Verslas

2013.10.04 14:18

Lietuva siekia, kad ES Pagalbos fondas labiausiai skurstantiems pradėtų teikti paramą nuo 2014 m.

ELTA 2013.10.04 14:18

Nuolatinių atstovų komitetas (COREPER I) suteikė Europos Sąjungos (ES) Tarybai pirmininkaujančiai Lietuvai mandatą pradėti derybas su Europos Parlamentu dėl ES Tarybos ir Europos Parlamento reglamento dėl ES Pagalbos fondo labiausiai skurstantiems.

Nuolatinių atstovų komitetas (COREPER I) suteikė Europos Sąjungos (ES) Tarybai pirmininkaujančiai Lietuvai mandatą pradėti derybas su Europos Parlamentu dėl ES Tarybos ir Europos Parlamento reglamento dėl ES Pagalbos fondo labiausiai skurstantiems.

Pasak komiteto pirmininko ambasadoriaus Arūno Vinčiūno, labai svarbu laiku užbaigti tarpinstitucines derybas dėl šio teisės akto, kad fondas galėtų skirstyti lėšas labiausiai skurstantiems nuo 2014 metų pradžios.

„Visi suprantame mūsų priimamų sprendimų svarbą, nes fondas turi pradėti veikti laiku. Svarbu užtikrinti paramos teikimo labiausiai skurstantiems ir pažeidžiamiems mūsų visuomenių nariams tęstinumą. Laiku įsigaliojančio reglamento dėl rondo labai laukia partnerių organizacijos – nevyriausybinės ir labdaros organizacijos, kurios teikia paramą labiausiai skurstantiems – benamiams, skurstančioms šeimoms ir kitiems. Svarbu, kad šių organizacijų pastangos nenutrūktų, kai 2013 m. gruodžio 31 d. baigs veikti ES Maisto paskirstymo labiausiai skurstantiems programa“, – pranešime cituojamas ambasadorius A. Vinčiūnas.

Anot pranešimo, atsižvelgiant į socialinių sistemų ES įvairovę, Taryba nusprendė išplėsti naujojo fondo apimtį, t.y. sudaryti sąlygas iš fondo finansuoti ne tik pagalbą maistu ir kasdienio vartojimo prekėmis, bet ir socialinės įtraukties veiklą. ES šalims narėms būtų privalu dalyvauti minėtame fonde. Kiekviena valstybė nusistatytų labiausiai skurstančių asmenų grupes. Fondas per 7 metus (2014–2020 m.) ES šalims narėms paskirstytų beveik 3,5 mlrd. eurų. Fondas bus finansuojamas iš ES Struktūrinių fondų lėšų.

Lietuvoje paramą labiausiai skurstantiems teikia kelios nevyriausybinės organizacijos – labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“, Lietuvos Caritas ir Raudonojo Kryžiaus draugija ir kt.

Europos Komisija pateikė šį reglamento pasiūlymą pernai spalį. Europos Parlamento Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) balsavo dėl pasiūlymo 2013 m. gegužės 20 dieną. Europos Parlamentas dėl reglamento balsavo 2013 m. birželio 12 dieną. Pirmasis tarpinstitucinis trilogas numatytas spalio 16 d., derybose bus siekiama sutarimo dėl šio teisės akto pirmuoju skaitymu.