė

ELTA 2015.09.08 13:45

Seimo narių iškviestas atsiskaityti dėl Rusijos vykdomų veiksmų Lietuvos atžvilgiu, Premjeras Algirdas Butkevičius pabrėžė, kad Lietuva privalo stiprinti vidaus kontrolę. Be to, Ministras Pirmininkas mano, kad tikslinga surengti Lietuvos-Rusijos tarpvyriausybinės komisijos posėdį, kuriame būtų aptarti abiem pusėms rūpimi klausimai. Pretenzijų pateikimas Rusijai, anot jo, Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO) yra kraštutinė galima ginčo sprendimo priemonė, nes taip procesas užtruktų, o problemą būtina spręsti kuo skubiau.

Seimo narių iškviestas atsiskaityti dėl Rusijos vykdomų veiksmų Lietuvos atžvilgiu, Premjeras Algirdas Butkevičius pabrėžė, kad Lietuva privalo stiprinti vidaus kontrolę. Be to, Ministras Pirmininkas mano, kad tikslinga surengti Lietuvos-Rusijos tarpvyriausybinės komisijos posėdį, kuriame būtų aptarti abiem pusėms rūpimi klausimai. Pretenzijų pateikimas Rusijai, anot jo, Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO) yra kraštutinė galima ginčo sprendimo priemonė, nes taip procesas užtruktų, o problemą būtina spręsti kuo skubiau.

A. Butkevičiaus Seimui pateikta informacija, nuo šių metų rugsėjo 11 d. Rusijos Federalinės muitinės tarnybos pareigūnai pradėjo 100 proc. detalų patikrinimą iš Lietuvos į Rusiją atvežamiems kroviniams. Iš pradžių taikomų papildomų procedūrų terminas buvo nustatytas iki rugsėjo 16 d., vėliau buvo keliskart pratęstas ir procedūros taikomos iki šiol. Nuo rugsėjo 30-osios papildoma patikra pradėta taikyti ir išskirtinai Lietuvoje registruotiems lengviesiems automobiliams. Dėl šių Rusijos taikomų priemonių, kurias galima laikyti diskriminacinėmis, vežėjai patyrė nuostolių. Remiantis oficialia informacija, kurią pateikė Lietuvos nacionalinė vežėjų asociacija LINAVA, pasak Ministro Pirmininko, dėl patikrinimų nuo rugsėjo 11 dienos 271-a įmonė suskaičiavo per 1 mln. litų nuostolių.

„Ne visos įmonės pateikė reikiamus duomenis, nuostoliai dar skaičiuojami“, – sakė Premjeras.

Anot jo, per tą laikotarpį iškilo grėsmė lietuviško pieno produktų importui. Pirmasis Rusijos vartotojų teisių apsaugos tarnybos „Rospotrebnadzor“) pareiškimas pasirodė rugsėjo 15 d. Vartotojų teisių apsaugos tarnybos vadovas Genadijus Oniščenka pareiškė, kad Rusija sustiprina lietuviškos pieno produkcijos kontrolę vidinėje rinkoje. Tokios sprendimo priežastys, pasak Premjero, tariamai padažnėję atvejai, kai lietuviški pieno produktai neatitinka Rusijos saugos ir kokybės rodiklių.

„Tačiau oficialių raštų Lietuvos institucijos iš Rusijos federacijos nebuvo gavusios, nebuvo gauta oficialaus atsakymo ir dėl papildomos vežėjų patikros, nors Lietuvos muitinės departamentas buvo išsiuntęs tris paklausimus“, – kalbėjo A. Butkevičius.

Seimo nariams Vyriausybės vadovas nurodė, jog spalio 7 d. „Rospotrebnadzor“ paskelbė, kad dėl įvairių pieno produktų kokybės ir vartotojų teisių pažeidimų bei prastos bendros gaminių kokybės ir saugos kontrolės Lietuvoje, yra įvestas laikinas draudimas į Rusiją įvežti lietuviškus pieno produktus.

„Antradienį iš 29 krovininių automobilių pro postą nepraleisti 18, tik septyni praleisti. Rusijos muitinės rašte teigiama, kad Lietuvos gamintojų produkcijoje rasta įvairių rūšių kokybės pažeidimų: sūrio lazdelės neatitinka mikrobiologinių reikalavimų; varškėje, pieniškoje grikių košėje, pieniškoje ryžių košėje rasta ftalatų; neatitinka jogurto pakuotės etiketėje nurodytas ir realus riebalų kiekis produkte“, – sakė Premjeras.

Jo įsitikinimu, lietuviško pieno produkcijos įvežimo į Rusiją apribojimas neigiamai paveiks pieno gamintojų įmones ir visą Lietuvos ekonomiką, „Rospotrebnadzor“ gali įvesti apribojimus ir lietuviškos mėsos bei žuvies produkcijos įvežimui.

