Verslas

2015.09.08 13:45

R. Šadžius: viešojo sektoriaus algos bus atkurtos tik iš dalies

ELTA 2015.09.08 13:45

Finansų ministras Rimantas Šadžius sako, kad kitais metais planuojama tik iš dalies atkurti atlyginimus visiems viešojo sektoriaus darbuotojams, tačiau ikikrizinio lygio jie nepasieks.

Finansų ministras Rimantas Šadžius sako, kad kitais metais planuojama tik iš dalies atkurti atlyginimus visiems viešojo sektoriaus darbuotojams, tačiau ikikrizinio lygio jie nepasieks.

„Koeficientai bus atstatyti absoliučiai visiems, kurie gauna atlyginimus iš valstybės arba savivaldybių biudžetų, bazinė alga lieka tokia pati kaip šiemet, pareiginės algos bazinis dydis, kuris taikomas valstybės tarnautojams, taip pat lieka toks pat kaip šįmet. Tai yra, atlyginimai atkuriami tik iš dalies visiems viešojo sektoriaus darbuotojams ir ikikrizinio lygio nepasieks“, – pirmadienį po valdančiųjų partijų Politinės tarybos posėdžio žurnalistams sakė finansų ministras Rimantas Šadžius.

Pasak jo, kitais metais sprendžiama visų asmenų, kuriems atlyginimas yra mokamas iš valstybės arba iš savivaldybių biudžetų, situacija.

„Privalome įgyvendinti Konstitucinio Teismo nutarimą, tai yra, atstatyti pareiginės algos koeficientus valstybės tarnautojams, kurie dirba valstybės ir savivaldybių institucijose, taip pat atstatyti atitinkamus koeficientus vadinamiesiems biudžetininkams, tai yra tiems, kurie dirba pagal darbo sutartis valstybės arba savivaldybių institucijose. Valstybės institucijos finansuoja tai iš papildomų valstybės biudžeto asignavimų, kurie yra paskirstomi atitinkamiems asignavimų valdytojams, tai yra ministerijoms, įstaigoms prie ministerijų, departamentams ir panašiai. Savivaldybės finansuoja tai iš savo biudžetų, ir atitinkamai iš nacionalinio biudžeto papildomai savivaldybėms kitiems metams numatoma skirti per 30 milijonų litų šitiems tikslams“, – aiškino ministras.

Kaip ELTA jau skelbė, Finansų ministerija Vyriausybei teikia 2014 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą. Jis parengtas įvertinus ūkio raidos scenarijų vykdant Vyriausybės įsipareigojimus išlaikyti viešųjų finansų stabilumą.

Numatoma, kad į valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos biudžetą (kartu su ES ir kitomis tarptautinės paramos lėšomis, kurios sudaro 7 mlrd. 383,1 mln. litų) 2014 m. įplauks 29 mlrd. 732 mln. litų pajamų, arba 2,8 proc. daugiau, nei planuojama gauti šiemet.

Prognozuojamos valstybės biudžeto pajamos kartu su ES ir kitomis tarptautinės paramos lėšomis sieks 25 mlrd. 839,9 mln. litų, arba 0,6 proc. daugiau, palyginti su 2013 m. patvirtintu planu.

Planuojami 2014 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos asignavimai su ES paramos ir kitos tarptautinės paramos lėšomis sudarys 30 mlrd. 584 mln. litų, o vien tik valstybės biudžeto išlaidos, įskaitant ES paramos lėšas, – 26 mlrd. 692 mln. litų.

2014 m. valstybės biudžeto deficitas sudarys apie 852 mln. litų, arba 0,68 proc. BVP (grynųjų pinigų principu), planuojamas visų viešojo sektoriaus finansų deficitas – 1,9 proc. BVP.