Premjeras: Lietuva ėmėsi reikiamų priemonių

Premjero duomenimis, Lietuvos Vyriausybė ir kitos šalies institucijos rugsėjį, vos pasirodžius informacijai apie papildomą vežėjų patikrą Rusijos muitinėje, ėmėsi reikiamų priemonių. Į Užsienio reikalų ministeriją (URM) tris kartus buvo iškviestas Rusijos Federacijos ambasadorius Lietuvoje, kuriam viceministras Andrius Krivas įteikė diplomatinę notą. Rugsėjo 13-18 d. URM surengė tarpinstitucinius pasitarimus, kuriuose dalyvavo Susisiekimo ministerijos, Muitinės departamento, Valstybės saugumo departamento, LR Prezidentūros, Valstybės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT), Valstybės sienos apsaugos tarnybos bei vežėjų asociacijos atstovai. Išsiųsti laiškai Rusijos užsienio reikalų ministrui Sergejui Lavrovui, Susisiekimo ministrui, Tarpvyriausybinės komisijos pirmininkui Maksimui Sokolovui, ne kartą organizuoti Lietuvos tarpžinybiniai pasitarimai, nuolat bendraujama ir keičiamasi informacija tarp institucijų ir su vežėjais.

Pasak Premjero, šis klausimas skubiai iškeltas ir Europos Sąjungos (ES) lygmenyje: išsiųstas ministro Lino Linkevičiaus laiškas ES vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton bei kitiems aukštiems pareigūnams.

Vyriausioji įgaliotinė aptarė šį klausimą su Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministru. Problemas spręsti padeda ES institucijos. Antradienį šiuo klausimu bus diskutuojama Europos Parlamento plenariniame posėdyje.

„Lietuva ir Europos Sąjungos institucijos svarsto ne vieną galimą sprendimo būdą, kad klausimas dėl Rusijos priemonių taikymo Lietuvai ir lietuviškų produktų įvežimo būtų išspręstas. Vyksta pokalbiai ir diskusijos ne tik Lietuvos ir Rusijos dvišaliu, bet ir Europos Sąjungos bei Rusijos institucijų ir aukščiausių pareigūnų lygiu, tikimasi, jog tai duos teigiamų rezultatų. Spekuliacijos viešojoje erdvėje šiuo itin svarbiu klausimu neduoda naudos, būtinas institucijų ir politikų susitelkimas, o ne vieni kitų kaltinimai“, – tęsė Premjeras.

Teigiama, kad Europos Komisijos atstovai paragino laikytis rimties, tai galima būtų paaiškinti, kaip raginimą nespekuliuoti šia tema, nepolitikuoti, bet elgtis sutelktai ir Galimybėkonstruktyviai.

Galimybės kreiptis į PPO neatmeta

Premjeras pripažino dar pirmadienį rytą vykusiame Vyriausybės pasitarime aptarta galimybė kreiptis į PPO.

„Tokios galimybės mes neatmetame, tačiau visuomenė ir politikai privalo suprasti, kad Lietuva viena to padaryti negali, kreipimasis įmanomas tik kartu su Europos Komisija, o ši svarsto keletą galimų problemos sprendimo būdų, apie kuriuos kol kas viešai skelbti negalime. Lietuva yra ES narė, todėl savarankiškai negali pradėti PPO ginčų sprendimo procedūrų, nes kaip sudedamoji prekybos politikos dalis tai priklauso išimtinei ES kompetencijai. PPO ginčai prieš trečiąsias šalis pradedami bendru ES sprendimu“, – kalbėjo Premjeras.

PPO bylos inicijavimui formaliai turi pritarti ES komisarų kolegija (koledžas), taip pat dėl bylos inicijavimo prekybiniai, politiniai ir kiti aspektai diskutuojami Prekybos politikos komitete (TPC). Prasidėjusiame ginče visai ES ar bet kuriai valstybei narei atstovauja ES Komisija (EK).

A. Butkevičius atsiskaitydamas parlamentarams pabrėžė, kad pretenzijų pateikimas Rusijai Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO) yra kraštutinė galima ginčo sprendimo priemonė, nes visas procesas užtruktų, o problemą būtina spręsti kuo skubiau.

Jis informavo, kad VMVT išsiuntė ofiacialų paklausimą priežiūros tarnybai „Rospotrebnadzor“. Rašte atsakingos Rusijos Federacijos institucijos prašoma pateikti detalią informaciją, pagrindžiančią Rusijos nustatytus lietuviškų pieno produktų saugos, kokybės ar ženklinimo neatitikimus. Ši informacija esą leistų VMVT išanalizuoti padėtį ir imtis būtinų priemonių trūkumams pašalinti, jei tokių būtų.

„Šiuo metu iš Lietuvos atsakingų institucijų informacijos apie pieno produktų kokybės pablogėjimą neturime, tačiau dar kartą noriu pabrėžti, kad savo ruožtu Lietuva privalo stiprinti vidaus kontrolę. Be to, esu įsitikinęs, jog tikslinga surengti Lietuvos-Rusijos tarpvyriausybinės komisijos posėdį, kuriame aptartume abiem pusėms rūpimus klausimus“, – kalbėjo A. Butkevičius.

Anot jo, Lietuvos žemės ūkio atašė Rusijos federalinės priežiūros tarnybos „Rospotrebnadzor“ vadovui perduotame rašte taip pat įtrauktas oficialus kvietimas dvišaliam „Rospotrebnadzor“ ir VMVT vadovų susitikimui, susidariusiai situacijai aptarti.

„Mano nuomone, šiame susitikime turėtų dalyvauti ir suinteresuoto Lietuvos verslo atstovai. Tai pat planuojama, jog į Maskvą išvykęs žemės ūkio ministras Virgilijus Jukna šią situaciją aptars su Rusijos pareigūnais. Tikimės, kad ES ir toliau išliks solidari ir palaikys Lietuvos veiksmus sprendžiant susidariusią problemą“, – Seime kalbą baigė Ministras Pirmininkas.